Središnji ured

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Ured ravnatelja

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Ante Lončar, ravnatelj

Odsjek za odnose s javnošću

Info telefon

Informacije vezane uz nezaposlenost i zapošljavanje, prava za vrijeme nezaposlenosti, usluge Zavoda, te druga pitanja iz djelokruga rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Help desk za suzbijanje diskriminacije

Potpora poslodavcima u primjeni antidiskrimnacijskih mjera i politike različitosti

Službenik za informiranje

Odgovara na zahtjeve za pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

više

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Dragan Gudeljević

Centar za mlade Split

Bihaćka 2c/2. kat 21000 Split

Prijava nepravilnosti u provođenju EU projekata

Sumnju na počinjene nepravilnosti ili prijevare u korištenju sredstava iz programa IPA možete prijaviti na više načina

više

Podnošenje predstavki

Predstavke možete podnijeti na više načina

više