Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Krapinsko-zagorska  >  Anketa poslodavaca za 2011. godinu
Zadnja izmjena: 19.04.2012.

Anketa poslodavaca za 2011. godinu


REZULTATI ANKETE POSLODAVACA ZA 2011. GODINU

U uvjetima gospodarskog oporavka važnu ulogu ima planiranje radne snage koja bi mogla nositi razvoj kako pojedinog poduzeća tako i razvoj gospodarstva u cjelini.

Sve je izraženiji problem neusklađenosti ponude i potražnje radne snage, odnosno neusklađenosti znanja i vještina koje poslodavci traže kod potencijalnih radnika i onoga što potencijalni radnici mogu ponuditi.

U cilju prikupljanja saznanja o navedenom, Hrvatski zavod za zapošljavanje je i 2011. godine proveo istraživanje budućih potreba na tržištu rada u razdoblju od 17. siječnja do 28. veljače 2011. godine.

Na nacionalnoj razini partneri u provedbi istraživanja bili su Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora.

Istraživanje je provedeno anketom koja je proslijeđena poslodavcima na području cijele Hrvatske, a za provedbu i obradu ankete u Krapinsko-zagorskoj županiji bila je nadležna Područna služba Krapina.

U Krapinsko-zagorskoj županiji u anketi poslodavaca za 2011. godinu uzorkom je obuhvaćeno 571 poslodavac od čega 363 trgovačka društva i 208 obrtnika, dok se sudjelovanju odazvalo 526 poslodavaca (92,1%).

Od ukupnog broja poslodavaca uključenih u istraživanje 435 poslodavaca ili 82,7% čine male tvrtke (sa 5-49 zaposlenih), 78 ili 14,8% su srednje tvrtke sa 50-249 zaposlenih i njih 13 odnosno 2,5% su velike tvrtke sa 250 i više zaposlenih.
Kod anketiranih je poslodavaca bilo zaposleno 19.608 radnika od čega 9.104 muških što čini 46,4% i 10.504 žene, odnosno 53,6%.

Promatrano prema broju zaposlenih po djelatnostima, klasifikacija anketiranih subjekata pokazuje da je istraživanjem obuhvaćeno najviše zaposlenih radnika u prerađivačkoj djelatnosti (7.539 ili 38,5%), zatim slijede djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sa 2.805 ili 14,3% zaposlenih, djelatnost obrazovanja (sa 2.201 zaposlenim radnikom ili 11,2%), kao i trgovine na veliko i malo (sa 1.909 zaposlena radnika ili 9,7%), te građevinarstva sa 1.645 zaposlenih ili 8,4%, a značajniji udio od 3,6% ili 710 radnika odnosi se i na djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

S obzirom na oblik vlasništva poslodavaca koji su sudjelovali u anketi 423 ili 80,4% je privatnog ili pretežito privatnog vlasništva, 91 poslodavac ili 17,4% je poduzeće odnosno ustanova u državnom ili pretežito državnom te javnom vlasništvu, 6 ili 1,1% je zadružnog vlasništva i kod 6 poslodavaca ili 1,1% nema vlasništva.

Tijekom 2010. godine anketirani su poslodavci zaposlili ukupno 2.581 radnika, što čini 13,0% u odnosu na prethodnu zaposlenost (31.12.2009.) anketiranih subjekata, i to 1279 muškarca (49,6%) te 1302 žene (50,4%). Zapošljavanje je prisutno kod 386 poslodavca što čini 73,4% anketiranih.

Negativni tijekovi prema kojima je u 2010. godini ostvaren manji broj zapošljavanja od broja otpuštanja rezultirali su smanjenjem broja zaposlenih za 266 radnika, odnosno za 1,3% u odnosu na 2009. godinu. Naime, kako je prethodno navedeno tijekom 2010. godine ukupno je zaposlen 2581 radnik, što čini 13,0% u odnosu na ukupnu zaposlenost anketiranih subjekata, a istodobno je prestalo raditi 2847 radnika ili 14,3% od ukupnog broja zaposlenih.
Među radnicima koji su prestali raditi tijekom 2010. godine bile su 1.344 žene (ili 47,2%) te 1.503 muškarca (52,8%).

Prema iznesenim podacima anketiranih poslodavaca vidljiv je nedostatak radnika u 2010. godini u obimu od 174 radnika.
Najveći nedostatak od 124 radnika ili 71,3%, osjetila su mala poduzeća, 26 potreba ili 14,9% za radnicima nisu mogla realizirati poduzeća srednje veličine, dok velika poduzeća nisu realizirala potrebe za 24 radnika odnosno 13,8%.

Manje od polovine anketiranih poslodavaca, odnosno točnije 247 anketiranih poslodavaca ili 47,0% planira novo zapošljavanje u 2011. godini, a 53,0% poslodavaca to nema u planu.
 

 
Vezano uz planirano zapošljavanje u 2011. godini anketirani poslodavci su prognozirali da će u tekućoj godini zaposliti 1058 radnika, što ukazuje na stopu planiranog zapošljavanja (postotak u odnosu na ukupni broj zaposlenih kod anketiranih poslodavaca) od 5,4%.
Zapošljavanje na neodređeno vrijeme planirano je za 282 radnika (26,7%), zapošljavanje na sezonskim poslovima 6,3%, zapošljavanje pripravnika 9,8%, a planirano se zapošljavanje uglavnom odnosi na rad u punom radnom vremenu (90,9%).

U pogledu promjena u zaposlenosti krajem 2011. godine 171 poslodavac ili 32,5% očekuje povećanje broja zaposlenih za 613 radnika u odnosu na kraj 2010. dok istodobno 132 poslodavca ili 25,1% predviđa smanjenje broja zaposlenih u 2011. godini ukupno za 422 radnika što čini 2,2% od ukupnog broja zaposlenih u anketiranim subjektima.

Najčešća obilježja od ukupno 318 radnika koji bi se mogli pojaviti kao višak u 2011. godini su niža razina stručnosti (25,0%) i starija dob (14,8%).

Uz velik broj osoba bez osnovne škole ili sa nezavršenom osnovnom školom, zanimanja koja bi se mogla pojaviti kao višak su: prodavač/prodavačica, radnik/radnica u ciglarstvu, bravar/bravarica, vozač/vozačica teretnog vozila, radnik/radnica niskogradnje, čistačica i radnik/radnica na proizvodnoj liniji.

Vezano uz potrebe za dodatnom izobrazbom radnika, 124 anketirana poslodavaca (odnosno 23,6%) iskazala su potrebu za dodatnom izobrazbom već zaposlenih radnika u cilju njihova zadržavanja u radnom odnosu, i to za: uža strukovna i tehnička znanja (27,4%), znanja rada na računalu (23,0%), te znanja stranih jezika (20,5%). U nešto manjem obimu izražene su potrebe za izobrazbom socijalnih vještina (13,7%), kao i vještina ophođenja s klijentima (12,5%).

Rezultati ankete omogućit će Hrvatskome zavodu za zapošljavanje da pravovremeno identificira potrebne aktivnosti u daljnjoj izobrazbi već zaposlenih osoba, te pruži kvalitetnije usluge savjetovanja i usmjeravanja nezaposlenih osoba prema potrebama tržišta rada.

Istodobno, poslodavcima je pružena prilika da iskažu svoje potrebe i poteškoće, te u suradnji s HZZ-om pronađu prikladno rješenje u pronalaženju i odabiru kadrova koji po znanjima i vještinama odgovaraju traženima.

Takvim, zajedničkim aktivnostima možemo doprinijeti oporavku i razvoju tržišta rada Krapinsko-zagorske županije.

Više o tome...