Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Međimurska  >  Anketa poslodavaca za 2012. godinu, PU Čakovec
Zadnja izmjena: 05.06.2013.

Anketa poslodavaca za 2012. godinu, PU Čakovec


ANKETA POSLODAVACA ZA 2012. GODINU

Hrvatski zavod za zapošljavanje putem nadležnih područnih službi po županijama proveo je redovito godišnje istraživanje – Anketu poslodavaca. Istraživanjem se od poslodavaca prikupljaju informacije o: zaposlenosti i zapošljavanju u prethodnoj godini, poteškoćama pri zapošljavanju, planovima i potrebama u pogledu zapošljavanja novih radnika te prognoziranje potencijalnih viškova i potreba za dodatnom izobrazbom postojećih radnika u tekućoj godini. Potporu u provedbi istraživanja i ove godine dale su partnerske institucije: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska udruga poslodavaca.
 
U anketiranom uzorku u Međimurskoj županiji istraživanjem je bilo obuhvaćeno 608 poslodavaca sa pet i više zaposlenih. Tijekom šestomjesečnoga razdoblja provedbe ankete, anketiranju su se odazvala 542 poslodavca, što je 89,1% od svih anketiranih, a navedeni poslodavci čine oko 55,0% ukupne zaposlenosti u Međimurskoj županiji. Promatrajući broj zaposlenih kod anketiranih poslodavca krajem 2010. i 2011., odnosno promjene u zaposlenosti tijekom 2011. godine, planirane potrebe i očekivani broj zaposlenih krajem 2012. godine u odnosu na 2011. godinu, istraživanje upućuje na pozitivne trendove.
 
Generalno gledano, bilo da se radi o zatečenoj zaposlenosti na dan 31.12.2011. godine, zapošljavanju tijekom 2011. godine, ili prognoziranim potrebama za 2012. godinu, muškarci sudjeluju u ukupnoj zaposlenosti sa većim učešćem. Što se tiče zapošljavanja prema obilježjima ugovora o radu, poslodavci još uvijek u prvoj fazi koriste institut zapošljavanja na određeno vrijeme, a gotovo i nema zapošljavanja na nepuno radno vrijeme. Najveću šansu za zaposlenje i dalje imaju visokoobrazovani i kvalificirani radnici u metaloprerađivačkoj industriji, kao i polukvalificirani i kvalificirani radnici u tekstilu. Za razliku od prethodnih godina, iako još uvijek prilika za zaposlenje ima, zabilježen je nešto manji broj planiranih potreba u građevinarstvu, bilo da se radi o visokoobrazovanim ili kvalificiranim kadrovima.
 
Što se tiče kretanja ukupne zaposlenosti kod poslodavaca koji su vratili upitnik, u 2011. godini zapravo bilježimo rast zaposlenosti u odnosu na 2010. godinu. Barometar zapošljavanja za 2011. godinu bio je u plusu za 447 radnih mjesta. Međutim, kod ukupne mase poslodavca u Međimurju, ipak je evidentiran pad ukupne zaposlenosti. Blagi rast zaposlenosti kod anketiranih poslodavca možemo dovesti u vezu sa strukturom anketiranih poslodavaca. Dakle, anketom su bili obuhvaćeni poslodavci koji su zapošljavali od 5 radnika i više, a prema našim saznanjima najviše su tijekom 2011. godine otpuštali poslodavci sa 5 i manje zaposlenih, gdje su većim udjelom bili obrti sa manje od 5 zaposlenika.
 
Upitnik je pokazao da je Zavod za zapošljavanje, uz osobna poznanstva, i dalje najvažniji partner poslodavcima u zapošljavanju. Od ostalih usluga, poslodavci  gotovo da i nisu koristili posredovanje privatnih agencija i posjete obrazovnim ustanovama. Nadalje, sve više poslodavaca, uglavnom većih i srednjih, počinje voditi vlastite baze životopisa.
 
Vezano na pitanje, jesu li imali poteškoća sa pronalaženjem radnika, nije moguće donositi sigurne zaključke za čitavu populaciju poslodavaca, već samo za djelatnosti iz kojih su poslodavci uglavnom ponudili odgovor (građevina, metal, tekstil). Razlog poteškoća uglavnom je bio nedostatak kandidata traženog zanimanja, uvjeta radnog iskustva i nemotiviranost i nezainteresiranost radnika.
 
Brojčano, za što smatramo da imamo uporište u prikupljenim podacima (1404 planirane potrebe za radnicima), očekujemo da će se potrebe za zaposlenicima, projicirajući na čitavu populaciju poslodavaca, kretati od 3500 do 4000 zaposlenika. Ostvarivanje planiranog zapošljavanja ovisiti će prije svega o globalnim gospodarskim kretanjima i očekivanom gospodarskom rastu u našoj zemlji u drugoj polovici godine.
 
Broj najavljenih potencijalnih viškova za 2012. godinu, što je također pozitivno najavljeno kretanje u odnosu prošlu godinu, smanjen je u odnosu na pokazatelje u 2011. godini. Nadalje, anketa je pokazala  blagu najavu rasta zaposlenosti krajem 2012. u odnosu na stanje krajem 2011. godine. Svi ti pokazatelji daju ohrabrenje za prognozu da će se situacija u gospodarstvu do kraja 2012. godine stabilizirati, te da će doći do povećanja ukupne zaposlenosti kod međimurskih poslodavca.
 
Poslodavci uglavnom koriste sljedeće naše usluge: ciljano posredovanje, objavu radnog mjesta i mjere aktivne politike u zapošljavanju. U puno manjem opsegu poslodavci koriste usluge profesionalne selekcije i predstavljanje tvrtke u Zavodu.
 
Iako je tijekom prošle godine mnogo radnika ostalo bez posla, poslodavci i dalje nisu mogli pronaći dovoljan broj zavarivača/zavarivačica, strojobravara/strojobravarica, zidara/zidarica, bravara/bravarica te stolara/stolarica. Unatoč još uvijek otežanim uvjetima poslovanja, posao i dalje mogu očekivati nezaposlene osobe u sljedećim granama djelatnosti: prerađivačkoj djelatnosti, građevinarstvu i obrazovanju. Poslodavci su uglavnom najavili da će tražiti radnike/radnice na proizvodnoj liniji, prodavače/prodavačice, bravare/bravarice, šivače/šivačice te vozače/vozačice teretnog vozila ili vozila sa prikolicom. Međutim, ako ste ekonomist/ekonomistica bilo koje obrazovne razine, pravnik/pravnica, cvjećar/cvjećarica, vrtlar/vrtlarica ili frizer/frizerka, gotovo da vas i nema na listi prognoziranih potreba poslodavaca.
 
Činjenica, da se neka zanimanja istovremeno pojavljuju na listi potencijalnih viškova i planiranih potreba, nije u koliziji. Po jednoj strani imamo poslodavce koji su različito poslovno uspješni u  istoj branši, ili isti poslodavci očekuju viškove zbog starosti zaposlenika i zastarjelih vještina, pa traže kvalificiranije i mlađe radnike.
 
Kao što je na početku analize uočen pozitivni trend laganog porasta zaposlenosti imajući u vidu stanje krajem 2011. godine u odnosu na isto razdoblje 2010. godine kod anektiranih poslodavaca, pozitivan trend u zapošljavanju očekuje se i za 2012. godinu u odnosu na 2011. godinu. Iako je vrijeme provođenja ankete (siječanj, veljača) bilo nezahvalno za procjene poslodavca glede budućih kretanja u zaposlenosti i zapošljavanja, a ublažavanje  gospodarske krize se očekuje u drugoj polovici godine, temeljem rezultata provedene ankete, postoje realni temelji za procjenu da će se najavljeni trend rasta ukupne zaposlenosti i realizirati.
 
Cjelovite rezultate istraživanja možete vidjeti u publikaciji  Anketa poslodavaca 2012. pdf.