Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Primorsko-goranska  >  Anketa poslodavaca, PS Rijeka
Zadnja izmjena: 13.05.2013.

Anketa poslodavaca, PS RijekaAnketa poslodavaca 2011. u Primorsko-goranskoj županiji

Hrvatski zavod za zapošljavanje, u suradnji s partnerima; Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, proveo je anketu u svrhu dobivanja informacija o promjenama u zaposlenosti i zapošljavanju, o budućim planovima i očekivanim kretanjima zaposlenosti i zapošljavanja, poteškoćama pri zapošljavanju, potrebama za dodatnom izobrazbom i primjedbama i prijedlozima za uspješniju suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Provedba Ankete poslodavaca 2011. započela je u siječnju i trajala je do kraja veljače. Populaciju iz koje se formirao uzorak čine svi gospodarski subjekti PGŽ (poduzeća, ustanove, obrti) s pet i više zaposlenika iz svih djelatnosti izuzev javne uprave što daje populaciju sa oko 1.145 poslovnih subjekata sa 61.000 zaposlenih (205 obrtnika i 940 trgovačkih društava ili ustanova).

Uzorkom je obuhvaćeno, s obzirom na veličinu gospodarskog subjekta (ovisno o broju zaposlenika): malih tvrtki 858 ili 80,1 %, srednjih tvrtki 170 ili 15,9 % i velikih tvrtki 43 ili 4,0 %.
Do kraja veljače 2011. upitnik je vratio 1.071 poslodavac ili 93,5 %. Ukupan broj zaposlenih kod anketiranih poslodavaca je 56.461 radnik ili 50,0 % ukupnog broja zaposlenih u Primorsko-goranskoj županiji. (Izvor podataka: statističke informacije HZMO 31.12.2010.)

Struktura poslodavaca obuhvaćenih anketom
Najveći udio u anketi imaju poslodavci u privatnom ili pretežitom privatnom vlasništvu 77,4 % sa ukupnim brojem zaposlenih 31.469 ili 55,8 %. U istraživanju je najviše sudjelovalo poslodavaca iz područja prerađivačke industrije 144 ili 13,4 %, trgovine 140 ili 13,1 %, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživ. hrane 122 ili 11,4 %, obrazovanja 101 ili 9,4 % i građevinarstva 97 ili 9,1 %.

Zapošljavanje u 2010.
Tijekom 2010. anketirani su poslodavci zaposlili ukupno 11.475 radnika, što čini 20,4 % u odnosu na prethodnu zaposlenost (31.12.2009.), a istodobno je prestalo raditi ukupno 11.283 radnika ili 20,1 % od ukupnog broja zaposlenih. Krajem 2010. godine broj zaposlenih bio je veći za 192 radnika ili 0,3 % u usporedbi s prethodnom godinom. Negativne su se promjene u zaposlenosti odvijale pretežito u državnom sektoru, dok je kod poslodavaca u privatnom ili pretežitom privatnom vlasništvu, kod udruga, zajednica i sl. organizacija i poslodavaca zadružnog vlasništva evidentirano povećanje zaposlenosti.

Anketirani su poslodavci temeljem ugovora o radu zaposlili 6.482 žene (56,5 %) te 4.993 (43,5 %) muškaraca. Najviše se radnika zapošljavalo na određeno vrijeme 78,7 %, na puno radno vrijeme 96,8 %, a većina novozaposlenih ima završenu srednju školu 61,8 %.

Najveći broj novozaposlenih se zapošljavao kod poslodavaca iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (20,2 %), trgovine (15,5 %), prerađivačke industrije (11,7 %) te administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti (11,1 %).

Prestanak radom tijekom 2010.
U 2010. godini 11.283 radnika prestalo je sa radom, od toga 6.190 (54,9 %) žena i 5.093 (45,1 %) muškaraca. Najveći broj radnika je prestao sa radom zbog isteka ugovora o radu na određeno vrijeme 56,9 % i zbog sporazumnog prekida ugovora o radu 17,1 %.

Najveći broj radnika je prestao raditi tijekom 2010. u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživ. hrane (21,8 %), trgovini (15,5 %), prerađivačkoj industriji (11,4 %) te administrativnim i pomoćnim usl. djelatnostima (11,3 %) i

Poteškoće pri zapošljavanju
Poteškoće prilikom pronalaženja kandidata i njihovog zapošljavanja imalo je 175 ili 16,3 % poslodavaca. Najčešći razlog poteškoća je nedostatak traženog zanimanja (30,2%), nedostatak radnika s traženim radnim iskustvom (23,2 %) i nezainteresiranost i nemotiviranost radnika (19,9 %). Najviše su poteškoća imali poslodavci iz područja prerađivačke industrije, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i građevinarstva.

Planirano zapošljavanje
Anketirani poslodavci prognozirali su da će u 2011. godini zaposliti 6.184 radnika, što u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod anketiranih poslodavaca čini udio od 11,0 %. Najveći broj planiranog zapošljavanja u 2011. godini odnosi se na rad u punom radnom vremenu (96,4 %) i na rad na određeno vrijeme (88,0 %). Poslodavci su prognozirali da će u 2011. godini imati potrebu za 3.186 radnika na sezonskim poslovima ili 51,5 % od ukupnog prognoziranog zapošljavanja.
Najveći broj planiranog zapošljavanja iskazali su poslodavci u djelatnosti: djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (31,7 %), administrativnim i pomoćnim uslužnim dj.( 14,5 %), trgovini (12,1 %) i prerađivačkoj industriji (8,4 %).

Smanjenje broja zaposlenih
Od ukupno anketiranih poslodavaca 200 ili 18,7 % je odgovorilo da će tijekom 2011. godine smanjiti broj radnika (za 1.631 ili 2,9 % od ukupnog broja zaposlenih kod anketiranih poslodavaca). Najveći broj poslodavaca koji su prognozirali višak su iz privatnog ili pretežito privatnog sektora 76,0 %, a s obzirom na djelatnost, najviše unutar prerađivačke djelatnosti, prijevoza i skladištenja, administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti i dr.

Kao najčešći uzrok smanjenja broja radnika navedeni su gospodarski razlozi. Obilježja radnika koji bi se mogli pojaviti kao višak u 2011. godini su najčešće starija dob, niža razina stručnosti i nezainteresiranost za stjecanje novih znanja.

Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje
Poslodavci su imali mogućnost da odgovore u kojoj mjeri su zadovoljni sa suradnjom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Poslodavci su najviše zadovoljni uslugom objave potreba za radnikom na web stranici HZZ-a (36,5 %), objavom potreba u dnevnom biltenu, dnevnom listu, oglasnoj ploči (27,0 %) i ciljanim posredovanjem – upućivanjem odgovarajućih kandidata na slobodna radna mjesta (20,3 %). Anketirani poslodavci općenito su zadovoljni dobivenim uslugama od strane HZZ-a. Od ukupnog broja odgovora, u 97,5 % slučajeva (1.187. odgovora) poslodavci su zadovoljni potpuno ili djelomično, a tek 2,5% odgovora (30) ukazuje na nezadovoljstvo korištenim uslugama.

 Anketa poslodavaca 2011.pdf