Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Zagrebačka i Grad Zagreb  >  Anketa poslodavaca za 2011
Zadnja izmjena: 13.06.2011.

Anketa poslodavaca za 2011

Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz siječanj i veljaču 2011. godine provodio je Anketu poslodavaca odnosno istraživanje o potrebama na tržištu rada u suradnji s partnerima: Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca.
Ovim istraživanjem prikupljeni su podaci kroz šest područja:
 • Osnovni podaci o poslodavcu
 • Zapošljavanje u prethodnoj godini
 • Poteškoće pri zapošljavanju radnika
 • Planirano zapošljavanje i potencijalni viškovi radnika u tekućoj godini
 • Potrebe za dodatnim obrazovanjem radnika radnika
 • Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Cilj istraživanja je prikupiti informacije, izravno od poslodavaca, o zapošljavanju i promjenama u zaposlenosti u protekloj godini, o planovima zapošljavanja, potencijalnim viškovima te potrebama za dodatnim obrazovanjem radnika u 2011. godini.
Rezultati ankete nam pomažu pri savjetovanju, usmjeravanju te stručnom osposobljavanju nezaposlenih osoba prema potrebama tržišta rada, kao i pri eventualnom organiziranju mobilnih timova koji će poslodavcima i njihovim radnicima dati potporu u slučaju poteškoća i potencijalnih otpuštanja radnika. Anketa je i oblik uspostavljanja odnosno održavanja kontakta s poslodavcima.

Na kraju provedenog anketiranja poslodavaca za 2011. godinu izdvajamo:
 
 • Područna služba Zagreb je poslodavcima s prostora Grada Zagreba i Zagrebačke županije uputila 2.499 upitnika (od čega 211 na adrese obrtnika), a anketiranju se odazvalo 1.918 poslodavaca ili 76,8% (od čega 134 ili 63,5% obrtnika).
 • Kod anketiranih poslodavaca krajem 2010. godine bila su zaposlena 235.152 radnika (48,1% od ukupnog broja zaposlenih na prostoru Područne službe Zagreb - DZS), od čega 49,2% žena. Najbrojniji (1.166 ili 60,8%) su mali poslodavci (do 49 zaposlenih radnika), ali najveći broj radnika (152.781 ili 65,0%) zaposlen je kod velikih poslodavaca koji zapošljavaju 250 i više radnika. Većina poslodavaca (1.426 ili 74,4%) uključenih u ovo istraživanje je iz privatnog ili pretežito privatnog oblika vlasništva gdje je i zaposlen najveći broj radnika (135.186 ili 57,5%).
 • S obzirom na područje djelatnosti poslodavca najveći broj (299 poslodavaca ili 15,6%) je iz prerađivačke industrije te trgovine na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (285 ili 14,9%), dok su prema broju zaposlenih radnika najbrojniji iz područja djelatnosti trgovine na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (44.468 radnika ili 18,9%) te prerađivačke industrije (30.136 radnika ili 12,8%).
 • Tijekom 2010. godine 1.632 poslodavca (85,1%) zaposlila su 36.873 radnika (od čega 49,5% žena), uglavnom na određeno vrijeme (71,8%). Najveći broj poslodavaca tražio je radnike posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (927 poslodavaca ili 48,3%), oglašavanjem u medijima - Internet, novine, radio, TV (817 poslodavaca ili 42,6%), uvidom u vlastitu bazu životopisa (606 ili 31,6%) te putem osobnih poznanstava (553 ili 28,8%).
 • Istovremeno, poteškoće s pronalaženjem radnika imalo je 258 poslodavaca ili 13,5%. Kao najčešći razlog poteškoća naveli su: nedostatak radnika traženog zanimanja (zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji te uslužna i trgovačka zanimanja), nedostatak radnika s traženim radnim iskustvom te nezainteresiranost ili nemotiviranost radnika.
 • Kod 1.707 anketiranih poslodavaca (89,0%) tijekom 2010. godine prestala su raditi 39.474 radnika, a najčešći razlog prestanka rada bio je istek ugovora o radu na određeno vrijeme (39,1%), sporazumni raskid ugovora o radu (25,9%) i otkaz od strane poslodavca (17,7%).
 • Što se tiče zapošljavanja u 2011. godini, od 1.918 anketiranih poslodavaca, 976 (50,9%) planira zaposliti 13.169 radnika (od čega 233 radnika planiraju zaposliti obrtnici), i to na određeno vrijeme (73,8%) i na puno radno vrijeme (96,6%). Najveće potrebe za radnicima planiraju poslodavci iz privatnog i pretežito privatnog oblika vlasništva (78,9%). Stopa planiranog zapošljavanja (postotak u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod anketiranih poslodavaca) iznosi 5,6%.

 
 • Najveća potražnja za radnicima u 2011. godini očekuje se u području administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti (25,6%), djelatnosti trgovine na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (17,3%), prerađivačke industrije (15,4%) te financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja (8,8%). Istovremeno, najbrojnija zanimanja koja poslodavci planiraju zaposliti su: prodavač, transportni radnik, zaštitar osoba i imovine, čistačica, diplomirani ekonomist te zastupnik osiguranja.
 • Povećanje broja zaposlenih radnika krajem 2011. godine u odnosu na broj zaposlenih krajem 2010. godine očekuju 652 poslodavca i to za 5.342 radnika. Istovremeno 404 poslodavca očekuju smanjenje broja zaposlenih za 3.443 radnika (najveći broj radnika iz područja djelatnosti građevinarstva i prerađivačke industrije). Razlozi smanjenja broja radnika su uglavnom gospodarski (npr. reorganizacija proizvodnje/radnog procesa, smanjenje proizvodnje, gubitak tržišta i sl.). Potencijalni višak pretežito čine radnici starije dobi (25,5%) te radnici niže razine stručnosti (19,1%). Najčešća zanimanja radnika koji bi se mogli pojaviti kao višak su: transportni radnik, administrativni službenik, radnik visokogradnje i čistačica.
 • Dio poslodavaca (485 ili 25,3%) iskazao je potrebu za dodatnim obrazovanjem postojećih radnika (osposobljavanjem, usavršavanjem, dokvalifikacijom, prekvalifikacijom). Kod nekih vrsta znanja ili vještina poslodavci imaju potrebu za dodatnim obrazovanjem radnika u većoj mjeri, npr. uža strukovna i tehnička znanja.
 • Što se tiče suradnje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 49,6% anketiranih poslodavaca koristilo je usluge HZZ-a i to kroz objavu potrebe za radnikom na web stranici HZZ-a (77,2%), te kroz objavu potrebe za radnikom u dnevnom biltenu, dnevnom listu ili na oglasnoj ploči HZZ–a (64,2%). U 96,7% slučajeva poslodavci su zadovoljni (potpuno ili djelomično) dobivenim uslugama od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.