Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Koprivničko-križevačka  >  Dana 25. travnja 2013. godine u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Križevci održana je 6. sjednica III. ustroja Savjetodavnog vijeća HZZ-a PU Križevci.
Zadnja izmjena: 03.05.2013.

Dana 25. travnja 2013. godine u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Križevci održana je 6. sjednica III. ustroja Savjetodavnog vijeća HZZ-a PU Križevci.

 
ODRŽANA 6. SJEDNICA SAVJETODAVNOG VIJEĆA

Dana 25. travnja 2013. godine u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Križevci održana je 6. sjednica III. ustroja Savjetodavnog vijeća HZZ-a PU Križevci. Razgovaralo se je o slijedećim temama:
 1. Razmatranje Zapisnika s prethodne sjednice Savjetodavnog vijeća HZZ-a PU Križevci,
 2. Razrješenje i imenovanje predstavnika poslodavaca, te predstavnika sindikata za članove Savjetodavnog vijeća HZZ-a PU Križevci, sukladno obavijesti Gospodarsko-socijalnog vijeća Koprivničko-križevačke županije,
 3. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Savjetodavnog vijeća HZZ-a PU Križevci od 21.03.2011. godine,
 4. Izbor zamjenika/ice predsjednika Savjetodavnog vijeća HZZ PU Križevci
 5. Stanje i kretanja evidentirane nezaposlenosti i zapošljavanja na tržištu rada Koprivničko-križevačke županije u 2012. Godini, te u razdoblju siječanj – ožujak 2013. godine,
 6. Mjere iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2012. godinu i Zakon o poticanju zapošljavanja – rezultati provedbe za 2013. godinu,
 7. Pitanja, informacije, prijedlozi.
Ad 5. Jadranka Čapalija, predstojnica HZZ-a PU Križevci je u svojoj prezentaciji istaknula:
 
 • krajem 2012. godine u odnosu na kraj 2011. godine došlo je do povećanja aktivnog stanovništva Koprivničko-križevačke županije za 0,2%, od čega se smanjio broj zaposlenih za 3,8% te se je broj nezaposlenih osoba povećao za 19,6%. Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu je za Koprivničko-križevačku županiju iznosila 20,8%, dok je u Republici Hrvatskoj bila 21,1%,
 • Koprivničko-križevačka županija je šesta po redu od županija s najmanjim prosječnim brojem nezaposlenih osoba krajem 2012., a također i županija s najvećim porastom evidentirane nezaposlenosti u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna nezaposlenost je povećana za 12,7% u odnosu na kraj 2011. godine, a krajem godine je evidentirano 9.037 nezaposlenih osoba što je povećanje za 5,2% u odnosu na studeni 2012. Te za 19,6% u odnosu na kraj 2011. godine,
 • prema Ispostavama, najveći broj nezaposlenih osoba evidentira Koprivnica sa 4.419 osoba, zatim Đurđevac s 2.548 osoba te najmanje Križevci s 2.070 osoba. Najveće povećanje nezaposlenosti zabilježila je Ispostava Križevci za 30,3%, zatim Ispostava Koprivnica za 18,8% te najmanje Ispostava Đurđevac za 13,3% u odnosu na prosinac 2011. godine,
 • tijekom 2012. godine u evidenciju se prijavilo 8.970 osoba što je za 7,4% više nego u 2011. godini, od čega ih je najviše došlo izravno iz radnog odnosa (5.760 osoba ili 64,2%). 80,5% novoprijavljenih ima prethodno radno iskustvo, a najviše ih je došlo iz prerađivačke industrije (1.879 osoba ili 26,0%), građevinarstva (1.086 osoba ili 15,0%) te iz trgovine (1.001 osoba ili 13,9%).
 • prijavljenih potreba za radnicima je tijekom 2012. bilo 3.466, što je za 12,6% manje nego u 2011. godini, a najviše ih je bilo u djelatnosti prerađivačke industrije (590 osoba ili 17,0%), građevinarstvu (492 osobe ili 14,2%) te obrazovanju (426 osoba ili 12,3%),
 • zaposlenih osoba s evidencije Zavoda je tijekom 2012. godine bilo 4.636, što je povećanje za 1,6% u odnosu na 2011. godinu, a zapošljavanje je najvećim dijelom ostvareno u djelatnostima prerađivačke industrije (938 osoba ili 20,2%), građevinarstvu (680 osoba ili 14,7%) te trgovini (645 osoba ili 13,9%),
 • Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja u 2012. godini je obuhvaćeno 710 osoba, od čega najviše u javnim radovima (409 osoba) i na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (138 osoba), te su 52 osobe stručno osposobljene za 8 zanimanja,
 • Što se tiče stanja nezaposlenosti na dan 31.03.2013. godine, Koprivničko-križevačka županija je jedina županija s povećanjem evidentirane nezaposlenosti u odnosa na prethodni mjesec i ti za 50 osoba ili 0,5%, a u odnosu na ožujak prošle godine za 1.298 osoba ili 15,6%. Također je do povećanja nezaposlenosti na godišnjoj razini došlo u svim Ispostavama, i to u Đurđevcu za 11,2%, u Koprivnici za 15,7% te u Križevcima za 20,9%,
 • prema stručnoj spremi evidentiran je visok udio osoba bez osnovne škole i sa završenom osnovnom školom (34,3%), s time da je udio osoba bez škole i s nezavršenom osnovnom školom puno veći od prosjeka RH (5,1% u RH, 10,2% u PU Križevci) te je prisutan rast visokoobrazovanih osoba u ukupnoj nezaposlenosti,
 • prema dobnim skupinama krajem ožujka najviše je nezaposlenih u dobnim skupinama od 20-24 godina (16,8%), 25-29 godina (15,1%) i 30-34 godina (11,4%),
 • kod teže zapošljivih skupina povećan je udio dugotrajno nezaposlenih osoba za 3,8% i osoba iznad 50 godina za 1,0%, a smanjen je udio mladih do 25 godina za 1,4%,
 • u razdoblju od siječnja do ožujka 2013. godine povećan je broj novoprijavljenih osoba u evidenciju PU Križevci za 2,8%, broj brisanih osoba iz evidencije Zavoda za 16,0%, broj prijavljenih potreba za radnicima od strane poslodavaca za 12,2% i zaposlenih iz evidencije za 21,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,
 • usporedbom ulazaka u evidenciju izravno iz radnog odnosa i zaposlenih s evidencije prema djelatnostima ustanovljeno je da je u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, obrazovanju, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi bilo više zaposlenih osoba nego što ih je ostalo bez posla, dok je kod ostalih djelatnosti više osoba ušlo u evidenciju nego ih je zaposleno,
 • usporedbom prijavljenih potreba za radnicima i zaposlenih osoba s evidencije Zavoda ustanovljeno je da je u svim djelatnostima osim trgovine, građevinarstva, prerađivačke industrije, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima i administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima bilo manje prijavljenih potreba za radnicima nego što je bilo zapošljavanja s evidencije u tim djelatnostima,
 • udio korisnika novčane naknade u ožujku 2013. u odnosu na ožujak prethodne godine je porastao za 9,2%,
 • Anketa poslodavaca je poslana na adrese 470 poslodavaca, od kojih je 376 ili 80,0% vratilo ispunjenu anketu. Kod anketiranih poslodavaca je zaposleno 13.405 osoba, tijekom 2012. godine su zaposlili 3.282 osobe, a 3.200 osoba su otpustili. U 2013. godini planiraju zaposliti 917 osoba, od čega 85,0% ne određeno vrijeme.

AD 6. Jadranka Čapalija, predstojnica HZZ-a PU Križevci je u svojoj prezentaciji istaknula da se Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja primjenjuje do 30.06.2013. godine. Do 31.03. mjerama je obuhvaćeno 178 osoba, od čega najviše u stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (108 osoba), sufinanciranju samozapošljavanja nezaposlenih osoba (24 osobe) i sufinanciranju prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva (16 osoba).

Nakon prezentiranja kretanja i ostalih aktivnosti koje se provode u svakodnevnom radu Zavoda, raspravljalo se o istima, te je iznesen prijedlog vezano uz mjeru Stručno osposobljavanje uz rad bez zasnivanja radnog odnosa, da se omogući i velikim poslodavcima da koriste ovu mjeru promjenom kriterija o smanjenju broja zaposlenih osoba. Naime, kod velikih poslodavaca, zbog viška ljudi u pojedinim sektorima i poslovnim jedinicama, ne remeti se cjelokupno poslovanje, a s druge strane ti poslodavci imaju zapošljavanja u drugim sektorima. Zbog dinamične situacije na tržištu rada, predloženo je da se omogući korištenje mjere SOR u onim sektorima u kojima postoji potreba kod velikih poslodavaca, jer su oni nositelji gospodarstva u Županiji.