Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Splitsko-dalmatinska  >  REZULTATI PROVEDBE ANKETE POSLODAVACA ZA 2013. GODINU U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Zadnja izmjena: 08.05.2013.

REZULTATI PROVEDBE ANKETE POSLODAVACA ZA 2013. GODINU U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
U svrhu uspješnijeg djelovanja tržišta rada te usklađivanja ponude i potražnje radne snage Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi istraživanje kojim se prikupljaju informacije od poslodavaca o prethodnom i očekivanom kretanju zaposlenosti i zapošljavanja, o eventualnim poteškoćama pri zapošljavanju te potrebama u pogledu zanimanja, znanja i vještina radnika.

Dakle ova anketa ima nekoliko karakteristika:
 • Ovom anketom se radi istraživanje koje se provodi na cijelom teritoriju RH putem područnih ureda i ispostava HZZ-a

 • Cilj istraživanja - uspješnije djelovanje tržišta rada putem usklađivanja ponude i potražnje radne snage - prikupljanjem informacija od poslodavaca o prethodnom i očekivanom kretanju zaposlenosti i zapošljavanja, o eventualnim poteškoćama pri zapošljavanju te potrebama u pogledu animanja, znanja i vještina radnika

 • Provedba: veljača/travanj 2013. godine

 • Planirani obuhvat: 842 poslodavaca (trgovačka društva, obrti, ustanove)
Anketa poslodavaca u 2013. godini predstavlja opsežno istraživanje kojim je obuhvaćen relativno veliki broj poslodavaca svih oblika vlasništva, iz gotovo svih područja djelatnosti i na cijelom teritoriju Splitsko-dalmatinske županije.

Anketa se provodila tijekom veljače i ožujka 2013. godine. Anketiranjem je obuhvaćeno 684 poslodavaca (trgovačkih društava, obrtnika, ustanova koji su vratili ispunjeni upitnik) s ukupnim brojem zaposlenih od 38.491 radnika, što čini oko 28,1% ukupne zaposlenosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Za odabir poslodavaca korištena je interna baza poslodavaca Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, koja se temelji na podacima dobivenim od Državnoga zavoda za statistiku i Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Istraživanje je provedeno putem upitnika koji je poštom upućen poslodavcima, a provedba anketiranja je potpomognuta telefonskim kontaktiranjem poslodavaca od strane djelatnika područnih službi HZZ-a ili osobnim posjetom savjetnika, radi kvalitetnijeg popunjavanja i pravovremenog dostavljanja upitnika nadležnom uredu za zapošljavanje.

Anketom poslodavaca za 2013. godinu prikupljani su sljedeći podaci:
 • opći podaci o poslodavcu: naziv, adresa, matični broj, šifra osnovne djelatnosti i oblik vlasništva;
 • broj zaposlenih dana 31.12.2011. godine: ukupno i prema spolu, razini obrazovanja te statusu u zaposlenosti (na neodređeno i određeno vrijeme, u punom ili nepunom radnom vremenu);
 • broj zaposlenih osoba tijekom prethodne godine: prema spolu, prema vrsti zapošljavanja (na novootvorena i ispražnjena radna mjesta, na neodređeno i određeno vrijeme, u punom ili nepunom radnom vremenu, na sezonskim poslovima) i stupnju obrazovanja;
 • način traženja radnika za zapošljavanje u prethodnoj godini, eventualne poteškoće u pronalaženju radnika te razlozi poteškoća;
 • broj radnika koji su prestali raditi u 2012. godini prema spolu i razlozima prestanka rada;
 • planirani broj zapošljavanja u 2013. godini prema statusu zaposlenosti (na novootvorena i ispražnjena radna mjesta, na neodređeno i određeno vrijeme, u punom i nepunom radnom vremenu, na sezonskim poslovima, pripravnici);
 • prognozirano smanjenje broja radnika u 2013. godini: razlozi smanjenja, broj i obilježja te najčešća zanimanja radnika potencijalnih viškova;
 • potrebe za izobrazbom radnika potencijalnih viškova prema vrsti znanja i vještina;
 • opseg korištenja i kvaliteta usluga Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Cijelo Izvješće možete preuzeti ovdje