Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja
Zadnja izmjena: 15.11.2016.

Mjere za poticanje zapošljavanjaVodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi niz mjera aktivne politike zapošljavanja usmjerenih nezaposlenim osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada te poslodavcima kod kojih je potrebno osigurati očuvanje radnih mjesta. Zavod tako provodi uvriježene intervencije aktivne politike zapošljavanja kojima se potiče zapošljavanje, samozapošljavanje, obrazovanje, stručno osposobljavanje za rad te uključivanje u programe javnih radova specifičnih ciljanih skupina i očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca koji su u poteškoćama.  

Prioriteti i ciljevi aktivne politike zapošljavanja propisani su Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. – 2017. godine. Navedeni je dokument izrađen na osnovi analize trenutnog stanja na hrvatskom tržištu rada te relevantnih strateških dokumenata u području zapošljavanja. Definirani su prioriteti i ciljevi djelovanja, a sukladno tome i intervencije aktivne politike zapošljavanja koje će se u narednom periodu provoditi u svrhu povećanja stope zaposlenosti skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada, poboljšanja konkurentnosti poslodavaca, povećanja profesionalne, postorne i obrazovne pokretljivosti radne snage te osiguranja usklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada.  

 
 
Sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2016. godini, zaprimaju se zahtjevi za dodjelu sredstava po mjerama aktivne politike zapošljavanja i to za sljedeće pakete mjera: 
  • paket mjera za mlade „Mladi i kreativni“
  • paket mjera za posebne skupine „I posebnost je prednost“
  • paket mjera za osobe s invaliditetom „Uključeni“
  • paket mjera za starije osobe „Važno je iskustvo“
  • paket mjera za dugotrajno nezaposlene „I mi smo za novi posao i učenje“
  • paket mjera za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine
  • paket mjera „Važno je očuvati radno mjesto“
  • paket mjera za žene

 Ukupni korisnici Mjera aktivne politike zapošljavanja u 2016. godini
(do 10.11.2016.)

 
Mjera Aktivni korisnici 
na početku 2016.
Novouključeni 
do 10.11.2016.
Ukupni korisnici 
tijekom 2016.
Aktivni korisnici
10.11.2016.
UKUPNO 33.021 26.446 59.467 28.300
Potpore za zapošljavanje i usavršavanje 6.747 3.471 10.218 4.261
Potpore za samozapošljavanje 2.647 1.755 4.402 2.058
Obrazovanje nezaposlenih 1.095 2.542 3.637 795
Javni radovi 3.217 8.520 11.737 6.491
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 18.307 9.650 27.957 14.674
Potpora za očuvanje radnih mjesta 11 71 82 19
Stalni sezonac 997 437 1.434 2