Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja
Zadnja izmjena: 08.01.2016.

Mjere za poticanje zapošljavanjaVodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi niz mjera aktivne politike zapošljavanja usmjerenih nezaposlenim osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada te poslodavcima kod kojih je potrebno osigurati očuvanje radnih mjesta. Zavod tako provodi uvriježene intervencije aktivne politike zapošljavanja kojima se potiče zapošljavanje, samozapošljavanje, obrazovanje, stručno osposobljavanje za rad te uključivanje u programe javnih radova specifičnih ciljanih skupina i očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca koji su u poteškoćama.  

Prioriteti i ciljevi aktivne politike zapošljavanja propisani su Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. – 2017. godine. Navedeni je dokument izrađen na osnovi analize trenutnog stanja na hrvatskom tržištu rada te relevantnih strateških dokumenata u području zapošljavanja. Definirani su prioriteti i ciljevi djelovanja, a sukladno tome i intervencije aktivne politike zapošljavanja koje će se u narednom periodu provoditi u svrhu povećanja stope zaposlenosti skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada, poboljšanja konkurentnosti poslodavaca, povećanja profesionalne, postorne i obrazovne pokretljivosti radne snage te osiguranja usklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada.  

 
 
Sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2016. godini, zaprimaju se zahtjevi za dodjelu sredstava po mjerama aktivne politike zapošljavanja i to za sljedeće pakete mjera: 

 

 Ukupni korisnici Mjera aktivne politike zapošljavanja u 2015. godini do 31.12.2015. godine 

Mjera

Aktivni korisnici 
na početku 2015.

Novouključeni 
do 31.12.2015.

Ukupni korisnici 
tijekom 2015.

Aktivni korisnici
31.12.2015.
UKUPNO
23.165
41.595
64.760
33.021
Potpore za zapošljavanje i usavršavanje 4.697 7.120 11.817 6.747
Potpore za samozapošljavanje 2.109 2.776 4.885 2.647
Obrazovanje nezaposlenih 54 1.552 1.606 1.095
Javni radovi 1.771 9.961 11.732 3.217
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 13.897 18.597 32.494 18.307
Potpora za očuvanje radnih mjesta 6 228 234 11
Stalni sezonac 631 1.361 1.992 997

► Rezultati provedbe Mjera aktivne politike zapošljavanja u 2014. godini