Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Međunarodna suradnja  >  WAPES
Zadnja izmjena: 02.07.2015.

WAPES

Hrvatski zavod za zapošljavanje ponovno izabran članom Upravnog odbora WAPES-a za razdoblje regiju 2015.-2018.

U razdoblju od 04. do 08. svibnja 2015. godine predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na čelu s gospođom Ankicom Paun Jarallah, ravnateljicom, boravili su u Istambulu, Republika Turska, na Desetom svjetskom kongresu Svjetskog udruženja javnih službi za zapošljavanje (WAPES), u okviru kojeg je održan sastanak Upravnog vijeća i deseto zasjedanje Opće skupštine.

Deseti kongres „Javne službe za zapošljavanje i novi svijet rada“ (eng. Public Employment Service and The New World of Work) kao i sva popratna događanja organizirala je turska javna služba za zapošljavanje (ISKUR).

Tijekom zasjedanja Opće skupštine WAPES-a, 05. svibnja, održani su izbori te je za novu predsjedavajuću zemlju izabrana – Turska. Uz Tursku kao predsjedavajuću, izabrano je i 5 supotpredsjednika za regije: za regiju Europe – Francuska, za regiju Amerike – Argentina, za regiju Azije i Pacifika – Južna Koreja, za regiju Afrike – Kongo, te za regiju Srednjeg istoka i arapskih zemalja – Maroko.

Hrvatski je zavod za zapošljavanje (HZZ) tijekom zasjedanja Opće skupštine ponovno potvrđen članom Upravnog vijeća.

Desetoj Općoj skupštini prethodio je sastanak Upravnog vijeća koji je također održan 05. svibnja 2015.. Tijekom sastanka Upravnog vijeća usuglašene su izmjene i dopune Statuta, usvojeno je WAPES-ovo Izvješće o upravljanju za razdoblje 2012.-2015., Financijsko izvješće o radu za 2014. godinu, prijedlog proračuna za 2015. godinu kao i prijedlog preliminarnog proračuna za 2016. godinu. Predstavljeno je i Izvješće promatrača koje je sastavila Međunarodna organizacija rada (MOR), te je Upravnom vijeću prezentirano Izvješće interne revizije zajedno s preporukama.

Svjetski kongres održao se u razdoblju 06.–08. svibnja 2015., i okupio javne službe za zapošljavanje svih kontinenata te međunarodne institucije poput MOR-a, OECD-a i Svjetske banke. Više od 250 kreatora politika, stručnjaka i rukovoditelja iz svih dijelova svijeta raspravljalo je o potrebi unapređenja njihovih strategija i ponuda usluga, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete radnih mjesta, ali i pružanja, razvoja i omogućavanja pokretljivosti vještina.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koja je i prva potpredsjednica Europske mreže javnih službi za zapošljavanje, održala je prezentaciju na temu „Uvid u novi svijet rada“ prilikom čega je predstavila glavne aktivnosti Europske mreže javnih službi za zapošljavanje, primjerice jačanje suradnje među zemljama članicama kako bi se pridonijelo strategiji Europa 2020., kao i provedbi važnih politika Europske unije. Naglasak je stavljen na aktivnosti zajedničkog učenja i praćenje provedbe mjera Garancija za mlade.

Uz ravnateljicu, kao druga predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gospođa Vilma Mostahinić održala je izlaganje na temu „Službe za zapošljavanje i rad dostojan čovjeka“, prilikom kojeg je stavljen naglasak na mjere za zapošljavanje koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao i predstavljanje pravnog okvira koji čini podlogu ovih mjera.

Posebna pozornost tijekom cijelog kongresa bila je usmjerena na izvanredno stanje u kojem se danas nalaze mladi ljudi koji u svijet rada ulaze bez ili s vrlo malo poslovnog iskustva, a očekuju mnogo. Iz tog su se razloga stručnjaci usredotočili na rješavanje problema omogućavanja lakšeg pristupa zaposlenju.

 

Deseti svjetski kongres WAPES-a, 6.-8. svibnja 2015., Istanbul, Turska

Kako se nositi s 200 milijuna nezaposlenih u svijetu?

Nezaposlenost ima veliki utjecaj na svjetsko gospodarstvo. Sve veća prisutnost na tržištu rada i omogućavanje lakšeg pristupa zaposlenju predstavlja izazov za većinu zemalja. Kako bi se suočili s ovim izazovima, više od 250 kreatora politika, stručnjaka i rukovoditelja iz svih dijelova svijeta okupilo se od 6. do 8. svibnja u Istanbulu. Konferencija je također predstavila i glavne rezultate nadolazeće studije „Svijet javnih službi za zapošljavanje” objavljene od strane Svjetskog udruženja javnih službi za zapošljavanje (WAPES), Inter-američke banke za razvoj i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Javne službe za zapošljavanje središte su pomoći najosjetljivijim skupinama na tržištu rada pružajući podršku usklađivanja njihovih vještina. Novi svijet rada čine izazovni kapaciteti i usluge koje pružaju akteri na tržištu rada u cijelome svijetu. Javne službe za zapošljavanje prvenstveno trebaju unaprijediti njihove strategije i ponudu usluga kako bi poboljšale kvalitetu radnih mjesta, ali i pružanja, razvoja i omogućavanja pokretljivosti vještina. Deseti svjetski kongres WAPES-a naglasio je i raspravljao o navedenim izazovima.

Bolji poslovi za sve
Tijekom kongresa stručnjaci su se osvrnuli i raspravljali o rješenjima za radnike koji su zaposleni na neizvjesnim poslovima, ali i o prijetnji siromašenja zaposlenih. Također, raspravljalo se o udaljenom i virtualnom poslovnom okruženju koje mijenja odnose između posla i privatnog života mnogih ljudi.

Vještine za budućnost
Dobri poslovi su oni koji razvijaju vještine i osobnost ljudi te čine njihov život zanimljivijim. Sudionici kongresa raspravljali su kako se to može postići za sve razine vještina, ponajviše za one koji su osuđeni na obavljanje rutinskih i monotonih zadataka.

Migracije i mobilnost
Globalizacija je uvelike povećala broj migracija među radnom snagom. Ti ljudi se mogu suočiti s uzbudljivim prilikama i boljim životom u inozemstvu, ali se također mogu susresti i s nedovoljnim prepoznavanjem njihovih vještina, neregularnim uvjetima rada i slabom mogućnošću planiranja svog povratka.

Nezaposlenost mladih
Posebna pozornost tijekom cijelog kongresa stavljena je  na izvanredno stanje u kojem se nalaze mladi ljudi. Zaista, izazov je s jedne strane olakšati ulazak na tržište rada ljudima s malo poslovnog iskustva, a s druge strane opravdati očekivanja mladih ljudi. Kako javne službe za zapošljavanje mogu ovu konfliktnu situaciju pretvoriti u dobitnu za obje strane?

Pozadina
Konferencija je organizirana od strane WAPES-a i članova ISKUR-a (turske javne službe za zapošljavanje). Neke međunarodne organizacije, primjerice Međunarodna organizacija rada i Svjetska banka, također su imale aktivnu ulogu na kongresu.

http://wapes2015istanbul.org/

Hrvatski zavod za zapošljavanje supotpredsjednik WAPES-a za regiju Europe 2012.-2015.

U razdoblju od 25. do 29. lipnja 2012. godine predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na čelu s gospođom Ankicom Paun Jarallah, vršiteljicom dužnosti ravnateljice, boravili su u Seulu, Republika Koreja, gdje je u okviru Devetog svjetskog kongresa Svjetskog udruženja javnih službi za zapošljavanje (WAPES), održan i sastanak Upravnog vijeća kao i zasjedanje devete po redu Opće skupštine.

Domaćini Kongresa pod nazivom „Javne službe za zapošljavanje i upravljanje promjenama“ (eng. Public Employment Services and Change Management) kao i popratnih događanja bili su korejsko Ministarstvo za zapošljavanje i rad i Korejska javna služba za zapošljavanje.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), koji je ujedno i ponovno potvrđen za člana Upravnog vijeća, zajedno s Francuskom službom za zapošljavanje (fr. Pôle emploi) imat će čast i odgovornost tijekom trogodišnjeg razdoblja 2012. - 2015. obnašati funkciju potpredsjednika WAPES-a za regiju Europe.

Istom je prilikom tijekom Opće skupštine 26. lipnja izabrana i predsjedavajuća zemlja – Švedska, te su, uz supotpredsjednike za regiju Europe – Hrvatska/Francuska, izabrana i preostala 4 potpredsjednika, i to kako slijedi: za regiju Amerike – Dominikanska Republika, za regiju Azije i Pacifika – Koreja, za regiju Afrike – Congo Brazzaville, te za regiju Srednjeg istoka i arapskih zemalja – Tunis.

Devetoj Općoj skupštini prethodio je sastanak Upravnog vijeća koji je održan 25. lipnja 2012. godine. Tijekom sastanka Upravnog vijeća usuglašen je novi prijedlog Statuta, usvojeno je WAPES-ovo Izvješće o upravljanju za 2011., Financijsko izvješće o radu za 2011. godinu, Izvješće promatrača koje je sastavila Međunarodna organizacija rada (MOR), te je Upravnom vijeću prezentirano Izvješće interne revizije zajedno s preporukama.

Svjetski kongres je u razdoblju 27. – 28. lipnja 2012. godine okupio javne službe za zapošljavanje svih kontinenata, međunarodne institucije poput ILO-a i OECD-a, socijalne partnere i privatne agencije za zapošljavanje, te su tom prilikom 63 zemlje iz cijelog svijeta prezentirale svoje sustave, rješenja i najbolje prakse te razmjenjivale iskustva i mišljenja na teme od zajedničkog interesa. U okviru krovne teme bilo je govora o načinima aktiviranja i podrške skupinama ranjivih nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja, osobito pitanjima mladih, pitanjima mobilnosti radne snage, dostojnom radu, migracijskim politikama i ozelenjivanju gospodarstva.

Hrvatski zavod za zapošljavanje održao je prezentaciju na temu usluga namijenjenih mladim osobama koja je pobudila veliki interes, posebice vezano uz organizaciju ranih intervencija u radu s mladima kao i uz sustav profesionalnog usmjeravanja. Mnoge su zemlje iskazale interes i želju za suradnjom s Hrvatskom, odnosno Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, vezano uz izgradnju sustava profesionalnog usmjeravanja u njihovim zemljama.

Činjenica koja je posebno naglašena u zaključnim razmatranjima Kongresa je da neprestane promjene na tržištu rada valja temeljito razmatrati pri osmišljavanju strategija upravljanja radnom snagom.