Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Poslodavci  >  Ured za poslodavce  >  Poslovno savjetovanje
Zadnja izmjena: 29.07.2015.

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje provodimo kroz posjete poslodavcima tj. kroz direktne susrete s Vama. Posjeti koje obavljamo dobra su prilika za upoznavanje teškoća na koje nailazite kod pronalaska radnika, za prepoznavanje Vaših potreba kako bi na temelju toga mogli kreirati nove usluge, te za upoznavanje radnog okruženja i zahtjeva radnog mjesta kako bismo mogli što uspješnije posredovati.

Zavod ima posebnu ulogu kod malih poduzeća jer većina njih nema posebne odjele za upravljanje ljudskim potencijalima te im je potrebna pomoć kod odabira radnika.

Za sve svoje potrebe u Zavodu imate jednu kontakt osobu, savjetnika za zapošljavanje koji je specijalist za Vašu djelatnost.

Ukoliko ste poslodavac koji zapošljava veći broj radnika ili koji ima posebno značenje za razvoj nekog područja, za Vaše potrebe nudimo uslugu ključni savjetnik za ključnog poslodavca.
Nerijetko su ključni poslodavci veliki poslodavci koji imaju više poslovnica ili dislociranih pogona te je potrebno prilagoditi posredovanje za zapošljavanje njihovim potrebama. Bez obzira gdje zapošljavate radnike, svoju potrebu za radnikom možete dostaviti bilo kojoj ispostavi Zavoda, putem internetske stranice on-line registracijom, poštom ili telefonom, ili se možete osobno obratiti svome savjetniku. Vaš matični savjetnik koordinirat će posredovanje na cijelom području Republike Hrvatske, te će Vam biti upućeni radnici iz bilo kojeg područja države, sukladno Vašem zahtjevu.
S Vama kao ključnim poslodavcima dogovarat će se sporazumi o suradnji, a omogućit će Vam se i predstavljanje na Sajmovima poslova.
 
 
POSLOVNO SAVJETOVANJE ZA POSLODAVCE KOJI NAMJERAVAJU IZRADITI PROGRAM ZBRINJAVANJA VIŠKA RADNIKA

Donošenje Programa zbrinjavanja viška radnika propisano je Zakonom o radu ('Narodne novine' br. 38/95, 54/95-ispr., 65/95-ispr., 17/01, 82/01, 114/03, 142/03-ispr., 149/09).

Sukladno zakonskim odredbama koje uređuju postupak zbrinjavanja viška radnika (članak 120., 121. i 122. Zakona o radu), područne službe Zavoda više ne provode postupak savjetovanja o zbrinjavanju viška radnika.
Navedeni postupak provodi poslodavac koji utvrdi višak od najmanje 20 radnika kojima će neovisno o načinu prestanka ugovora o radu, u razdoblju od 90 dana prestati ugovori o radu, ako će poslovno uvjetovanim otkazom otkazati ugovore o radu najmanje petorici radnika. Poslodavac je obvezan savjetovati se s radničkim vijećem u cilju otklanjanja potrebe za otkazivanjem.

Poslodavac koji i nakon provedenog savjetovanja o zbrinjavanju viška radnika namjerava poslovno uvjetovanim otkazom otkazati ugovore o radu u smislu članka 120. st. 1. Zakona o radu, dužan je izraditi Program zbrinjavanja viška radnika.

Tijekom izrade Programa, poslodavac je dužan savjetovati se sa nadležnim uredom zapošljavanja (područni ured Zavoda prema mjestu sjedišta poslodavca) o mogućnostima uključivanja radnika u programe aktivne politike zapošljavanja.

Program mora sadržavati:
 • podatke o razlozima za namjeravane otkaze,
 • podatke o broju ukupno zaposlenih radnika,
 • podatke o broju, dobi, spolu, zvanju i radnom mjestu radnika koji će biti utvrđeni kao višak odnosno koji će biti obuhvaćeni otkazivanjem,
 • podatak o roku u kojem namjerava otkazati ugovore o radu,
 • podatke o dodatnim kriterijima o kojima poslodavac mora voditi računa pri odlučivanju o otkazivanju (suglasnost radničkog vijeća odnosno sindikata za posebno zaštićene kategorije radnika) uz kriterije iz članka 107.st.3. Zakona o radu,
 • podatke o iznosu i načinu obračuna otpremnina i drugih davanja uz onu iz članka 119. Zakona o radu,
 • podatak o mogućnosti promjena u tehnologiji i organizaciji rada u cilju zbrinjavanja viška radnika,
 • podatke o mogućnosti zapošljavanja radnika na drugim poslovima,
 • podatke o mogućnosti pronalaženja zaposlenja kod drugog poslodavca,
 • podatke o mogućnosti rada u nepunom radnom vremenu,
 • podatke o mogućnosti prekvalifikacije ili dokvalifikacije radnika.
Poslodavac je dužan u izradi Programa izjasniti se o primjedbama i prijedlozima radničkog vijeća, posebno o mjerama koje bi trebalo poduzeti da se spriječe ili na najmanju mjeru ograniče očekivani otkazi ugovora o radu te o mjerama ublažavanja štetnih posljedica otkaza ugovora o radu.

Poslodavac je dužan radničkom vijeću i nadležnoj javnoj službi zapošljavanja (područnom uredu Zavoda prema mjestu sjedišta poslodavca) dostaviti Program.
Nadležni područni ured dužan je očitovati se o Programu u roku od 8 dana od dana primitka Programa.

Ako ima za to važne gospodarske ili socijalne razloge, nadležni ured zapošljavanja može odgoditi provođenja otkazivanja svim ili pojedinim radnicima za koje je izrađen Program za najduže tri mjeseca, ili ako će u odgođenom razdoblju na radnika primijeniti mjere aktivne politike zapošljavanja.