Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Poslodavci  >  Ured za poslodavce  >  Mobilni timovi
Zadnja izmjena: 10.04.2013.

Mobilni timovi

Ako se Vaše poduzeće nalazi u restrukturiranju ili u teškoćama koje će za posljedicu imati otpuštanje dijela radnika, Hrvatski zavod za zapošljavanje obavezan Vam je kao svom partneru pružiti odgovarajuće usluge kako bi se umanjile posljedice restrukturiranja, odnosno osiguralo prevladavanje privremenih teškoća.

Stoga je važno, kroz otvorenu i stalnu suradnju, prepoznavati teškoće na koje nailazite, a zbog kojih morate otpuštati radnike, te Vam nuditi usluge mobilnih timova koji su tu da pomažu i Vama kao poslodavcu i Vašim radnicima.

Cilj rada mobilnih timova je radnike kojima prijeti otkaz pripremiti za tržište rada, za njih posredovati dok su još zaposleni u svojim tvrtkama kako bi se smanjio njihov dolazak u evidenciju nezaposlenih.

Mobilni tim nalazi se u svakoj područnoj službi, a sastavljen je od tima stručnjaka: savjetnika za zapošljavanje, pravnika i psihologa.

Usluge mobilnih timova
Kako bi osigurali dostupnost usluga radnicima kojima prijeti otkaz ugovora o radu, usluge mobilnog tima poželjno je pružati u prostorima vaše tvrtke. U dogovoru s Vama, suradnja se može i formalizirati osnivanjem Mobilnog centra u kojem će raditi savjetnici za zapošljavanje i ostali članovi tima te pružati pomoć radnicima kroz različite usluge.

Prema Vašim potrebama kao poslodavca, rad u Mobilnom centru moguće je organizirati kontinuirano tj. svakodnevno kroz određeno vrijeme, ili nekoliko puta tjedno. No, rad Mobilnog centra mora biti unaprijed dogovoren i poznat radnicima, te članovi tima moraju poštivati dogovoreno vrijeme rada centra.
 
 
USLUGE MOBILNIH TIMOVA
 
Grupna i individualna informiranja
  • Kroz grupna i individualna informiranja radnici u višku informirat će se o uslugama koje će im biti pružene od strane mobilnog tima, o mogućnostima zapošljavanja na otvorenom tržištu rada, o pravima i obvezama u slučaju nezaposlenosti, te drugim područjima za koje će radnici pokazati interes.
 
Individualno savjetovanje - pomoć u definiranju radnog potencijala radnika
  • Savjetnici za zapošljavanje će kroz procese savjetovanja pomoći radnicima prepoznati prenosive i druge vještine koje će omogućiti zapošljavanje na drugim poslovima, te pomoći u definiranju potreba za obrazovanjem koje će omogućiti lakše zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, definirati plan traženja posla te pružiti psihosocijalnu podršku.
 
Grupno savjetovanje - obrazovanje za stjecanje vještina traženja posla
  • Kroz grupno savjetovanje (radionice) radnici mogu steći vještine aktivnog traženja posla, naučiti gdje i kako tražiti posao, kako napisati životopis, kako se pripremiti za razgovor s poslodavcem, kako poslovno komunicirati pri traženju posla, kako razgovarati s poslodavcem.
 
Obrazovanje za stjecanje stručnih vještina
  • Kroz savjetovanje radniku će se preporučiti obrazovanje za stjecanje stručnih vještina za koje se prognozira da će radniku omogućiti brže zapošljavanje na novim poslovima.
 
Pomoć u samozapošljavanju i pokretanju vlastitog posla
  • Za radnike koji se žele samozaposliti organizirat će se trening za stjecanje znanja i vještina za pokretanje vlastitog posla, pisanja poslovnog plana, te u suradnji s ostalom poduzetničkom infrastrukturom u županiji pružiti podrška za samozapošljavanje.
 
Organiziranje Interne burze rada
  • Na vaš zahtjev ili zahtjev vaših radnika u prostorima tvrtke može se organizirati interna burza rada. Na oglasnim pločama u tvrtkama mogu se oglašavati slobodna radna mjesta s otvorenog tržišta rada koja je zabilježio Zavod, što će omogućiti bolju informiranost radnika.
 
Posredovanje za slobodna radna mjesta
  • Ukoliko radnik u višku zadovoljava uvjete iz slobodnog radnog mjesta zaprimljenog u Zavodu, savjetnik će za takve radnike posredovati kod poslodavaca.
 
Sufinanciranje zapošljavanja
  • Zavod će kroz Nacionalni plan poticanja zapošljavanja sufinancirati zapošljavanje radnika iznad 50 godina života kod drugog poslodavca, ukoliko su proglašeni viškom u svojoj tvrtki.
 
Osim navedenih usluga mogu se pružati i druge usluge prema dogovoru s Vama i Vašim radnicima, a prema postojećim potrebama.