Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Ostali korisnici  >  Učenici i studenti  >  Učenici osnovnih škola
Zadnja izmjena: 29.07.2015.

Učenici osnovnih škola

Hrvatski zavod za zapošljavanje pruža uslugu profesionalnog usmjeravanja učenicima završnih razreda osnovne škole. Ona uključuje profesionalno informiranje i profesionalno savjetovanje, a provodi se u suradnji sa školama i roditeljima. Profesionalno usmjeravanje predstavlja tzv. “rane intervencije” i ima preventivno značenje kao pomoć pri donošenju adekvatnih odluka o izboru obrazovnih programa i zanimanja.

Profesionalnim informiranjem se učenicima i njihovim roditeljima pružaju informacije relevantne za donošenje odluka o nastavku školovanja dok profesionalno savjetovanje uvažava i pokušava uskladiti individualne mogućnosti i potrebe učenika (sposobnosti, vještine, interese i motivaciju) s mogućnostima obrazovanja i potrebama tržišta rada u pojedinoj regiji.

Pri tome se  posebna pozornost pridaje učenicima koji bi nakon završetka školovanja mogli imati otežan pristup tržištu rada. Najčešće skupine učenika kojima savjetnici za profesionalno usmjeravanje pomažu pri donošenju odluke o nastavku obrazovanja su:
 

  • učenici s teškoćama u razvoju - učenici koji su osnovnu školu završili prema posebnom ili prilagođenom programu ili redovnom nastavnom programu uz individualizirani pristup
  • učenici s težim zdravstvenim teškoćama - učenici kojima su zdravstvena oštećenja i kronične bolesti i/ili dulje liječenje znatnije utjecale na školski uspjeh te im bitno sužavaju mogućnost odabira obrazovnog programa/zanimanja
  • učenici koji imaju poteškoća u savladavanju obrazovnog programa ili žele promijeniti obrazovni program - upućuju se na profesionalno usmjeravanje s ciljem promjene i/ili uključivanja u obrazovni program koji će po svojim zahtjevima odgovarati mogućnostima i interesima učenika
  • neodlučni učenici - učenici koji nemaju dostatne informacije te im je potrebna usluga informiranja o mogućim obrazovnim programima koje mogu upisati u školama na području u kojem žive ili u obližnjim gradovima i mjestima, kao i o zapošljivosti pojedinih zanimanja na navedenim područjima

Uključivanju učenika u postupke profesionalnog usmjeravanja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prethodi dobivanje Mišljenja nadležnog školskog liječnika, a nakon obavljenih sistematskih pregleda liječnika školske medicine.

U postupku profesionalnog savjetovanja učenika (koji uključuje timsku obradu uz mogućnost psihološkog testiranja, intervjua te po potrebi liječničkog pregleda specijaliste medicine rada) stručni tim predlaže najprimjereniji odabir obrazovnog programa za nastavak obrazovanja.

Savjet o najprimjerenijem profesionalnom odabiru daje se u usmenom obliku, učeniku i/ili njegovu roditelju, dok se  pisano mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje izdaje temeljem Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole kojeg izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za tekuću školsku godinu.

Također, u cilju informiranja o mogućnostima školovanja u srednjim školama na području Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine objavljuje brošure  o mogućnostima upisa učenika u srednje škole, za svaku od pet hrvatskih regija.