Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Javna nabava  >  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma  >  Pregled sklopljenih ugovora u 2010. i 2011. godini
Zadnja izmjena: 09.11.2012.

Pregled sklopljenih ugovora u 2010. i 2011. godini

 
Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (NN 32/11), a u skladu s člankom 20., stavak 1., točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi objavljujemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja  u 2010. godini i Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini.