Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Česta pitanja  >  Rodiljne naknade
Zadnja izmjena: 14.02.2018.

Rodiljne naknade


Upravo sam diplomirala i trebala bih uskoro roditi. Nikad prije nisam bila prijavljena na Zavod. Zanima me koja je procedura za prijavu i koji mi sve papiri trebaju?
ODGOVOR: Završetkom redovnog školovanja trebate regulirati osnovno zdravstveno osiguranje za koje je nadležan Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.
Također, kako navodite da trebate roditi, upućujemo Vas da se čim prije obratite Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje radi informiranja o mogućnosti korištenja prava po osnovi roditeljstva (rodiljna briga i roditeljska briga o djetetu).
Ukoliko ostvarite pravo na rodiljnu i roditeljsku brigu pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, za vrijeme korištenja navedenih prava ne možete se voditi u evidenciji nezaposlenih osoba u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Kontakte Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje možete naći na: http://www.hzzo-net.hr/
Molim Vas ako mi možete odgovoriti da li imam pravo na porodiljnu naknadu za 5 dijete, nisam u radnom odnosu i nisam prijavljena na zavodu za zapošljavanje, ali imam zdravstveno obavezno i dopunsko osiguranje i državljanka sam RH?
ODGOVOR: Pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje moguće je ostvariti novčanu naknadu samo s osnova rada.
Radi ostvarivanja prava s osnove trudnoće i rođenja djeteta, upućujemo Vas da se obratite za to nadležnom Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Kontakt:
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
DIREKCIJA
Margaretska 3
10000 Zagreb
http://www.hzzo-net.hr/

Besplatni info telefon:
Obvezno osiguranje    0800 7979
Vaša pitanja šaljite na:  Obvezno osiguranje: obvezno-osiguranje@hzzo.hr  

Molim Vas da mi objasnite moja prava. 05.02.2016 ističe mi ugovor o pripravničkom stažu a ostala sam trudna trebam roditi krajem 5 mjeseca 2016, pa me zanima dali imam pravo na rodiljni dopust i u kojem trajanju gdje se trebam prijaviti.
ODGOVOR:
Za ostvarivanje prava na rodiljne i roditeljske naknade nadležan je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a Vaš status na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ne utječe na ostvarivanje prava na rodiljnu naknadu.
Slijedom navedenoga, preporučamo da se obratite Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje kako bi dobili ste potrebne informacije o postupku ostvarivanja prava vezana uz rodiljne i roditeljske naknade, a kontakte možete naći na slijedećoj poveznici:
http://www.hzzo.hr/.