Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte područnih ureda:
Kontakti područnih ureda

Početna  >  Česta pitanja  >  Javni radovi
Zadnja izmjena: 15.05.2015.

Javni radovi


Da li ja imam pravo na javne radove ako sam prijavljen na Zavodu 2 godine, jer mi je rečeno da moram čekati 3 godine da mogu ići raditi?
ODGOVOR: Potrebna dužina prijave u evidenciju nezaposlenih kako bi mogli biti  uključeni u mjeru javni rad ovisi o ciljanoj skupini kojoj osobe pripadaju te o vrsti javnog rada. Iznos sufinanciranja poslodavcu također ovisi o tome kojoj ciljanoj skupini osobe koje bi zaposlili pripadaju te npr. za osobe koje se u evidenciji nezaposlenih vode 3 godine, Zavod pokriva 100% troška minimalne plaće, dok za osobe koje se u evidenciji nezaposlenih vode 12 mjeseci Zavod sufinancira 85 % troška.

Poslodavci samostalno postavljaju uvjete radnih mjesta koja će potom biti realizirana kroz ovu mjeru te može biti da ste ovakvu informaciju dobili zbog uvjeta oglašenog radnog mjesta kroz program javnog rada, no napominjemo da su za uključivanje u mjeru javni rad definirane skupine nezaposlenih osoba koje se vode u evidenciju i manje od 3 godine. Više o tome možete pročitati ovdje: „Radom za zajednicu i sebe“ – su/financirano zapošljavanje u javnom radu

 
Da li će doći do promjena / usklađenja vezano za već odobrene programe javnih radova?
 ODGOVOR: Kao i svake godine, pri promjeni iznosa minimalne plaće uskladit će se i subvencije u javnom radu, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
U obitelji imam liječenog ovisnika o alkoholu koji je dugo nezaposlen. Može li ta osoba biti zaposlena na javnim radovima u našem lokalnom Centru za socijalnu skrb, uključena u društveno koristan rad s ostalim liječenim ovisnicima i na prevenciji ovisnosti u našoj zajednici.
ODGOVOR: Liječeni ovisnici jedna su od ciljanih skupina nezaposlenih osoba za zapošljavanje u programima javnih radova. Poslodavci koji žele provoditi javni rad Zavodu oglašavaju slobodna radna mjesta u programima javnih radova tj. društvenom korisnom radu koji imaju namjeru provoditi te im Zavod upućuje nezaposlene osobe koje ispunjavaju tražene uvjete. Potom se poslodavcu odobrava financiranje zapošljavanje osoba iz određenih ciljanih skupina u određenom programu javnog rada.

Može li član Vaše obitelji biti uključen u javni rad u lokalnom Centru za socijalnu skrbi ili nekoj drugoj instituciji ovisi prvenstveno o tome hoće li taj poslodavac provoditi program javnog rada odnosno podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje istog.

Upućujemo osobu, člana Vaše obitelji, da se svakako obrati svom savjetniku za zapošljavanje koji će ga informirati o javnim radovima koji će se provoditi na području Vaše županije odnosno o slobodnim radnim mjestima u javnim radovima.
 
Radim kao pravnik u Udruzi umirovljenika preko HZZ-a, po mjeri aktivno zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih, tj. javni radovi. Imam li pravo na godišnji odmor i koliko dana?
ODGOVOR:   Osobe zaposlene na programima javnih radova zaposlene su na temelju ugovora o radi te imaju sva prava i obveze koje proizlaze iz Zakona o radu te kolektivnih ugovora, ukoliko se isti primjenjuju kod poslodavca. Poslodavca koji provode program javnih radova dužan je radnicima osigurati pravo na godišnji odmor sukladno Zakonu o radu. Radnik koji se prvi put zaposli ili ima prekid rada između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada te pod određenim slučajevima kako je propisano čl. 59. Zakona o radu radnik ima pravo na srazmjerni dio godišnjeg odmora (jednu dvanaestinu godišnjeg odmora) za svakih navršenih mjesec dana rada.
Upućujemo Vas da se za detaljnije upite o mogućnostima korištenja godišnjeg odmora svakako obratite svom poslodavcu.
Što su točno Javni radovi i NPPZ (Nacionalni plan poticanja zapošljavanja)?
ODGOVOR:  Javni radovi su mjera aktivne politike zapošljavanja koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja. Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja je program koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva zaduženog za rada i sadrži sve strateške ciljeve, mjere i aktivnosti koji se odnose na povećanje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti na nacionalnom tržištu rada, potrebna financijska sredstava kao i obveze tijela koja ih provede. 
Više o javnim radovima možete pročitati ovdje: Popis mjera pod stavkom Javni radovi.
Kome su namijenjeni javni radovi? Za sve nezaposlene ili samo za one koji su-2 ili 3 god. na Zavodu? Tko se sve može javiti za posao kada pišu javni radovi?
ODGOVOR: Javni radovi su mjera kojom se utječe na uključivanje u zaposlenost osoba koje su dugotrajno nezaposlene i koje su u pravilu niže razine obrazovanja te im zbog nedostatka radnih mjesta, razine obrazovanja i godina života te drugih objektivnih okolnosti (zdravlje, broj članova obitelji) prijeti socijalna isključenost. Znači kroz društveno koristan rada koji osmisle i provode jedinice lokalne uprave, ustanove i udruge civilnog društava  zapošljavaju se navedene skupine nezaposlenih uz uvjet da su najmanje u evidenciji nezaposlenih 12 mjeseci osim ako su osobe s invaliditetom, mladi izišli iz sustav domova za djecu bez roditeljske skrbi, liječeni ovisnici, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti… Od ove godine uveden je novi oblik javnog rada i to Pojedinačni projekti gdje osobe zvanja visokoškolskog obrazovanja mogu biti zaposlene na programima udruga i to na stručnim poslovima gdje će pomoći u radu udruge svojim stručnim znanjima.