Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Programi  >  Program za cjeloživotno učenje
Zadnja izmjena: 13.12.2013.

Program za cjeloživotno učenje

Program za cjeloživotno učenje program je Europske komisije usmjeren na sve stupnjeve obrazovanja i stručnog usavršavanja. Uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU (br.1720/2006/EC) 2006. godine, a nastavlja se na prijašnju generaciju obrazovnih programa Socrates i Leonardo da Vinci (1985. - 2006.). Cilj Programa za cjeloživotno učenje je stvoriti doprinijeti razvoju Europe kao naprednog društva znanja s održivim gospodarskim razvojem, većim brojem kvalitetnih radnih mjesta te jačom društvenom kohezijom. Program potiče razmjenu i suradnju među obrazovnim institucijama širom Europe, mobilnost sudionika obrazovnog procesa, obrazovnih stručnjaka te osoba već prisutnih na tržištu rada. Pokriva razdoblje od 2007. - 2013. godine, a za njegovu provedbu predviđen je proračun od 6,9 milijardi €. U programu sudjeluje 27 država članica EU, države članice EFTA-e (Island, Lichtenstein, Norveška) te Turska i Hrvatska kao države kandidatkinje.

Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska potprograma:
  • Comenius obuhvaća predškolski odgoj i školsko obrazovanje. Potiče se učenje i razumijevanje različitosti europskih kultura i jezika te se podiže razina kvalitete školskog obrazovanja u Europi;
  • Erasmus se odnosi na visokoškolsko obrazovanje. U okviru tog programa moguće je sudjelovati u individualnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima s ciljem jačanje europskog prostora visokog obrazovanja i uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija;
  • Leonardo da Vinci obuhvaća strukovno obrazovanje i osposobljavanje na svim razinama obrazovanja (osim za mobilnost u visokoškolskom obrazovanju što obuhvaća Erasmus)
  • Grundtvig je usmjeren na obrazovanje odraslih. Program je namijenjen općem obrazovanju odraslih, stjecanju znanja i vještina pomoću kojih se mogu lakše suočiti sa raznim organizacijskim i poslovnim izazovima te poboljšanju opće kvalitete života. Obrazovanje može biti formalno, neformalno i informalno.
Program za cjeloživotno učenje uključuje i dva komplementarna programa:
  • Transverzalni program pokriva cijelu vertikalu obrazovanja od vrtića do visokoškolskog obrazovanja. Osnovne aktivnosti su suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata Programa za cjeloživotno učenje. Većinu aktivnosti Transverzalnog programa (osim studijskih posjeta) provodi Izvršna Agencija u Bruxellesu. Unutar aktivnosti suradnje i inovacije u obrazovnim politikama Programa za cjeloživotno učenje hrvatskim korisnicima je tijekom pretpristupne faze omogućeno samo sudjelovanje u studijskim posjetima.
  • Jean Monnet podupire institucije i aktivnosti u području europskih integracija što uključuje stvaranje udruga profesora u visokoškolskim institucijama, podršku znanstvenicima u stručnom usavršavanju, istraživanja koja potiču Europske integracije, multilateralne projekte i mreže te financijsku podršku određenim institucijama koje se bave Europskim integracijama. Aktivnosti Jean Monnet programa provodi Izvršna Agencija u Bruxellesu.
Aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje mogu biti centralizirane ili decentralizirane. Centralizirane aktivnosti (multilateralni projekti, tematske mreže i prateće mjere, kao i ransverzalni program i Jean Monnet program) u nadležnosti su Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) sa sjedištem u Bruxelles-u, dok je za decentralizirane aktivnosti (mobilnost i partnerstva) nadležna Agencija za mobilnost i programe Europske unije sa sjedištem u Zagrebu.