Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Međunarodna suradnja  >  ELGPN
Zadnja izmjena: 22.09.2016.

ELGPN

 

Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja


Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (engl. ELGPN) utemeljena je 2007. godine na inicijativu Europske komisije s ciljem ujednačavanja politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u području zapošljavanja i obrazovanja u zemljama članicama Europske Unije i zemljama kandidatkinjama.

Prema Rezolucijama o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju (Vijeće Europe, 2004., 2008.) cjeloživotno profesionalno usmjeravanje definirano je kao „skup različitih aktivnosti koje pojedincima omogućuju identificirati vlastite mogućnosti, kompetencije i interese u različito doba života, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljali vlastitom profesionalnom karijerom“.

Djelovanje ELGPN-a usmjereno je upravo na oblikovanje politika, predlaganje odgovarajućih struktura i mehanizama potpore u provedbi prioriteta identificiranih u navedenim Rezolucijama i promicanje suradnje između zemalja članica Mreže. ELGPN mreža bavi se cjeloživotnim profesionalnim usmjeravanjem u nekoliko područja (obrazovanje, strukovno obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, zapošljavanje i socijalno uključivanje) čiji je razvoj značajan za primjenu ciljeva strategije Europa 2020.

ELGPN mrežu čini 31 zemlja članica, a poslove koordinacije rada Mreže obavlja Sveučilište Jyväskylä iz Finske – Finski institut za istraživanja u obrazovanju. Republika Hrvatska članica je ELGPN mreže od 2011. godine. Rad ELGPN-a financiran je kroz Program za cjeloživotno učenje 2007.–2013.
 
U razdoblju od 2011. do 2016. godine kroz rad Mreže je izrađeno nekoliko publikacija (pojmovnik, priručnici, smjernice, pregledni članci) koje pojašnjavaju stručne termine u području razvoja politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, koncepte vještina upravljanja karijerom, fleksigurnosti i nezaposlenosti mladih te na taj način donositeljima politika i drugim zainteresiranima mogu pomoći procijeniti postojeće odredbe cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja vlastite zemlje ili regije, identificirati probleme koji zahtijevaju pozornost te učiti iz primjera dobrih praksi drugih europskih zemalja:
Više o Europskoj mreži politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja možete doznati na ELGPN mrežnim stranicama