Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Obrazovanje radnika
Zadnja izmjena: 30.08.2016.

Obrazovanje radnika


 

OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE RADNIKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Hrvatski zavod za zapošljavanje posvećuje značajnu pozornost potrebi za pravilno osposobljenim i visoko kvalificiranim radnicima, stoga osiguravamo interno obrazovanje te organiziramo i provodimo različite aktivnosti usmjerene na osposobljavanje i stručno usavršavanje svojih radnika.

Obrazovanje radnika Zavoda usmjeren na razvoj ljudskih potencijala, u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Zavoda koordinira Odjel za razvoj i obrazovanje radnika Zavoda, koji utvrđuje potrebe za obrazovanjem, organizira, prati, planira i provodi interne aktivnosti s ciljem stjecanja i unapređivanja znanja, stjecanje i razvijanje vještina i kompetencija za profesionalne potrebe pojedinih radnih mjesta.
 
Internim edukacijama osigurava se kontinuirano usvajanje znanja i razvijanje vještina potrebnih za obavljanje poslova i radnih zadataka te se stvara temelj za dostizanje potrebnih kompetencija definiranih okvirom ključnih kompetencija HZZ-a. Sustav obrazovanja radnika Hrvatski zavod za zapošljavanje čini organizacijom u kojoj je edukacija dio svakodnevnih aktivnosti i radnih zadataka radnika još od 2005. godine kada su od strane Ministarstva za međunarodni razvoj Velike Britanije (DfID), u sklopu bilateralnog projekta „Jačanje strategije zapošljavanja u RH i sposobnosti HZZ-a za provedbu politike na tržištu rada temeljenu na nacionalnom akcijskom planu zapošljavanja“, između Velike Britanije i Republike Hrvatske, u području rada, obrazovanja i socijalne skrbi, educirani prvi interni treneri.
 
Trenerski tim Hrvatskog zavoda za zapošljavanje danas se sastoji od 4 iskusnih trenera zaposlenih u regionalnim uredima Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te 47 trenera poslovnih procesa koji su educirani za prenošenje specifičnih stručnih znanja iz svojeg temeljnog djelokruga rada, te raspoređeni u većini regionalnih i područnih ureda.
 
Svako radno mjesto definirano je osnovnim zadacima i aktivnostima za koje su potrebne neke osnovne profesionalne kompetencije radi čega je definiran okvir ključnih kompetencija za radna mjesta kroz širok spektar različitih stručnih znanja koji omogućuje standardiziranu provedbu obrazovnih aktivnosti, analizu potreba za obrazovanjem i kontinuirano praćenje.

Djelotvornost provedbe edukacija i učinci obrazovnih aktivnosti analiziraju su na temelju prikupljenih pozitivnih i negativnih iskustava, detektiranih poteškoća i izazova a analiza je temelj za postavljanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva.
Proces osposobljavanja i usavršavanja radnika usmjeren prema razvoju svijesti o značaju profesionalnosti, izvrsnosti, motivaciji i zadovoljstvu korisnika usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osnažen je nizom projekata među kojima ističemo:

„Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“ realiziran je u okviru Programa Europske unije za Hrvatsku (Pomoć u tranziciji i jačanje institucija - IPA Komponenta I) i proveden u razdoblju od listopada 2010. do kolovoza 2012. godine. Svrha projekta bila je uspostaviti sustav osposobljavanja te razvoja radnika i organizacije u području politike tržišta rada za radnike HZZ-a i ostale ključne dionike na tržištu rada. Uspostavljen je Centar tržišta rada, te su dodatno osposobljeni interni treneri. 
 
Od prosinca 2014. do travnja 2016. proveden je projekt „Jačanje Centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“ u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“

Općeniti cilj i svrha projekta bila je podrška daljnjoj modernizaciji i jačanju Centra tržišta rada, razvoju i usavršavanju trenera i radnika HZZ-a kao i trenera dionika te kroz uvođenje metoda „e-učenja“ i programa mješovitog učenja (blended learning). Kroz projekt je razvijen E-learning portal CTR-a HZZ-a i registar osposobljavanja, te je 18 trenera osposobljeno i certificirano za kreiranje i provedbu programa e-učenja ili programa mješovitog učenja koji omogućuju veći obuhvat polaznika treninga i veći broj aktivnosti.
 
Uvođenjem nove IT platforme omogućeno je neposredno prijavljivanje polaznika na odabrane obrazovne programe, praćenje zakazanih i održanih aktivnosti, vođenje evidencija, vrednovanje, provođenje analiza i ex-post evaluacija, te najrazličitija izvještavanja o održanim obrazovnim aktivnostima, čime se povećava transparentnost i pojednostavljuju se procedure osposobljavanja i praćenja istih.