Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Koprivničko-križevačka  >  Anketa poslodavaca, PS Križevci
Zadnja izmjena: 10.05.2012.

Anketa poslodavaca, PS Križevci

 
ANKETA POSLODAVACA ZA 2012. GODINU U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
 
 
Anketa poslodavaca provodila se na razini RH tijekom siječnja i veljače 2012. godine putem upitnika koji su poslodavcima dostavljeni poštom, a upitnik je bio dostupan i na web stranici HZZ-a gdje se mogao ispuniti online. Istraživanje je obuhvatilo uzorak od 475 poslovnih subjekata na području Koprivničko-križevačke županije, a od tog broja vraćeno je i obrađeno 389 upitnika odnosno 81,9%. Uzorkom je obuhvaćeno 291 trgovačko društvo te 98 obrtnika.
Anketa poslodavaca je redovito godišnje istraživanje o potrebama na tržištu rada kojem je svrha prikupiti informacije vezane uz potrebe i probleme lokalnog tržišta rada, iskustva i očekivanja poslodavaca, a s ciljem poboljšanja suradnje Zavoda i lokalnih poduzetnika te usklađivanja ponude i potražnje radne snage u Koprivničko-križevačkoj županiji.
 
Zapošljavanje u prethodnoj godini
 
Na dan 31.12.2011. godine, kod poslodavaca koji su vratili upitnik bila je zaposlena 16.441 osoba, što čini udio od 45,9% u ukupnom broju zaposlenih u Koprivničko-križevačkoj županiji. Udio žena u ukupnoj zaposlenosti žena je 46,7%, a udio u anketiranoj zaposlenosti je 48,4%. Djelatnost u kojoj je najveći broj zaposlenih je prerađivačka industrija s zaposlenih 7.186 ili 43,7% osoba.
Navedeni su poslodavci tijekom 2011. godine zaposlili 3.522 osobe (39,8% žena).  Uspoređujući prošlogodišnju anketu i rezultate ovogodišnje, podaci pokazuju kako je planirano zapošljavanje za 2011. iznosilo 955 osoba, a ostvaren rezultat je daleko od očekivanog i planiranog od poslodavaca. Također smo saznali da je tijekom 2011. godine raskinuto 3.312 radnih odnosa, od čega je bilo 1.258 ili 38,0% žena i 2.054 ili 62,0% muškaraca.
Iz ovogodišnjih rezultata vidljivo je da nema negativnog trenda zapošljavanja odnosno otpuštanja radnika kao što je to bio slučaj u prošlogodišnjoj anketi. Pozitivan trend u promjeni zaposlenosti bilježe sve Ispostave, a naročito Ispostava Đurđevac s promjenom u zaposlenosti +3,4%. Ispostava Križevci bilježi povećanje zaposlenih za +2,5%, a Ispostava Koprivnica +0,6%.
 
Poteškoće pri zapošljavanju radnika
 
Posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nove radnike pronalazilo je 50,4% anketiranih poslovnih subjekata. Potrebno je napomenuti da od ukupnog broja anketiranih poslodavaca, njih 89 nije zapošljavalo radnike u 2011. godini pa nisu ni imali potrebe surađivati sa Zavodom. Prilično je velik broj poslodavaca pronalazilo radnike putem osobnih poznanstava (35,7%) i uvidom u vlastitu bazu životopisa (20,6%). Oglašavanje u medijima prilikom zapošljavanja koristilo je 20,6% poslodavaca, a usluge privatnih agencija za zapošljavanje koristilo je samo 1,0% poslodavaca. 
 
Što se tiče poteškoća pri pronalaženju radnika, 16,0% poslodavaca se izjasnilo da je imalo određenih poteškoća i to u najvećoj mjeri zbog nedostatka radnika traženog zanimanja (37 poslodavca), nezainteresiranosti i nemotiviranosti radnika (22 poslodavca) te zbog nedostatka radnika s traženim iskustvom (18 poslodavaca).
 
Nedostatak radnika traženog zanimanja, kao najzastupljeniji razlog poteškoća koje su poslovni subjekti naveli, u najvećem je broju naveden za slijedeća zanimanja: stolar/stolarica (15 osoba), radnik/radnica na proizvodnoj liniji (10 osoba), zaštitar/zaštitarka osoba i imovine (10 osoba), drvni tehničar/drvna tehničarka (10 osoba) te magistar/magistra farmacije (9 osoba).
 
Planirano zapošljavanje i potencijalni viškovi radnika u tekućoj godini
 
Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca, njih 184 ili 47,3% najavilo je zapošljavanje novih radnika u 2012. godini. Ukupan broj planiranih zapošljavanja je 949 osoba. Poslodavci su ove godine iskazali planiranje zapošljavanja u nešto manjem broju nego prošle godine što nam govori da nisu sigurni da će realizirati svoje poslovne planove, te da će ipak doći do smanjenja poslovne aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu. Uspoređujući planirano zapošljavanje za 2012. godinu sa prethodne tri godine, kad su 2009. godine planirali zaposliti 1.145 osoba, 2010. godine 810 osoba i 2011. godine 955 osoba, možemo primijetiti da poslodavci podjednako razmišljaju i planiraju.
Prema trajanju zaposlenja, poslodavci planiraju temeljem ugovora na neodređeno vrijeme zaposliti 229 osoba ili 24,1%. Ugovorom na određeno vrijeme planiraju zaposliti 720 osoba ili 75,9%, a od toga se očekuje sezonsko zapošljavanje za 188 osoba odnosno 26,1%.
Izdvojili smo zanimanja koja su najaktualnija za zapošljavanje u tekućoj godini: tesar/tesarica (64 osobe), zidar/zidarica (59 osoba), konobar/konobarica (51 osoba), blagajnik/blagajnica (40 osoba), drvoprerađivački radnik/drvoprerađivačka radnica (32 osobe) i rukovatelj/ rukovateljica postrojenjima za preradu kave, kakaa, dodataka jelima i čajevima (30 osoba).
 
Poslodavce smo upitali za koliko radnika namjeravaju povećati odnosno smanjiti broj osoba u 2012. godini u odnosu na kraj 2011. godine. 120 poslodavaca namjerava povećati ukupni broj radnika za 514 osoba, a 75 ih namjerava smanjiti za 423 osobe. Njih 52 navelo je da je najveći razlog tome gospodarski razlog (npr. smanjenje proizvodnje, gubitak tržišta i sl.). Neki drugi razlog navelo je 18 poslodavaca (istek ugovora zbog povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta i bolovanja, odlazak u mirovinu, smanjenje broja razrednih odjela, istek pripravničkog staža i sl.).
Zanimanja koja se pojavljuju u više odgovora, a koja su poslodavci naveli kao potencijalne viškove su slijedeća: drvoprerađivački radnik/drvoprerađivačka radnica, zidarski radnik/zidarska radnica, vrtlarski radnik/vrtlarska radnica te stolar/stolarica.
 
Potrebe za dodatnom izobrazbom radnika
 
Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca, 90 ili 23,3% poslodavaca je odgovorilo da imaju potrebu za dodatnom izobrazbom radnika, te misle da je najviše potrebno usavršavati radnike za uža strukovna i tehnička znanja i to u većoj mjeri. Također smatraju da u manjoj mjeri treba usavršavati vještine timske suradnje i komunikacije te znanja na računalu. Isto tako, u manjoj mjeri treba usavršavati radnike u vještinama ophođenja s klijentima jer imaju već neka potrebna znanja, te znanja stranih jezika.
 
Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje
 
Rezultati su pokazali da 154 poslodavca (75,1%) u najvećoj mjeri koristi uslugu objave potrebe za radnikom na web stranici HZZ-a. Pružanjem te usluge potpuno je zadovoljno 71,7% poslovnih subjekata. Zatim slijedi objava potrebe za radnikom u dnevnom biltenu, dnevnom listu ili na oglasnoj ploči. Odgovorilo je njih 131 ili 63,9%. Slijedeću uslugu, ciljano posredovanje – upućivanje odgovarajućih kandidata na slobodna radna mjesta, koristilo je 106 ili 51,7% poslodavaca. Uslugu korištenja mjera za poticanje zapošljavanja koristio je 31 ili 15,1% poslodavac.
 
Većina anketiranih poslodavaca izrazila je zadovoljstvo u suradnji sa Zavodom, a neki su dali i konkretne prijedloge za buduću suradnju sa Zavodom.

 „Rezultati provedbe ankete poslodavaca za 2012. godini na području KKŽ“ .pdf