Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Koprivničko-križevačka  >  Anketa poslodavaca za 2011. godinu u Koprivničko-križevačkoj županiji
Zadnja izmjena: 10.05.2012.

Anketa poslodavaca za 2011. godinu u Koprivničko-križevačkoj županijiAnketa poslodavaca provodila se na razini RH u razdoblju od 17. siječnja do 28. veljače 2011. godine. Istraživanje je obuhvatilo uzorak od 475 poslovnih subjekata na području Koprivničko-križevačke županije, a od tog broja vraćeno je i obrađeno 366 upitnika odnosno 77,1%. Uzorkom je obuhvaćeno 348 trgovačkih društava te 127 obrtnika.
Anketa poslodavaca je redovito godišnje istraživanje o potrebama na tržištu rada kojem je svrha prikupiti informacije vezane uz potrebe i probleme lokalnog tržišta rada, iskustva i očekivanja poslodavaca, a s ciljem poboljšanja suradnje Zavoda i lokalnih poduzetnika te usklađivanja ponude i potražnje radne snage u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Zapošljavanje u prethodnoj godini

Na dan 31.12.2010. godine, kod poslodavaca koji su vratili upitnik bilo je zaposleno 17.126 osoba, što čini udio od 46,6% u odnosu na ukupni broj zaposlenih u Koprivničko-križevačkoj županiji. Udio žena u ukupnoj zaposlenosti žena je 47,8%, a udio u anketiranoj zaposlenosti je 48,8%. Djelatnost u kojoj je najveći broj zaposlenih je prerađivačka industrija, te je tamo zaposleno 6.735 ili 39,3% osoba.
Navedeni su poslodavci tijekom 2010. godine zaposlili 2.920 osoba (47,9% žena). Istovremeno je bez zaposlenja ostalo 3.079 osoba. Uspoređujući prošlogodišnju anketu i rezultate ovogodišnje, podaci pokazuju kako je planirano zapošljavanje za 2010. iznosilo 810 osoba, a ostvaren rezultat je daleko od očekivanog i iznosi 2.920 zaposlenih osoba. U 2010. godini nastavio se trend većeg otpuštanja nego zapošljavanja, ali je ipak došlo do smanjenja otpuštanja u odnosu na 2009. godinu. Smanjenje udjela zaposlenosti najveće je u Ispostavi Đurđevac i iznosi –6,3%. U Ispostavi Koprivnica smanjenje zaposlenosti je znatno manje i iznosi -0,7%. U Ispostavi Križevci trend je pozitivan za 37 radnika (1,1%) što nam govori da je na tom području, u odnosu na zapošljavanje u 2009. godini, došlo do pozitivnih promjena u zaposlenosti.

Anketiranjem poslodavaca saznali smo da je tijekom 2010. godine raskinuto 3.079 radnih odnosa, od čega je bilo 1.395 ili 45,3% žena i 1.684 ili 54,7% muškaraca.
Najveći udio prestanka rada dogodio se istekom ugovora na određeno vrijeme (58,8%), sporazumnim raskidom ugovora (12,5%), zatim otkazom od strane poslodavaca (9,8%) te zbog ostalih razloga (7,5%). Slijede otkaz od strane radnika (6,0%) te umirovljenje (5,5%).

Poteškoće pri zapošljavanju radnika

Posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nove radnike pronalazilo je 70,3% anketiranih poslovnih subjekata. Potrebno je napomenuti da od ukupnog broja anketiranih poslodavaca, njih 90 nije zapošljavalo radnike u 2010. godini pa nisu ni imali potrebe surađivati sa Zavodom. Prilično je velik broj poslodavaca pronalazilo radnike putem osobnih poznanstava (32,6%) i putem medija (31,2%). Uvid u vlastitu bazu životopisa prilikom zapošljavanja koristilo je 22,1% poslodavaca, a usluge privatnih agencija za zapošljavanje koristilo je samo 1,8% poslodavaca.

Što se tiče poteškoća pri pronalaženju radnika, 24,2% poslodavaca se izjasnilo da je imalo određenih poteškoća i to u najvećoj mjeri zbog nedostatka radnika traženog zanimanja (44 poslodavca), nezainteresiranosti i nemotiviranosti radnika (26 poslodavaca) te zbog nedostatka radnika s traženim iskustvom (23 poslodavca).

Nedostatak radnika traženog zanimanja, kao najzastupljeniji razlog poteškoća koje su poslovni subjekti naveli, u najvećem je broju naveden za slijedeća zanimanja: doktor/doktorica medicine (15 osoba), zidar/zidarica (10 osoba), te strojobravar/strojobravarica i vozač/vozačica teretnog vozila s prikolicom (po 7 osoba).

Planirano zapošljavanje i potencijalni viškovi radnika u tekućoj godini

U anketi koja je distribuirana, od poslodavaca je zatraženo da nam kažu svoje planove zapošljavanja u tekućoj godini. Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca, njih 195 ili 53,3% najavilo je zapošljavanje novih radnika u 2011. godini. Ukupan broj planiranih zapošljavanja je 955 osoba. Poslodavci su ove godine iskazali planiranje zapošljavanja u većem broju nego prošle godine što nam govori da su sigurniji da će realizirati svoje poslovne planove te da neće doći do smanjenja aktivnosti u onolikoj mjeri kao prošle godine.
Prema trajanju zaposlenja, poslodavci planiraju zaposliti ugovorom na neodređeno vrijeme 331 osobu ili 34,7%. Ugovorom na određeno vrijeme planiraju zaposliti 624 osobe ili 65,3%, a od toga se očekuje sezonsko zapošljavanje za 162 osobe odnosno 26,0%.
Izdvojili smo zanimanja koja su najaktualnija za zapošljavanje u tekućoj godini: prodavač/prodavačica (86 osoba), radnik/radnica na proizvodnoj liniji (48 osoba), zidar/zidarica (40 osoba), tesar/tesarica (32 osobe) te rukovatelj/rukovateljica postrojenjima za preradu kave, kakaa, dodataka jelima i čajevima (30 osoba).

Poslodavce smo upitali za koliko radnika namjeravaju povećati odnosno smanjiti broj osoba u 2011. godini u odnosu na kraj 2010. godine. Vidljivo je da 139 poslodavaca namjerava povećati ukupni broj radnika za 563 osobe, a 73 ih namjerava smanjiti za 234 osobe. Njih 56 navelo je da je najveći razlog tome gospodarski razlog (npr. smanjenje proizvodnje, gubitak tržišta i sl.). Neki drugi razlog navelo je 18 poslodavaca (istek ugovora zbog povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta i bolovanja, odlazak u mirovinu, zatvaranje trgovine, istek pripravničkog staža i sl.). Organizacijske i tehničke probleme, kao i prestanak rada poslovnog subjekta navela su po 3 poslodavca za svaki od navedenih razloga.
Zanimanja koja se pojavljuju u više odgovora, a koja su poslodavci naveli kao potencijalne viškove su slijedeća: radnik/radnica visokogradnje, automehaničar/automehaničarka, prodavač/prodavačica, učitelj/učiteljica razredne nastave i veterinarski tehničar/tehničarka.

Potrebe za dodatnom izobrazbom radnika

Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca, 79 ili 25,3% poslodavaca je odgovorilo da imaju potrebu za dodatnom izobrazbom radnika, te misle da je najviše potrebno usavršavati radnike za uža strukovna i tehnička znanja i to u većoj mjeri. Također smatraju da u većoj mjeri treba usavršavati vještine timske suradnje i komunikacije te znanja na računalu. U manjoj pak mjeri treba usavršavati radnike u vještinama ophođenja s klijentima jer imaju već neka potrebna znanja. Jednak broj poslodavaca smatra da je radnike potrebno u većoj i manjoj mjeri usavršavati u znanju stranih jezika.

Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

Rezultati ovogodišnje ankete su pokazali da 168 poslodavaca (50,1%) u najvećoj mjeri koristi uslugu objave potrebe za radnikom na web stranici HZZ-a. Pružanjem te usluge potpuno je zadovoljno 88,1% poslovnih subjekata. Zatim slijedi objava potrebe za radnikom u dnevnom biltenu, dnevnom listu ili na oglasnoj ploči. Odgovorilo je njih 164 ili 49,0%. Slijedeću uslugu, ciljano posredovanje – upućivanje odgovarajućih kandidata na slobodna radna mjesta, koristilo je 79 ili 23,6% poslodavaca. Zatim uslugu korištenja mjera za poticanje zapošljavanja koristilo je 15 ili 4,5% poslodavaca.

Temeljem podataka prikupljenih u Anketi, te prijedloga poslodavaca, PS Križevci izradit će plan budućih aktivnosti u radu s poslodavcima, s ciljem još učinkovitijeg rada i kvalitetnije suradnje.