Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Vukovarsko-srijemska  >  Anketa za poslodavce
Zadnja izmjena: 21.06.2012.

Anketa za poslodavce


REZULTATI ANKETE POSLODAVACA ZA 2012. NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje od 2007. godine provodi anketiranje poslodavaca kojim prikuplja informacije o prethodnom i očekivanom zapošljavanju, potrebama u pogledu zanimanja, znanja i vještina radnika, eventualnim poteškoćama pri zapošljavanju te o zadovoljstvu poslodavaca uslugama HZZ-a. Istraživanje je provedeno na razini Republike Hrvatske u razdoblju od 16. siječnja do 29. veljače 2012. godine, a anketom je obuhvaćen 14.771 poslodavac, dok je 12.036 ili 81,5% poslodavaca istu vratilo.
 
Anketom poslodavaca 2012. u uzorak Vukovarsko-srijemske županije odabran je 701 poslodavac od čega je 528 poslodavaca ili 75,3% vratilo anketu. Od 528 poslovnih subjekata koji su vratili anketu 404 ili 76,5% su tvrtke, a 124 ili 23,5% su obrti. Najveći udio imaju poslodavci iz djelatnosti trgovine (17,6%) te prerađivačke industrije (16,7%) dok najmanji udio imaju poslodavci iz djelatnosti poslovanja nekretninama (0,4%) te opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (0,6%).
 
Promjene u zaposlenosti tijekom 2011. godine
 
Tvrtke iz uzorka na dan 31.12.2011. godine imale su zaposleno ukupno 19.749 radnika, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja porast od 550 osoba (2,9%). Uzorkovane tvrtke su tijekom 2011. godine zaposlile ukupno 5.432 nova radnika, od čega je 2.338 žena (43,0%). Obzirom na granu djelatnosti, najveći broj novozaposlenih zabilježen je u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (26,1%), prerađivačkoj industriji (21,9%), i djelatnosti građevinarstva (10,8%). Od ukupnog broja novozaposlenih, 900 (16,6%) radnika je zaposleno temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, dok su preostala 4.532 (83,4%) radnika zaposlena temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme.
 
Obzirom na razinu obrazovanja radnika, poslodavci su u prethodnoj godini najviše zapošljavali osobe sa završenom srednjom školom, 59,6%, i 22,0% osoba sa završenom osnovnom školom, što je najčešće posljedica zapošljavanja na sezonskim poslovima u djelatnosti poljoprivrede i javnom radu. Najmanje je zaposleno osoba bez završene osnovne škole (2,8%) te osoba sa završenom višom školom (4,5%). Žene imaju većinski udio u ukupnom broju novozaposlenih osoba sa završenim fakultetom (63,5%) te višom školom (54,1%).
 
Prema rezultatima ankete, 79 tvrtki (15,0%) je imalo poteškoća s pronalaženjem i zapošljavanjem radnika tijekom 2011. godine, a kao najčešći razlog, naveli su nedostatak radnika traženog zanimanja (83,5%), slijedi problem nedostatka radnog iskustva (60,0%) te nezainteresiranosti ili nemotiviranosti radnika (31,4%). Poslodavci koji su imali poteškoće pri pronalasku radnika traženog zanimanja su iskazali da im je tijekom 2011. godine nedostajalo preko 250 radnika odgovarajućeg zanimanja. Iz strukture zanimanja vidimo da su na vrhu popisa rukovatelj/rukovateljica posebnim strojevima za šivanje odjeće (prerađivačka industrija), doktori/doktorice medicine (djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi) te poljoprivredni radnik/radnica (djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva).
 
Planirano zapošljavanje tijekom 2012. godine
 
Na upit koji se odnosi na očekivanu promjenu broja zaposlenih, povećanje broja zaposlenih očekuje 178 poslodavaca (33,7% uzorka), dok se 96 (18,2% uzorka) izjasnilo da očekuje smanjenje broja zaposlenih tijekom 2012. godine. Poslodavci koji očekuju povećanje broja radnika su naveli da planiraju povećati broj zaposlenih za 787 radnika, dok su oni koji očekuju pad broja zaposlenih naveli smanjenje za 344 radnika. Zanimanja koja su poslodavci naveli kao višak koji bi se mogao pojaviti tijekom 2012. godine su: drvoprerađivački radnik/drvoprerađivačka radnica, prodavač/prodavačica u kiosku i tržnici, prodavač/prodavačica, njegovatelj/njegovateljica starijih i nemoćnih osoba, poljoprivredni radnik/poljoprivredna radnica, rukovatelj/rukovateljica strojem za oblikovanje gumenih proizvoda itd.
 
Prema rezultatima ankete, 292 (55,3% uzorka) poslodavca predviđa tijekom 2012. godine ukupno zaposliti 2.560 radnika. Promatrajući očekivani broj zaposlenih osoba prema vrsti ugovora o radu, poslodavci iz uzorka planiraju zaposliti 414 (16,2%) radnika temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, dok preostala 2.146 (83,8%) radnika planiraju zaposliti na određeno vrijeme. S obzirom na karakter poslova u pojedinim djelatnostima, 37 poslodavaca iz uzorka planira tijekom 2012. godine zaposliti 1.249 radnika na sezonskim poslovima. Najveće potrebe poslodavci su iskazali za radnike slijedećih zanimanja: povrtlar/povrtlarica, ratar/ratarica, poslužitelj/poslužiteljica linije za preradu voća i povrća, voćarski radnik/voćarska radnica, vrtlarski radnik/vrtlarska radnica, poljoprivredni radnik/ poljoprivredna radnica, prodavač/prodavačica, radnik/radnica visokogradnje, zidar/zidarica, medicinska sestra itd.
 
Potrebu za dodatnom izobrazbom radnika u cilju njihovog zadržavanja u radnom odnosu ima 109 poslodavaca (20,6%). Obzirom na vrstu znanja i vještina, poslodavci su najveći interes iskazali za izobrazbom u užim strukovnim i tehničkim znanjima (22,3% ukupnih odgovora) zatim znanju rada na računalu (19,5%) te znanju stranih jezika (18,6%) i vještinama timske suradnje (18,6%).
 
Prema anketi, 41,5% uzorkovanih poslodavaca traži radnike putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Najveći udio odgovora odnosi se na posredovanje pri zapošljavanju kao najučestaliji način traženja radnika (32,5%), a nakon toga, najveći je udio poslodavaca koji su tražili radnike  putem osobnih poznanstava (28,5%).
 
U ukupnom broju poslodavaca njih 238 je koristilo usluge Zavoda (45,1%), dok 262 poslodavca obuhvaćena anketom nisu uopće koristila usluge Zavoda (54,9%). Od ukupnog broja poslodavaca, korisnika usluga Zavoda, čak 99,2% njih je njima potpuno ili djelomično zadovoljno.