Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Vukovarsko-srijemska  >  Rezultati ankete poslodavaca za 2011. na području Vukovarsko-srijemske županije
Zadnja izmjena: 21.06.2012.

Rezultati ankete poslodavaca za 2011. na području Vukovarsko-srijemske županije


REZULTATI ANKETE POSLODAVACA ZA 2011. NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Hrvatski zavod za zapošljavanje već petu godinu za redom provodi anketiranje poslodavaca kojim prikuplja informacije o prethodnom i očekivanom zapošljavanju, potrebama u pogledu zanimanja, znanja i vještina radnika, eventualnim poteškoćama pri zapošljavanju te o zadovoljstvu poslodavaca uslugama HZZ-a.

Anketiranje poslodavaca i rezultati ankete predstavljaju nam iznimno važan instrument za uspješnije posredovanje i pravovremeno usklađivanje ponude i potražnje radne snage, savjetovanje i usmjeravanje nezaposlenih osoba, a pomažu u pripremi i planiranju obrazovnih aktivnosti za nezaposlene, ali i za zaposlene osobe (potencijalni viškovi radnika). Anketa, također, predstavlja važan oblik uspostavljanja odnosno održavanja kontakta poslodavaca s područnom službom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Istraživanje je provedeno na razini Republike Hrvatske u razdoblju od 17. siječnja do 25. veljače 2011. godine. Na razini Republike Hrvatske anketom su obuhvaćena 14.653 poslodavaca, dok je 11.965 poslodavaca istu vratilo (81,7%).

U Anketi poslodavaca 2011. uzorkom Vukovarsko-srijemske županije obuhvaćen je 681 poslodavac što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje od 6,1%. Od 522 poslovna subjekta koji su vratili anketu 373 ili 71,5% su tvrtke, a 149 ili 28,5% su obrti. Najveći udio imaju poslodavci iz prerađivačke industrije (16,3%) te iz djelatnosti trgovine (14,6%) dok najmanji udio imaju poslodavci iz djelatnosti poslovanja nekretninama (0,4%) te opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (0,6%).

Tvrtke iz uzorka na dan 31.12.2010. godine imale su zaposleno ukupno 17.206 radnika, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja porast od 129 osoba (0,8%), dok se udio žena u ukupnom broju zaposlenih povećao za 0,9%. Uzorkovane tvrtke su tijekom 2010. godine zaposlile ukupno 3.974 nova radnika, od čega je 1.876 žena (47,2%). Obzirom na granu djelatnosti, najveći broj novozaposlenih zabilježen je u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (28,2%), prerađivačkoj industriji (19,5%) i djelatnosti obrazovanja (12,1%). Od ukupnog broja novozaposlenih, 812 (20,4%) radnika je zaposleno temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, dok su preostala 3.162 (79,6%) radnika zaposlena temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme.

Obzirom na razinu obrazovanja radnika, poslodavci su u prethodnoj godini najviše zapošljavali osobe sa završenom srednjom školom (60,0%) i 21,3% osoba sa završenom osnovnom školom, što je najčešće posljedica zapošljavanja na sezonskim poslovima u djelatnosti poljoprivrede. Najmanje je zaposleno osoba bez završene osnovne škole (2,2%) te osoba sa završenom višom školom (4,5%). Žene imaju većinski udio u ukupnom broju novozaposlenih osoba sa završenim fakultetom (62,0%) te višom školom (59,8%).

Prema rezultatima ankete, 70 tvrtki (13,4%) je imalo poteškoće s pronalaženjem i zapošljavanjem radnika tijekom 2010. godine, a kao najčešći razlog naveli su nedostatak radnika traženog zanimanja (75,7%), nedostatak radnog iskustva (40,0%) te problem nezainteresiranosti ili nemotiviranosti radnika (32,9%). Poslodavci koji su imali poteškoće pri pronalasku radnika traženog zanimanja su iskazali da su im tijekom 2010. godine nedostajala ukupno 194 radnika odgovarajućeg zanimanja. Iz strukture zanimanja vidimo da su na vrhu popisa zanimanja iz prerađivačke djelatnosti (rukovatelj/rukovateljica posebnim strojevima za šivanje odjeće, rukovatelj/rukovateljica šivaćim strojem za obuću), slijede doktori/doktorice medicine te djelatnici u poljoprivredi (vinogradarski radnik/radnica, poljoprivredni radnik/ radnica).

Na upit koji se odnosi na očekivanu promjenu broja zaposlenih u 2011. godini, povećanje zaposlenih očekuje 155 poslodavaca (29,7% uzorka), dok ih se 90 (17,2%) izjasnilo da očekuje smanjenje broja zaposlenih tijekom 2011. godine. Poslodavci koji očekuju povećanje broja radnika su naveli da planiraju povećati broj zaposlenih za 544 radnika, dok su oni koji očekuju pad broja zaposlenih naveli smanjenje za 439 radnika. Zanimanja koja su poslodavci naveli kao višak koji bi se mogao pojaviti tijekom 2011. godine su: poljoprivredni radnik/radnica, vinogradarski radnik/radnica, prodavač/prodavačica, trgovački radnik/radnica, čistačica itd.

Prema rezultatima ankete, 273 (52,3% uzorka) poslodavca planira tijekom 2011. godine ukupno zaposliti 2.030 radnika, a gledano prema vrsti ugovora o radu, poslodavci iz uzorka planiraju zaposliti 378 (18,6%) radnika temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, dok preostala 1.652 (81,4%) radnika planiraju zaposliti na određeno vrijeme. S obzirom na sezonski karakter poslova u pojedinim djelatnostima, 35 tvrtki iz uzorka planira zaposliti tijekom 2011. godine 303 radnika na sezonskim poslovima. Najveće potrebe poslodavci su iskazali za radnike slijedećih zanimanja: ratarski radnik/radnica, voćarski radnik/radnica, poljoprivredni radnik/radnica, zidar/zidarica, radnik/radnica visokogradnje, stolar/stolarica, medicinska sestra, prodavač/prodavačica, konobar/konobarica itd.

Potrebu za dodatnom izobrazbom radnika u cilju njihovog zadržavanja u radnom odnosu ima 106 poslodavaca (20,3%). Obzirom na vrstu znanja i vještina, poslodavci su najveći interes iskazali za izobrazbom u užim strukovnim i tehničkim znanjima (24,4% ukupnih odgovora), zatim znanju rada na računalu (20,3%) i vještinama timske suradnje (18,9%).
Prema anketi, 41,8% uzorkovanih poslodavaca traži radnike putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Najveći udio odgovora odnosi se na posredovanje pri zapošljavanju kao najučestaliji način traženja radnika (32,9%), a nakon toga, najveći je udio poslodavaca koji su tražili radnike putem osobnih poznanstava (30,1%).

U ukupnom broju poslodavaca njih 258 je koristilo usluge Zavoda (49,4%), dok 262 poslodavca obuhvaćena anketom nisu uopće koristili usluge Zavoda (50,2%). Od ukupnog broja poslodavaca, korisnika usluga Zavoda, čak 94,4% njih je njima potpuno ili djelomično zadovoljno.