Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Publikacije  >  Anketa poslodavaca  >  Anketa poslodavaca 2012.
Zadnja izmjena: 23.01.2013.

Anketa poslodavaca 2012.

Hrvatski zavod za zapošljavanje početkom je godine proveo redovito godišnje istraživanje Anketa poslodavaca, kojim su prikupljene informacije, izravno od poslodavaca, o zapošljavanju i promjenama u zaposlenosti u prethodnoj godini, o eventualnim poteškoćama koje su poslodavci imali prilikom pokušaja popunjavanja slobodnih radnih mjesta i njihovim razlozima, o planovima zapošljavanja, potencijalnim viškovima te potrebama za dodatnim obrazovanjem radnika u tekućoj godini, kao i zadovoljstvu poslodavaca uslugama HZZ-a.

Provedba ankete jedna je od specifičnih aktivnosti koja pridonosi postizanju ciljeva iz Strateškog plana HZZ-a koji se odnose na: razvoj vlastitih usluga radi povećanja konkurentnosti radne snage i zadovoljenja potreba na tržištu rada, razvoj ljudskih potencijala i administrativnih kapaciteta za kreiranje i davanje novih usluga, ostvarenje vodeće pozicije na tržištu rada uspostavljanjem partnerskih odnosa te jačanje utjecaja na donošenje i provedbu javnih politika na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Anketa poslodavaca ima primjenu u sustavu HZZ-a, ali i dostupnost širokom krugu obrazovnih institucija, agencija, ostalih državnih institucija i svih drugih dionika na tržištu rada, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini. Ona služi kao podloga boljem razumijevanju kretanja na tržištu rada te sagledavanju cjelovite problematike tržišta rada, ali i kao podloga za pripremu projekata i programa u reformi obrazovanja, upisne politike te same politike zapošljavanja.

Anketa je provedena na cjelokupnome teritoriju Republike Hrvatske putem upitnika koji je poštom dostavljen poslodavcima ili osobno od strane radnika Zavoda, ponajprije savjetnika za zapošljavanje, koji su izravnim kontaktom s poslodavcima pomogli popunjavanju upitnika. Upitnik je također, bio dostupan na web stranici HZZ-a (www.hzz.hr) te se mogao ispuniti online.

Provedba ankete trajala je šest tjedana, tijekom siječnja i veljače 2012. godine. U anketi je sudjelovalo ukupno 12.036 poslodavaca, tj. 81,5 % od uzorkovanoga broja. (14.771 poslodavac). Kod anketiranih je poslodavaca bio zaposlen 666.651 radnik, što čini udio od 88,3 % u odnosu na uzorak te 45,6 % u odnosu na ukupni broj zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Cjelovite rezultate istraživanja možete vidjeti ovdje.