Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  EURES usluge prema poslodavcima
Zadnja izmjena: 19.12.2013.

EURES usluge prema poslodavcima


Hrvatski zavod za zapošljavanje u sklopu IPA I. komponente, „Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija“, provodio je twinning light projekt „EURES usluge prema poslodavcima“. Radi se o follow-up projektu, koji se nastavlja na rezultate projekta „Priprema Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za EURES“ .

Opći cilj projekta bio je promicati mobilnost i zapošljavanje na europskoj razini, dok je njegova svrha bila poduprijeti Hrvatski zavod za zapošljavanje u razvoju kvalitetnih EURES usluga prema poslodavcima.  Ukupna vrijednost projekta iznosila je 200.000,00 €, a projekt je trajao 6 mjeseci.  Projekt se provodio u suradnji sa Švedskim zavodom za zapošljavanje.

Projekt se sastojao od 3 komponente:
  1. Unapređenje aktivnosti, usluga i poslovnih procesa HZZ-a usmjerenih prema stranim i nacionalnim poslodavcima zainteresiranim za EURES i zapošljavanje na europskoj razini
U okviru ove komponente provedena je analiza trenutnih aktivnosti i usluga HZZ-a usmjerenih prema poslodavcima, te su izrađene preporuke za njihovo poboljšanje i prilagodbu specifičnim potrebama stranih poslodavaca zainteresiranih za zapošljavanje hrvatskih radnika, te nacionalnih poslodavaca zainteresiranih za zapošljavanje na europskoj razini. Razrađena su pravila i procedure za svakodnevni rad sa specifičnim podskupinama poslodavaca koji iskazuju interes za EURES i zapošljavanje na europskoj razini. Isto tako, izrađene su smjernice za buduće EURES aktivnosti, usklađene sa predstojećom reformom EURES mreže.
Osim toga, u sklopu prve komponente provedena je analiza i date su preporuke za unapređenje sustava uparivanja slobodnih radnih mjesta sa karakteristikama tražitelja zaposlenja prema kriterijima usklađenim sa onima koji se koriste u okviru EURES mreže. Radilo se i na razvoju strukture i sadržaja web stranice namijenjene poslodavcima zainteresiranim za zapošljavanje na europskoj razini.
  1. Jačanje kapaciteta savjetnika HZZ-a u pružanju kvalitetnih EURES usluga prema poslodavcima
U sklopu ove komponente, pripremljen je program obuke za savjetnike HZZ-a uključene u rad sa poslodavcima, a vezano za specifičnosti takvog rada u okviru EURES mreže, EURES usluga i aktivnosti. Program je bio praktično orijentiran, a bazirao se na temama poput: rada sa stranim poslodavcima, pružanja usluga međunarodnog posredovanja, specijaliziranih EURES programa i inicijativa usmjerenih prema poslodavcima i drugim skupinama na tržištu rada, i sl.
  1. Podizanje svijesti poslodavaca i drugih dionika o EURES mreži i mogućnostima zapošljavanja na europskoj razini
U okviru treće komponente priređeni su bili promotivni materijali koji služe predstavljanju EURES usluga poslodavcima, kao i mogućnosti koje pruža vezano za zapošljavanje na europskoj razini. Na kraju projekta, održana je konferencija na kojoj su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta, zajedno sa informacijama o samoj EURES mreži, EURES uslugama za strane i nacionalne poslodavce, i mogućnostima zapošljavanja na europskoj razini. Konferencija je bila usmjerena na poslodavce i druge dionike tržišta rada, a s ciljem informiranja i pripreme za ulazak Hrvatske u EURES mrežu i na europsko tržište rada.

EURES reforma 2014.