Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška
Zadnja izmjena: 20.12.2013.

Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška

Projekt „Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška“ jedan je od nekoliko projekata kojega je Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio u sklopu IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“.

Projekt se sastojao od dvije komponente: Ugovor o uslugama (trajanje: 22 mjeseca, vrijednost: 2.430.000 €) i Ugovor o nabavi roba (vrijednost: 1.300.00 €). Provedba Ugovora o uslugama počela je 27. lipnja 2011. godine. Mjesto provedbe projekta bilo je područje Republike Hrvatske, a ciljne skupine projekta su dionici tržišta rada, učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola, studenti, nezaposlene osobe, tražitelji zaposlenja, zaposlene osobe i poslodavci. Projekt je završio s provedbom u srpnju 2013.

Opći cilj projekta bio je poduprijeti razvoj kapaciteta hrvatskih javnih institucija i relevantnih nevladinih partnera iz područja zapošljavanja.

Svrha projekta:
  1. Razviti unaprjeđen ICT sustav HZZ-a utemeljen na modelu integracije i razmjene podataka između ključnih dionika tržišta rada s ciljem pružanja boljih i kvalitetnijih usluga klijentima.
  2. Podržati razvoj sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, čije će usluge biti dostupne svim građanima Republike Hrvatske, a koji će se temeljiti na njihovim potrebama na području obrazovanja i izbora zanimanja, u skladu s politikom zapošljavanja i dobrom praksom Europske unije.  
Aktivnosti projekta sastojale su se od 5 komponenti:


Komponenta 1: Model suradnje u integraciji i razmjeni informacija.

Prva komponenta projekta realizirala se osnivanjem Radne skupine 1 čiji je cilj bio utvrđivanje modela suradnje o razmjeni podatka interesantnih za sve dionike i HZZ, te preporuka o načinu razmjene podataka.

Procjenu pokrivenosti poslovnih procesa HZZ-a informatičkom podrškom izradila je Radna skupina 2 (sastavljena od eksperata HZZ-a za razne poslovne procese). Cilj ove radne skupine bio je utvrđivanje postignutog stupnja pokrivenosti ključnih poslovnih procesa HZZ-a informatičkom podrškom, uz preporuku za razvoj novih aplikativnih modula, kao i nadopunu nedostatnih postojećih modula.

Komponenta 2: Izrada nove softverske infrastrukture, nadogradnja postojećih aplikacijskih modela i servisa te njihova integracija u novi HZZ-ov ICT sustav.

Na osnovi prijedloga napravljenih tijekom prve komponente, eksperti za modeliranje i razvoj ICT podrške izradili su modele podataka za predviđene aplikacijske module, dizajnirali baze podataka, dizajnirali i izradili korisnička sučelja, testirali aplikacijske module (profesionalno usmjeravanje i info-kiosk) i web servise. Posebna pozornost bila je usmjerena izradi web servisa za pristup bazama podataka u skladu s dogovorenim modelom razmjene, odnosno otvaranju pristupa bazama podataka HZZ-a drugim zainteresiranim dionicima. Komponenta 2 uključivala je i instaliranje i stavljanje u upotrebu ICT opreme iz ugovora o nabavi roba kao i hardversku i softversku sinkronizaciju postojećeg ICT sustava i novih i unaprijeđenih aplikacijskih modula. Zaposlenici HZZ-a obučeni su za korištenje novog ICT sustava.

Komponenta 3: Formiranje Nacionalnog foruma, izrada nacrta zakona i poboljšanje kvaliteta usluga prema klijentima.

Tijekom aktivnosti Komponente 3 identificirani su dionici koji su sudjelovali u Nacionalnom forumu za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje - nezavisnom savjetodavnom tijelu sastavljenom od predstavnika relevantnih institucija i organizacija čiji je cilj promoviranje i unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja. Kao rezultat rada Radne skupine izrađen je prijedlog nacrta Nacionalne strategije za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere u Republici Hrvatskoj 2014.-2020.

Komponenta 4: Razvoj i provođenje modela cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u 7 hrvatskih županija.

Četvrta komponenta projekta donijela je osnivanje sedam Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri i profesionalno usmjeravanje (http://www.cisok.hr/default.aspx). Osnivanju centara prethodio je pregled najboljih praksi Europske unije vezanih uz Centre za profesionalno usmjeravanje te pregled njihovih usluga, kao i izrada studije Europski i nacionalni standardi cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja: oblikovanje i razvoj sustava osiguranja kvalitete u Republici Hrvatskoj (druga faza). Izrađena je i Analiza metodologije predviđanja budućih potreba za vještinama i klasifikacije zanimanja. U sklopu ovog dijela projekta, u suradnji sa zaposlenicima HZZ-a na nacionalnoj i regionalnoj razini, uspostavljen je i model rada Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri te je razvijen program treninga i priručnik procedura za zaposlenike Centara. Ova faza projekta također uključuje podršku savjetnicima u diseminaciji stečenih znanja i vještina ostalim zaposlenicima Centara te osiguravanje pomoći u pružanju usluga klijentima.

Komponenta 5: Predstavljanje Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri i profesionalno usmjeravanje ključnim dionicima, klijentima i široj javnosti na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Prezentacijama pripremljenim za otvaranje CISOK-a u 7 županija promovirali su se Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri, te važnost cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja za razvoj karijere, povećanje zaposlenosti i poboljšanje situacije na lokalnom tržištu rada. Promotivni materijali (plakati, brošure i letci) pripremljeni su i podijeljeni ključnim dionicima na nacionalnoj i regionalnoj razini, korisnicima Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri i široj javnosti.


U sklopu Ugovora o nabavi roba, HZZ je nabavio ICT opremu, info kioske za pružanje on-line usluga korisnicima, uredsku opremu i namještaj za opremanje Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri
Projekt je provodio konzorcij predvođen tvrtkom Tribal Education Ltd. u suradnji s Teched Consulting Services Ltd., AAM Management Information Consulting Ltd. and B4B Ltd.


KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE(.zip)