Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Zadnja izmjena: 12.12.2013.

Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje je u okviru I. komponente Instrumenta Pretpristupne pomoći (IPA-E) provodio projekt Centar tržišta rada. Projekt je trajao 22 mjeseca, a ukupna vrijednost projekta je bila  898.000 €.

Opći cilj projekta: Jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ostalih institucija/organizacija na tržištu rada s ciljem razvoja učinkovitijeg tržišta rada.

Svrha projekta: Podržati osnivanje Centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s ciljem obrazovanja zaposlenika HZZ-a i drugih ključnih dionika na tržištu rada.

Ciljne skupine: Zaposlenici HZZ-a i ostali dionici na tržištu rada (relevantna ministarstva, državne agencije, javne institucije, socijalni partneri, organizacije civilnog društva te tvrtke koje pružaju usluge razvoja ljudskih potencijala ).

Rezultati:
 1. Ključne kompetencije i standardi kvalitete za temeljne i prateće poslovne procese HZZ-a definirani i revidirani.
 2. Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obrazovanje i razvoj uspostavljen i u funkciji.
 3. Kapaciteti HZZ-ovih internih i vanjskih trenera, koji će pružati relevantno znanje i vještine djelatnicima HZZ-a i ostalih ustanova/organizacija na tržištu rada razvijeni.
 4. Kapaciteti zaposlenika HZZ-a i ostalih ustanova/organizacija na tržištu rada za pružanje učinkovitih usluga i provedbu aktivne politike tržišta rada unaprijeđeni.
U okviru ugovora o uslugama aktivnosti su se provodile kroz četiri komponente:

Komponenta 1:
Definiranje/unaprjeđenje ključnih kompetencija i standarda kvalitete osnovnih i potpornih poslovnih procesa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


U okviru prve komponente projekta formirana je radna skupina zadužena za definiranje i revidiranje ključnih kompetencija i standarda kvalitete poslovnih procesa HZZ-a. Ova aktivnost je bila osnova za razvoj novih programa osposobljavanja.

Komponenta 2:
Osnivanje Centra tržišta rada HZZ-a.

Unutar druge komponente projekta provedena je analiza potreba za osposobljavanjem (training needs analysis) zaposlenika HZZ-a te zaposlenika ostalih institucija na tržištu rada. Nadalje, u sklopu druge komponente projekta razvijen je organizacijski i edukacijski model Centra tržišta rada. 

Komponenta 3:
Jačanje kapaciteta trenera HZZ-a i trenera iz ostalih institucija/organizacija na tržištu rada za prenošenje odgovarajućih znanja i vještina zaposlenicima HZZ-a i drugih institucija/organizacija na tržištu rada.

Unutar ove komponente proveden je odabir potencijalnih trenera te razvoj sveobuhvatnog programa osposobljavanja za trenere HZZ-a i treneri iz ostalih institucija/organizacija na tržištu rada. Nakon razvoja programa osposobljavanja, provedena su osposobljavanja trenera u sljedećim tematskim područjima: 
 1. Vještine trenera („soft skills“)
 2. Osnovno orijentacijsko osposobljavanje za sve zaposlenike HZZ-a
 3. Poslovni procesi HZZ-a usmjereni na klijente
 4. Poslovni procesi HZZ-a koji nisu usmjereni na klijente (potporni poslovni procesi)
 5. Vještine i znanja o tržištu rada
Također, provedena su osposobljavanja mentora iz HZZ-a za stjecanje vještine prenošenja praktičnog znanja na radnom mjestu.

Komponenta 4:
Jačanje kapaciteta zaposlenika HZZ-a i institucija na tržištu rada za učinkovit rad s klijentima i provedbu aktivne politika tržišta rada.


Unutar ove faze, treneri osposobljeni kroz treću komponentu projekta su proveli osposobljavanja zaposlenika HZZ-a i drugih institucija/organizacija na tržištu rada u sljedećim tematskim područjima:
 1. Osnovno osposobljavanje za zaposlenike HZZ-a
 2. Osposobljavanje za zaposlenike u poslovnim procesima HZZ-a usmjerenim prema klijentima
 3. Osposobljavanje zaposlenika u poslovnim procesima HZZ-a koji nisu usmjereni prema klijentima
 4. Osposobljavanje na temu analize tržišta rada, kreiranja. provedbe i evaluacije mjera tržišta rada te strateškog planiranja.

Projekt je provodila tvrtka WYG International Ltd.