Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Priprema Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za EURES
Zadnja izmjena: 12.12.2013.

Priprema Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za EURES

Projekt „Priprema Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za EURES“ jedan je od projekata koje Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo u sklopu I komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Pomoć u tranziciji i izgradnje institucija“. To je Twining Light projekt koji je započeo 13. rujna 2010. i trajao je 6 mjeseci, a ukupna mu je vrijednost 230.000 EUR.

Opći cilj projekta bio je poduprijeti mobilnost i slobodno kretanje radnika unutar tržišta Europskog ekonomskog prostora sukladno zahtjevima navedenim u pregovaračkom poglavlju 2: Sloboda kretanja radnika.

Svrha projekta bila je podržati Hrvatski zavod za zapošljavanje u implementaciji i promociji EURES mreže u Hrvatskoj.
Projekt je bio usmjeren na prilagodbu poslovnih procesa u posredovanju u zapošljavanju HZZ-a i izradu preporuka za prilagodbu ICT aplikacija za razmjenu podataka EURES-a, kao i na jačanje kapaciteta savjetnika u HZZ-u za provedbu poslovnih procesa povezanih s EURES-om te promoviranje EURES-a među ključnim dionicima.

Aktivnosti projekta sastojale su se od 4 komponente:

Komponenta 1:
Razvoj novih poslovnih procesa u posredovanju pri zapošljavanju HZZ-a (u skladu sa EURES mrežom);

Unutar ove aktivnosti, stručnjaci su proveli analizu trenutnog stanja u posredovanju pri zapošljavanju HZZ-a u odnosu na EURES te je napravljen pregled poslovnih procesa EURES-a, metodologije i sustava praćenja, analitičkog i statističkog pristupa povezanog sa upotrebom indikatora u EURES mreži, klasifikacije zanimanja i gospodarskih aktivnosti u EU te istaknuti ostale bitne činjenice vezane uz EURES mrežu.

Analiza trenutne situacije u posredovanju pri zapošljavanju HZZ-a u odnosu na EURES mrežu ukazala je na eventualne nedostatke i pokazala je koje bi aktivnosti u posredovanju HZZ-a trebale biti revidirane, unaprijeđene ili uvedene kako bi se omogućilo lakše pristupanje HZZ-a EURES mreži. Na osnovi provedene analize razvio se Izvještaj o preporukama za prilagođavanje poslovnih procesa u posredovanju pri zapošljavanju HZZ-a standardima EURES-a.

Priručnik o procedurama za posredovanje pri zapošljavanju HZZ-a (u skladu sa standardima EURES-a) sadrži jasne opise novih poslovnih procesa, upute kako se služiti EURES portalom i metodologijom EURES-a kao i analitički i statistički pristup povezan sa indikatorima posredovanja u EURES mreži.

Komponenta 2:
Izrada preporuka za prilagodbu postojećih ICT aplikacija za razmjenu podataka o slobodnim radnim mjestima EURES mreži;

Unutar ove aktivnosti provela se detaljna analizu postojećih ICT aplikacija za razmjenu podataka o slobodnim radnim mjestima u svrhu definiranja preporuka za njihovu prilagodbu EURES mreži.

Komponenta 3
Jačanje kapaciteta savjetnika HZZ-a za provedbu poslovnih procesa povezanih s EURES-om;

Razvoj plana izobrazbe savjetnika HZZ-a temeljio se na novo definiranim poslovnim procesima u posredovanju pri zapošljavanju HZZ-a i na Priručniku o procedurama i preporukama za unapređenje i prilagodbu postojećih ICT aplikacija za razmjenu podataka.
Izobrazba 30 savjetnika organizirana je u 2 modula: jednodnevna radionica s ciljem upoznavanja savjetnika sa politikom zapošljavanja Europske unije, pravnim osnovama EURES mreže, strukturom EURES-a te njezinom svrhom i ciljevima kao i s međugraničnom suradnjom.i tri trodnevne radionice u Zagrebu, Osijeku i Splitu s ciljem upoznavanja
savjetnika s korištenjem EURES-a u praksi i praktičnom primjenom novih poslovnih procesa u posredovanju pri zapošljavanju.
 
Također, u sklopu ove aktivnosti organizirano je studijsko putovanje u ured EURES-a sa svrhom upoznavanja 10 savjetnika HZZ-a s praktičnom primjenom EURESA-a te poslovnim procesima.

Komponenta 4
Promocija EURES mreže;

Cilj ove aktivnosti bio je prezentacija projekta pomoću koje su zaposlenici HZZ-a i ključni dionici bili upoznati s pogodnostima koje donosi uključivanje HZZ-a u EURES mrežu tj. utjecaj uključivanja u EURES mrežu na mobilnost radne snage te otvaranje novih mogućnosti za tražitelje zaposlenja kao i za poslodavce.

Projekt su proveli Hrvatski zavod za zapošljavanje i Bundesagentur für Arbeit.