Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3
Zadnja izmjena: 20.12.2013.

Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3

Projekt „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3 je proveden u okviru IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“. Projekt je nastavak projekata „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 1 i 2“ koje je HZZ proveo u 8 županija u sklopu programa CARDS 2002 i CARDS 2004. Hrvatski zavod za zapošljavanje je prepoznao važnost lokalnih partnerstava te odlučio izraditi i ojačati okvir za aktivnosti na lokalnim tržištima rada i u ostalim hrvatskim županijama koristeći partnerski pristup te iskustvo stečeno u CARDS programima. Projekt je stoga utemeljen na prethodnim iskustvima i postignućima u regionalnoj razvojnoj politici te oblicima partnerstava koja već postoje u ciljanim županijama.

Mjesto provedbe projekta je bila 21 županija, a vrijednost projekta je iznosila 1.900.000 eura. Projekt je trajao 20 mjeseci, a započeo je 23. studenog 2009. Ciljne skupine projekta su bile već postojeća lokalna partnerstva za zapošljavanje, područne službe HZZ-a, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, poslodavci, sindikati, strukovne škole, centri za poduzetništvo, regionalne razvojne agencije, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne samouprave, nevladine udruge.

Opći cilj projekta bio je doprinijeti provedbi prioriteta Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala usmjerenog smanjenju nezaposlenosti i prijetnji nove nezaposlenosti (Mjera 1.1 Podržati izradu i provedbu aktivne i preventivne politike tržišta rada).

Svrha projekta bila je preraditi i razviti institucionalni okvir za razvoj ljudskih potencijala na županijskoj razini (temeljen na partnerstvu) i osnažiti kapacitete lokalnih dionika za izradu i provedbu aktivne politike tržišta rada.

Aktivnosti projekta sastoje se od 3 komponente.

Komponenta 1: 
Analiziranje i unaprjeđivanje koncepta lokalnog partnerstva za zapošljavanje uključenog u kreiranje regionalnih politika zapošljavanja, strategija i aktivnosti na tržištu rada. 

Ova komponenta projekta bila je usmjerena je na jačanje lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Hrvatskoj. U 8 županija u kojima su prethodno osnovana partnerstva za zapošljavanje, provedena je analiza njihovoga rada, te evaluacija ili revizija Strategija razvoja ljudskih potencijala. Na temelju analize izrađen je prijedlog Izvještaja o održivom djelovanju lokalnih partnerstava za zapošljavanje koji je sadržavao scenarije za potencijalne uloge i odgovornosti lokalnih partnerstava, a temeljeno na dobroj praksi EU. Na temelju izvještaja i provedenih rasprava s dionicima izrađen je Provedbeni plan o održivom djelovanju lokalnih partnerstava za zapošljavanje.


Komponenta 2: 
Poticanje razvoja ljudskih potencijala na regionalnoj razini koristeći partnerski pristup i standarde Europskog Socijalnog Fonda

Lokalna partnerstva za zapošljavanje su u okviru projekta osnovana i u preostalih 13 županija. Kriteriji selekcije za odabir članova Lokalnih partnerstava za zapošljavanje temeljio se na jednakom sudjelovanju aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Partnerstva, strategije, akcijski planovi i jačanje kapaciteta koja koji su razvijeni ili provedeni kroz ovaj projekt usklađeni su s procedurama Europskog socijalnog fonda. Organizirane su radionice s ciljem jačanja kapaciteta lokalnih partnerstava u 21 županiji u svrhu razvijanja komunikacijskih i prezentacijskih vještina i vještina donošenja odluka kako bi se olakšao rad partnerstava. Lokalna partnerstva za zapošljavanje izradila su Strategije razvoja ljudskih potencijala koje svojim mjerama i prioritetima nadopunjavaju regionalne razvojne ciljeve. Strategije su razvijene na temelju relevantnih analiza tržišta rada i informacija prikupljenih iz različitih izvora (administrativni podaci HZZ-a, rezultati HZZ-ovih istraživanja tržišta rada, podaci Državnog zavoda za statistiku, Europske komisije, EUROSTAT-a itd.). One, također, uključuju ciljeve koji su u skladu sa stvarnim potrebama lokalnog tržišta rada, otvaranjem novih radnih mjesta, povećanjem zapošljivosti, smanjenjem nejednakosti i slično. Strategije su usklađene s regionalnim i nacionalnim ciljevima, te ciljevima Europske unije na području tržišta rada.


Komponenta 3: 
Jačanje kapaciteta potencijalnih prijavitelja projekata za planiranje, izradu i provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje u sklopu partnerskog pristupa

Potencijalni korisnici bespovratne pomoći su educirani za pripremu i provođenje projekata za program dodjele bespovratnih sredstava „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3“, a sa ciljem razvijanja vlastitih kapaciteta za efikasno provođenje mjera za razvoj ljudskih potencijala na lokanoj razini. 
Projekt je provodio konzorcij predvođen tvrtkom GVG (Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V.).