Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Mladi na tržištu rada
Zadnja izmjena: 03.01.2014.

Mladi na tržištu rada


Hrvatski zavod za zapošljavanje sklopu IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudski potencijala“ provodio je projekt Mladi na tržištu rada. 
 
Mjesto provedbe projekta bilo je 8 županija, a vrijednost projekta iznosila je 1.100.000 eura. Projekt je trajao 18 mjeseci, a započeo je 11. siječnja 2010. godine. Ciljne skupine projekta bile su mlade nezaposlene osobe od 15 do 24 godine, lokalni dionici i savjetnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Opći cilj projekta: smanjenje nezaposlenosti mladih osoba na regionalnoj razini.

Svrha projekta: promovirati i poticati zapošljavanje mladih osoba na regionalnoj razini (uvažavajući partnerski pristup) kroz razvoj i provedbu aktivne politike tržišta rada.

Aktivnosti projekta sastojale su se od 2 komponente.

Komponenta 1:
Osnaživanje kapaciteta lokalnih dionika kako bi prepoznali i riješili probleme mladih na tržištu rada.

Prva aktivnost u ovom projektu bila je provedba istraživanja o potrebama mladih na regionalnim tržištima rada koja je obuhvatila mlade i poslodavce. Rezultati istraživanja prezentirani su kroz medije, a sve daljnje aktivnosti projekta temeljile su se na rezultatima ovog istraživanja.
Identificirano je 8 županija u kojima su se provodile projektne aktivnosti. Kriteriji za odabir županija temeljio se na analizi regionalnih tržišta rada za mlade. Formirale su se radne skupine sastavljene od relevantnih lokalnih dionika (predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora) u 8 županija koje su identificirale ključna pitanja i probleme mladih na tržištu rada i razvile akcijske planove za zapošljavanje mladih. Za lokalne dionike okupljene u radne skupine organizirale su se edukacije vezane uz politiku zapošljavanja mladih, tržište rada, te primjere dobre prakse iz država članica EU.
Radne skupine na regionalnoj razini izradile su Akcijske planove za zapošljavanje mladih. Akcijskim planovima identificirani su problemi, postavljeni ciljevi, prioriteti i mjere za rješavanje problema mladih na regionalnim tržištima rada te su predloženi načini financiranja provedbe. Pri izradi akcijskih planova uzeli su se u obzir već postojeći nacionalni i regionalni strateški okvir te relevantni podaci i analize. Mjere navedene u akcijskim planovima provodit će potencijalni korisnici na regionalnoj i lokalnoj razini. Korisnici su osposobljeni za pripremu i provođenje projekata koji se tiču tržišta rada s posebnim naglaskom na zapošljavanje mladih, a sa ciljem razvijanja vlastitih kapaciteta za sudjelovanje u provedbi aktivne politike zapošljavanja na lokalnoj razini.
U okviru prve komponente razvijen je i Priručnik „Koraci“ za razvijanje samopouzdanja.

Komponenta 2:
Jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pružanju bolje prilagođenih i usmjerenih usluga mladim nezaposlenim osobama.

U ovoj fazi razvili su se novi pristupi u radu savjetnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s nezaposlenim mladim osobama. Na temelju analize postojećih aktivnosti napravila se procjena trenutnog stanja kako bi se dao prijedlog novih usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje namijenjenih mladim nezaposlenim osobama koje će biti ciljane i temeljiti se na individualnom pristupu. Savjetnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osposobljeni su u pružanju novih usluga nezaposlenim mladim osobama i tražiteljima zaposlenja. Isto tako su se Ispitale mogućnosti za razvoj modela one-stop-shop-a Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili sličnih modela za pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju specijaliziranog za mlade osobe te je taj model javno prezentiran svim zainteresiranim dionicima.
 
Definiranje novih (mladima usmjerenih) usluga HZZ-a i izrada modela za nove načine pružanja usluga (uključujući one-stop-shop funkciju)
 
Projekt je provodila konzultantska tvrtka GOPA.

► Letak - MLADI NA TRZISTU RADA