Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada
Zadnja izmjena: 18.12.2013.

Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada


PROJEKT „POTICANJE INTENZIVNIJEG UKLJUČIVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA“ – POSTIGNUTI REZULTATI

Provedba projekta je započela u siječnju 2010. godine te je trajala 14 mjeseci. Projekt se sastojao od dvije komponente: ugovor o uslugama i darovnica.
Opći cilj projekta  bio je poticati socijalno uključivanje osoba s invaliditetom integrirajući ih na tržištu rada, a svrha projekta bila je povećati zapošljivost osoba s invaliditetom i pomoći im pri  ulasku na tržište rada razvojem i provođenjem aktivnih mjera za zapošljavanje na regionalnoj razini.
Provedba projekta (ugovora u uslugama), čija je vrijednost iznosila 1.000.000 eura, započela je u siječnju 2010. godine.

Projekt se sastojao od tri komponente:

Komponenta 1: Osnažiti kapacitete lokalnih dionika da bi prepoznali i riješili probleme osoba s invaliditetom na tržištu rada

Na početku projekta ojačani su kapaciteti lokalnih dionika, odnosno potencijalnih prijavitelja na program darovnica, za rješavanje problema osoba s invaliditetom u njihovom pristupu tržištu rada. Provedeno je istraživanje te je izrađena studija o problemima i potrebama osoba s invaliditetom na tržištu rada. Temeljem rezultata istraživanja odabrano je osam županija u kojima su formirane radne skupine sastavljene od relevantnih lokalnih dionika. Članovi radnih skupina u 8 županija su u suradnji s lokalnim stručnjacima izradili akcijske planove za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Komponenta 2: Osnažiti kapacitete savjetnika tržišta rada u promicanju zapošljavanja osoba s invaliditetom

Osnaženi su i kapaciteti aktera tržišta rada u promicanju i isticanju prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom te je izrađen priručnik namijenjen savjetnicima pri zapošljavanju. Također, izrađena su još dva priručnika, jedan namijenjen poslodavcima za selekciju, zapošljavanje, prilagodbu radnog mjesta i adekvatno praćenje osoba s invaliditetom te drugi - Priručnik za nezaposlene osobe s invaliditetom za aktivno traženje posla. Izrađen  je nacionalni web portala (tzv „Sve na jednom mjestu“) za pružanje informacija i ostalih usluga nezaposlenim osobama s invaliditetom i poslodavcima. Promocija te službeno pokretanje web portala bili su dio događaja dodjela nagrade „Poslodavac godine za osobe s invaliditetom“.

Komponenta 3: Izrada web portala „Sve na jednom mjestu”, javna kampanja

U okviru treće komponente projekta, za koju je bio zadužen Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, izrađen je nacionalni web portal (tzv. „One stop shop“ - „Sve na jednom mjestu“) za pružanje informacija i ostalih usluga nezaposlenim osobama s invaliditetom i poslodavcima. Web portal dio je web stranice Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom www.fond.hr te uključuje informacije o zapošljavanju i prilagodbi radnog mjesta, važne publikacije vezane uz invaliditet na radnom mjestu, informacije o EU projektima koji se bave zapošljavanjem osoba s invaliditetom. Također, na web portalu osobe s invaliditetom i poslodavci imaju mogućnost za razmjenu iskustava kroz e-forum. Promocija te službeno pokretanje web portala bili su dio događaja dodjela nagrade „Poslodavac godine za osobe s invaliditetom“ koji je održan 21. siječnja 2011. godine u zagrebačkom hotelu The Regent Esplanade. Taj događaj bio je dio provedene javne kampanje koja je uključivala i događaje tijekom kojih su prezentirani studija i akcijski planovi, a imala je za cilj podići osviještenost javnosti o mogućnostima i prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, utjecati na negativne stavove poslodavaca i ukazati na pojavu diskriminacije s kojom se susreću osobe s invaliditetom na tržištu rada, odnosno, općenito zapošljavanje osoba s invaliditetom staviti u pozitivan kontekst.
Dodana vrijednost nastala u okviru projekta je i sudjelovanje u razvoju zajedničke inicijative UNDP-a i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u pripremi i organizaciji radionice “Poslodavci i osobe s invaliditetom”. Radionica je održana 25. veljače 2011. godine, a vodila ju je Susan Scott-Parker, osnivačica i izvršna direktorica organizacije Employers' Forum on Disability iz Londona. Radionica je bila namijenjena poslodavcima, predstavnicima javnih i državnih institucija te nevladinih organizacija koji se bave problematikom zapošljavanja osoba s invaliditetom. Sudionici radionice, posebice poslodavci izrazili su interes za daljnju edukaciju u području zapošljavanja osoba s invaliditetom kroz slične radionice ili mentorstvo od strane stručnjaka Employers' Forum on Disability kako bi se slična inicijativa razvila i u Hrvatskoj.
 
Ciljevi programa darovnica bili su podrška zapošljavanju i obrazovanju osoba s invaliditetom kroz multidisciplinarni pristup kako bi ih se uključilo ili zadržalo na tržištu rada, osvještavanje javnosti o pravima i problemima osoba s invaliditetom te jačanje svijesti poslodavaca o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom kako bi se omogućilo njihovo ravnopravno sudjelovanje na otvorenom tržištu rada. U okviru programa darovnica potpisano je 19 ugovora u sveukupnom iznosu od 1.810.386 eura. U ovom programu darovnica dva područna ureda su nositelji projekta (PU Osijek i PU Kutina), dok su u 10 projekata područni uredi partneri u provedbi (PU Bjelovar, PU Rijeka, PU Vukovar i PU Zagreb (na tri projekta), PU Krapina, PU Slavonski Brod, PU Križevci).
 
Projekt je provodio konzorcij Human Dynamics.