Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Žene na tržištu rada
Zadnja izmjena: 12.12.2013.

Žene na tržištu rada

Projekt Žene na tržištu rada je provodio Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru programa Instrumenta pretpristupne pomoći IV. Komponente za razdoblje 2007. – 2009. projekt je započeo sa provedbom u rujnu 2010., a završio joj je 12. ožujka 2012. ukupna vrijednost projekta bila je 3.000.000 i sastojao se od dvije komponente; ugovor o uslugama: 1.000.000 eura, program darovnica: 2.000.000 eura)

Opći cilj projekta bio je povećati zapošljivost žena u nepovoljnom položaju i poduprijeti njihov ulazak na  tržište rada. Svrha projekta je podupirati razvoj učinkovitije politike tržišta rada kao preduvjeta socijalne uključenosti i pristupa tržištu rada žena u nepovoljnom položaju.
Svrha natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava bila je poticanje razvoja i provedba učinkovitijih mjera aktivne politike zapošljavanja i posebno osmišljenih metoda rada usmjerenih ka skupinama žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, poštujući principe rodno osviještene politike.

Rezultati:
  • Razvijene mjere aktivne politike zapošljavanja, rodno osjetljive i prilagođene potrebama žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, te predstavljene na regionalnoj i nacionalnoj razini.
  • Uveden novi pristup u pružanju usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i centara za socijalnu skrb ženama u nepovoljnom položaju.
Projekt se sastojao od sljedećih komponenti: 

Komponenta 1: Razvoj i promicanje mjera aktivne politike zapošljavanja za žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada

Studija o položaju žena na tržištu rada prvi je rezultat u okviru I. komponente ovoga projekta. Studija je dala jasnu sliku o sudjelovanju žena i njihovim mogućnostima na tržištu rada. Glavne potrebe mnogih nezaposlenih žena, prepoznate u studiji, odnose se na sveobuhvatno i prilagođeno savjetovanje i profesionalno usmjeravanje koje ženama može omogućiti pristup nizu aktivnosti podrške i tako povećati njihovu zapošljivost. Te aktivnosti obuhvaćaju osposobljavanje, prekvalifikaciju i stjecanje radnog iskustva, uz stalnu podršku u traženju posla.
Održani su treninzi za zaposlenike državne uprave i predstavnike civilnog društva o provedbi rodno osviještene politike u sklopu politike tržišta rada, te je izrađen i Vodič za rodno osviještenu politiku.
U okviru ove komponente izrađen je i „Priručnik s primjerima dobre prakse u provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja za žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada“. Također je snimljen i kratki dokumentarni film o položaju žena na tržištu rada „Pronaći put“ s primjerima najbolje prakse iz dosada provedenih projekata u okviru programa darovnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Izvještaj Evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja za žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada  (2007.-2010.)  pokazao da za nezaposlene i neaktivne žene sudjelovanje u sadašnjim mjerama, programima i projektima ima pozitivan učinak. Izvještaj je dao detaljnu podlogu radnoj skupini za izradu novih mjera aktivne politike zapošljavanje. Prijedlog novih mjera bio je završen u veljači 2012.
 
Komponenta 2: Razvoj prilagođenih usluga za osjetljive skupine žena na tržištu rada koje će uvesti Hrvatski zavod za zapošljavanje i centri za socijalnu skrb

U okviru ove komponente osnovana je radna skupina koja se bavila razvojem novih metoda rada HZZ-a i centara za socijalnu skrb s nezaposlenim, ali radno sposobnim ženama u nepovoljnom položaju koje su korisnice usluga obiju institucija. Kako bi se taj rezultat ostvario, tijekom veljače 2012. godine održani su treninzi za trenere zaposlenika HZZ-a i CSS.
U okviru programa darovnica potpisano je 18 ugovora. Od ukupnog broja, u pet projekata područni uredi su nositelji projekata (PU Čakovec, PU Osijek, PU Rijeka, PU Vukovar i PU Zagreb) a na 11 projekata područni uredi su projektni partneri (PU Dubrovnik, PU Varaždin, PU Požega, PU Slavonski Brod, PU Zagreb, PU Vinkovci, PU Karlovac, PU Sisak, PU Split, PU Osijek (ispostava Beli Manastir). Provedba projekata u okviru programa darovnica završila je u studenom 2011. godine.

Projekt je provodio konzorcij predvođen tvrtkom WYG International Ltd. u suradnji s tvrtkom YTKO Ltd.