Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  PROGRESS  >  Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada
Zadnja izmjena: 19.12.2013.

Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada

Hrvatski zavod za zapošljavanje je 30. prosinca 2009. u sklopu programa PROGRESS započeo s provedbom projekta. Projekt je trajao 12 mjeseca, a ukupna vrijednost projekta iznosila je 149.835,00 eura od čega se 80 % financiralo iz sredstava programa PROGRESS, a 20 % iz sredstava HZZ-a.

Opći cilj projekta bio je pridonijeti razvoju i provedbi nacionalne politike suzbijanja diskriminacije na tržištu rada temeljene na spolu, dobi, invaliditetu, religijskoj i etničkoj pripadnosti.

Rezultati ovog projekta doprinijet će razvoju nacionalne politike suzbijanja diskriminacije na hrvatskom tržištu rada, te pružiti pomoć svim sudionicima na tržištu rada za efikasnije uključivanje u suzbijanje diskriminacije te promovirati različitosti među poslodavcima u Hrvatskoj.

Ciljna skupina:
  1. Dionici tržišta rada na nacionalnoj i regionalnoj razini (kao što su: sindikati, komore, udruge poslodavaca, nevladine udruge, županije i gradovi).
  2. Poslodavci na nacionalnoj i regionalnoj razini.
Glavne aktivnosti projekta definirane su kroz sljedeće komponente:

KOMPONENTA I
Identificiranje najvažnijih obilježja diskriminacije temeljene na invaliditetu, spolu, rasi, nacionalnosti, dobi, seksualnoj orijentaciji i religijskom uvjerenju na hrvatskom tržištu rada

Glavni cilj ove komponente bio je prikupljanje kvantitativnih podataka - znanstvenih empirijskih dokaza o opsegu, prirodi i uzrocima diskriminacije u području zapošljavanja u Hrvatskoj. Ova se aktivnost provodila u okviru 3 tipa istraživanja: analiza podataka, istraživanje o nezaposlenima te istraživanje o poslodavcima vezano uz obuhvat, prirodu i uzroke diskriminacije. Kroz ovo istraživanje razvili su se instrumenti prikupljanja podataka kako bi se omogućilo praćenje i analiza tržišnih trendova, te na taj način povećalo razumijevanje o izvorima i posljedicama diskriminacije. Rezultati istraživanja prezentirani su na“Okruglom stolu“ u Zagrebu.
 
Raširenost obilježja diskriminacije na hrvatskom tržištu rada - Izvješće

KOMPONENTA II
Pružanje podrške dionicima na tržištu rada za efikasnije uključivanje antidiskriminacijskih tema u kreiranje politika i aktivnosti na tržištu rada
Kroz ovu aktivnost su se identificirali, prezentirali i raspravili primjeri dobre prakse u provođenju antidiskriminacijskih mjera na tržištu rada u Europskoj Uniji. Radna skupina razvila je „Zbirka dobre prakse“ za borbu protiv diskriminacije i promicanje raznolikosti na tržištu rada. Zbirka se sastoji od primjera „dobre prakse“ koje je radna skupina izdvojila kao najprikladnije za primjenu u Hrvatskoj. U okviru ove aktivnosti razvile su se i Smjernice za promicanje raznolikosti i borbu protiv diskriminacije na tržištu rada. Smjernice će pridonijeti podizanju svijesti o važnosti borbe protiv diskriminacije među svim dionicima u procesu kreiranja politika, strategija i aktivnosti na tržištu rada. u Smjernicama se nalaze konkretne preporuke za unapređenje i efikasnije uključivanje principa antidiskriminacijske politike u programiranje i provedbu politika, strategija i aktivnosti tržišta rada.

KOMPONENTA III
Promoviranje raznolikosti među poslodavcima u Hrvatskoj
Unutar ove aktivnosti razvili su se Alati za primjenu antidiskriminacijskih mjera i politike raznolikosti za poslodavce te se provela edukacija trenera o njihovoj primjeni. Treneri su educirani poslodavce o praktičnoj primjeni navedenih Alata. U sklopu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osnovao se Help desk za pomoć poslodavcima u provedbi načela raznolikosti i antidiskriminacijih mjera koje će u budućnosti služiti kao trajna potpora poslodavcima u provedbi tih mjera.


HZZ je bio nositelj navedenog projekta, a partneri su bili Ured za ljudska prava, L&R Social Research, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ i Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i
Selectio.