Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  PROGRESS  >  Jednaki u različitosti
Zadnja izmjena: 19.12.2013.

Jednaki u različitosti

Projekt „Jednaki u različitosti“ („Equally Diverse“) odobren je za financiranje u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) „Potpora nacionalnim aktivnostima koje se tiču borbe protiv diskriminacije i promidžbe jednakosti“. Projekt je trajao 12 mjeseci, a planirana ukupna vrijednost projekta iznosila je 194.846,00 eura.

Glavni ciljevi projekta uključuju jačanje kapaciteta ključnih dionika tržišta rada u suzbijanju diskriminacije, razvoj i promicanje dobrih antidiskriminacijskih praksi među poslodavcima te podizanje svijesti javnosti o pitanjima antidiskriminacije i različitosti. Poticanjem bolje implementacije nacionalnog zakonodavstva o suzbijanju diskriminacije te kroz promicanje jednakosti  iznad zakonskih okvira planira se osvijestiti i informirati poslodavce, ali i javnost o mogućnostima u borbi s diskriminacijom na rasnoj, etničkoj, starosnoj, spolnoj, religijskoj, seksualnoj ili nekoj drugoj osnovi. Ciljane skupine projekta uključuju regionalne organizacije koje se bave pitanjima diskriminacije, regionalne dionike na tržištu rada (Područne službe HZZ-a, ogranci Hrvatske gospodarske komore, regionalna i lokalna sindikalna udruženja, regionalna udruženja poslodavaca i obrtnika, itd.), poslodavce te širu javnost. 

Ovaj projekt nastavlja se na aktivnosti provedene u sklopu projekta „Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada“.
 
Projektne aktivnosti bile su podijeljene u 3 komponente:

1.     Jačanje dionika tržišta rada za djelotvornije uključivanje i provedbu antidiskriminacijskih načela

Prva komponenta uključivala je uspostavu mreže antidiskriminacijskih kontakt točaka na regionalnoj razini – kontakt točke uspostavljene su u okviru izabranih nevladinih udruga u 5 regionalnih centara i predstavljene među regionalnim dionicima tržišta rada putem okruglih stolova. Njihovi su predstavnici educirani kao treneri za antidiskriminacijska pitanja, s posebnim naglaskom na suzbijanje diskriminacije na tržištu rada. Svrha regionalnih kontakt točaka bit će prvenstveno informiranje i savjetovanje o antidiskriminacijskim pitanjima, te stvaranje poveznice sa Uredom pučkog pravobranitelja na centralnoj razini.

2.     Savjetovanje poslodavaca u području antidiskriminacije i raznolikosti

U okviru druge komponente, nakon ispitivanja trenutnog stanja, odabranim poslodavcima bila je pružena potpora u razvoju prilagođenih antidiskriminacijskih alata u okviru njihovih praksi upravljanja ljudskim potencijalima (ovisno o potrebama) te edukacija u pitanjima antidiskriminacije i raznolikosti rađena po mjeri. U ovim aktivnostima sudjelovali su i treneri osposobljeni u okviru prve komponente. Isto tako,  izrađena je i brošura koja predstavlja dobre prakse u pitanjima antidiskriminacije među hrvatskim poslodavcima.

3.      Antidiskriminacijska kampanja na nacionalnoj razini

Antidiskriminacijska kampanja uključivala je raznolik skup aktivnosti usmjeren dijelom prema poslodavcima, a dijelom prema cjelokupnoj javnosti. Aktivnosti su uključivati pripremu i distribuciju različitih promidžbenih materijala putem različitih komunikacijskih kanala, promidžbu putem medija, te organizaciju Dana antidiskriminacije i različitosti – to događanje obuhvaćalo je predstavljanje ostvarenih rezultata projekta, okrugli stol, te dodjelu nagrade u raznolikosti za poslodavce, a  popraćeno je i filmskom projekcijom u okviru Human Rights Film Festivala u Zagrebu.
 
Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje, a projekt se provodio u partnerstvu sa Uredom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske i Uredom pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske. Projekt je započeo u siječnju ove godine, a službeno je završio 20. prosinca 2012. godine.
Nositelj projekta bio je Hrvatski zavod za zapošljavanje, a partneri na projektu su bili Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Pučki pravobranitelj.
 
Letak Jednaki u različitosti