Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 01.03.2013.

Twinning

Twinning je instrument kojeg je inicirala Europska komisija 1998., usmjeren prema zemljama Srednje Europe, u sklopu pripreme za proširenje Europske unije. Twinning je zamišljen kao ciljana administrativna suradnja kako bi se pomoglo zemljama kandidatkinjama u procesu učvršćivanja administrativnih i pravosudnih kapaciteta u svrhu provedbe zakonodavstva Zajednice.

Osnovni cilj twinning projekata jest pomoć zemljama korisnicama u razvoju moderne i učinkovite administracije, fokusirajući se pritom na strukturu, ljudske resurse i upravljačke vještine nužne za usklađivanje domaćeg zakonodavstva s europskim (franc. acquis communautaire).
Twinning osigurava okvir za javnu upravu i privatno-javne organizacije u zemljama korisnicama za rad sa istim organizacijama u zemljama članicama. Zajedno organiziraju i provode projekte čiji je cilj osnaživanje i provođenje određenih dijelova pravne stečevine EU.

Osnovna značajka twinning projekata jest konkretan i mjerljiv rezultat. Obje strane unaprijed se suglase o detaljnom planu rada koji će dovesti do ciljeva povezanih sa prioritetima acquisa, kako je i određeno Pristupnim partnerstvom.

Twinning Light ugovori, imaju nekoliko kratkoročnih stručnjaka savjetnika i traju do šest, a u iznimnim slučajevima do osam mjeseci. Također, twinning light ugovori ne prelaze financijski iznos od 250.000,00 eura.