Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  CARDS  >  CARDS 2002 Lokalna partnerstva za zapošljavanje
Zadnja izmjena: 18.10.2018.

CARDS 2002 Lokalna partnerstva za zapošljavanje

Vrijednost ovog projekta iznosila je 893.604 eura, a njegova je provedba trajala od listopada 2004. godine do 16. lipnja 2006. godine. Svrha projekta bila je povećati usklađenost strukovnog obrazovanja s trenutnim i prognoziranim potrebama tržišta rada, te značajno smanjenje nezaposlenosti.

Ciljevi projekta bili su:
  • unaprijediti spoznaje o tržištu rada na razini županije,
  • osnažiti razvoj ljudskih potencijala,
  • smanjiti stopu nezaposlenosti
  • unaprijediti spoznaje o principima, mehanizmima, pravilima i postupcima Europskog socijalnog fonda.
Projekt je proveden u četiri županije: Sisačko-moslavačkoj, Vukovarsko-srijemskoj, Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji. U okviru projekta izrađene su analize lokalnih tržišta rada na temelju provedenih empirijskih istraživanja te su donesene strategije razvoja ljudskih potencijala i zapošljavanja za pojedine županije uključene u projekt. 
Osim toga, organizirane su radionice i osposobljavanja lokalnih partnera i osoblja HZZ-a o principima, mehanizmima, pravilima i postupcima Europskog socijalnog fonda, a izrađena je i internet stranica u okviru stranice HZZ-a gdje se mogu naći sve važne informacije o projektu i njegovoj provedbi, kao i relevantni dokumenti i priručnici nastali u okviru projekta. 
Projekt je priveden uspješnom završetku formaliziranjem lokalnih partnerstava za zapošljavanje u vidu Regionalnih vijeća za tržište rada. Na Upravnom vijeću HZZ-a usvojen je model ovih Vijeća kao savjetodavnih tijela koja će pratiti razvoj regionalnih tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja na nivou županije.