Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Nezaposleni  >  Prijava na Zavod  >  Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u RH
Zadnja izmjena: 23.10.2013.

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u RH


Priznavanje podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, a u Republici Hrvatskoj se taj postupak provodi od 2004. godine, sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/2003, 198/2003, 138/2006, 45/2011). Pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija imaju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva.
 
U postupku priznavanja ne dodjeljuju se hrvatski nazivi zanimanjima stečenima u inozemstvu, stručni i akademski nazivi niti akademski stupanj te se ne uspoređuju razine obrazovanja, već se formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu: 
  • pristupa zapošljavanju u Republici Hrvatskoj, tj. općeg pristupa tržištu rada
  • nastavka obrazovanja.  
  1. Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija
Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom osnovnom i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za odgoj i obrazovanje, dok je priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem strukovnom obrazovanju radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 
Priznavanje radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje, dok priznavanje osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje. 
  1. Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
Priznavanje u svrhu zapošljavanja u RH (stručno priznavanje) u nadležnosti je Agencije za znanost i visoko obrazovanje, odnosno njenog Nacionalnog ENIC/NARIC ureda. Priznavanje u svrhu nastavka obrazovanja u RH (akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija) u nadležnosti je sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.
 
Stručno priznavanje, kao i akademsko priznavanje, ima za svrhu formalno potvrditi vrijednost neke kvalifikacije. Dok je glavni cilj postupka stručnog priznavanja utvrditi jesu li znanje i stručne vještine nositelja kvalifikacije zadovoljavajuće za obavljanje određene vrste posla, cilj akademskog priznavanja jest utvrditi posjeduje li nositelj kvalifikacije znanja i vještine za nastavak obrazovanja na odabranom studijskom programu i na odabranoj razini.
 
Što se tiče samog postupka priznavanja, ENIC/NARIC ured zaprima i obrađuje zahtjeve za stručno priznavanje, zatim provjerava akreditiranost institucije na kojoj je stečena inozemna visokoškolska kvalifikacija, akreditaciju studijskog programa, vjerodostojnost inozemne visokoškolske kvalifikacije za koju se traži priznavanje te prava i mogućnosti koje ta kvalifikacija omogućava u državi u kojoj je izdana.  
  1. Priznavanje specijalizacija i stručnih ispita
U nadležnosti je strukovnih organizacija i resornih ministarstava (na mrežnoj stranici Vlade Republike Hrvatske nalazi se popis svih ministarstava s kontaktima).