Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 04.07.2014.

Anketa poslodavaca za 2012. godinu

U cilju usklađivanja ponude i potražnje radne snage, odnosno neusklađenosti znanja i vještina koje poslodavci traže kod potencijalnih radnika i onoga što potencijalni radnici mogu ponuditi, Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji s partnerima: Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, i ove godine je proveo istraživanje potreba na tržištu rada.

Spomenutim istraživanjem nastojimo od poslodavaca prikupiti relevantne informacije o zapošljavanju i promjenama zaposlenosti u protekloj godini, o eventualnim poteškoćama pri zapošljavanju i njihovim razlozima, o planiranom zapošljavanju i potencijalnom viškovima radnika u tekućoj godini te potrebama za dodatnim obrazovanjem radnika.

Anketa se provodila tijekom siječnja i veljače 2012. godine putem upitnika koji su poslodavcima dostavljeni poštom, a upitnik je bio dostupan i na web stranici HZZ-a (www.hzz.hr) gdje se mogao ispuniti online.

Uzorak i obuhvat. U anketi poslodavaca za 2012. godinu uzorkom je obuhvaćeno 575 poslodavaca, dok se sudjelovanju u anketi odazvalo 487 poslodavaca (87,4%), od čega 326 trgovačkih društava i ustanova (66,9%) i 161 obrtnika (33,1%).
Anketirani poslodavci zapošljavali su 16.927 radnika, što čini 50,3% ukupne zaposlenosti u poslovnim subjektima na području naše županije.

Struktura anketiranih poslodavaca. Najveći broj anketiranih čine male tvrtke (do 50 zaposlenih) - 405 ili 83,2%, a većina anketiranih poslodavaca je privatnog ili pretežito privatnog vlasništva (381 ili 78,2%). S obzirom na djelatnost NKD-a u istraživanju je sudjelovalo najviše poslodavaca iz područja prerađivačke industrije (115 ili 23,6%), građevinarstva (74 ili 15,2%), zatim iz trgovine, popravaka motornih vozila i motocikala (60 ili 12,3%), te obrazovanja (57 ili 11,7%) i pružanja smještaja i priprema hrane (34 ili 7,0%). Prema Ispostavama, najveći odaziv je na području Ispostava Donja Stubica i Zlatar – 91,1%, a najmanji na području Ispostave Zabok – 82,2%.

Promjene u zaposlenosti u 2011. godini. Negativni tijekovi prema kojima je u 2011. godini ostvaren manji broj zapošljavanja od broja otpuštanja rezultirali su smanjenjem broja zaposlenih za 273 radnika, odnosno za 1,6% u odnosu na zaposlenost krajem 2010. godine. Naime, tijekom 2011. godine ukupno je zaposleno 2.739 radnika, što čini 15,9% u odnosu na ukupnu zaposlenost anketiranih subjekata, a istodobno je prestalo raditi 3.012 radnika ili 17,5% od ukupnog broja zaposlenih.

Poteškoće pri zapošljavanju radnika. Prema iznesenim podacima anketiranih poslodavaca vidljiv je nedostatak radnika u 2011. godini u obimu od 169 radnika, a najviše u građevinarstvu (51 radnik ili 30,2%), prerađivačkoj industriji (39 radnika ili 23,1%) i u trgovina na veliko i malo; popravak mot. vozila (28 radnika ili 16,6%).

Planirano zapošljavanje u 2012. godini. Manje od polovine anketiranih poslodavaca, odnosno 216 anketiranih poslodavaca ili 44,4% planira novo zapošljavanje u 2012. g. Planirano je zapošljavanje 857 radnika, što ukazuje na stopu planiranog zapošljavanja (postotak u odnosu na ukupni broj zaposlenih kod anketiranih poslodavca) od 5,1%.
Od ukupnog broja planiranog zapošljavanja najviše se odnosi na Ispostavu Zabok (222 radnika ili 25,9%) i na Ispostavu D. Stubica (190 radnika ili 22,2%), a najmanje na ispostavu Klanjec (65 radnika odnosno 7,6%) te Ispostavu Pregrada (119 radnika ili 13,9%).
Analizirano prema područjima djelatnosti najveći bi se broj radnika mogao zaposliti u prerađivačkoj industriji (205 radnika ili 23,9%), građevinarstvu (170 radnika odnosno 19,8%), trgovini na veliko i malo, popravka motornih vozila (107 radnika ili 12,5%), obrazovanju (95 radnika odnosno 11,1%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (82 radnika ili 9,6%), te u području pružanja smještaja i pripreme hrane (54 radnika ili 6,3%).

Očekivane promjene u zaposlenosti na kraju 2012. godine. Vezano uz promjenu broja zaposlenih krajem 2012. godine u odnosu na broj zaposlenih krajem 2011. godine poslodavci prognoziraju blagi rast zaposlenosti za 27 radnika ili 0,2%. Povećanje broja zaposlenih u odnosu na 2011. godinu predviđa 135 poslodavaca ili 27,7% za 484 radnika dok istodobno nešto manji dio poslodavaca, točnije 109 poslodavca ili 22,4% predviđa smanjenje broja zaposlenih u 2012. godini ukupno za 457 radnika.

Potencijalni viškovi. Najčešća obilježja od ukupno 333 radnika koji bi se mogli pojaviti kao višak u 2012. godini su ostala obilježja (uglavnom gospodarske okolnosti i kriza) – 40,4%, niža razina stručnosti (16,5%), neodgovarajuća zanimanja (14,7%), starija dob (11,0%), …

Potrebe za dodatnim obrazovanjem radnika. Manji broj poslodavaca (90 ili 18,5%) planira dodatno obrazovanje radnika, a struktura odgovora o vrsti znanja i vještina u kojima je potrebno obrazovanje radnika je sljedeća: uža strukovna i tehnička znanja (24,0% od ukupnog broja odgovora) i to u većoj mjeri, zatim znanje rada na računalu (21,4%), znanje stranih jezika (18,2%), vještine timske suradnje i komunikacije (17,7%) te vještine ophođenja s klijentima (15,1%).

Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca, njih 225 ili 46,2% koristilo je usluge HZZ-a pri traženju ili zapošljavanju radnika, a najčešće korištene usluge su: objava potrebe za radnikom na web stranici HZZ-a (179 ili 31,0%), objava potrebe za radnikom u dnevnom biltenu ili oglasnoj ploči HZZ-a (160 ili 27,7%), ciljano posredovanje - upućivanje odgovarajućih kandidata na slobodna radna mjesta (85 ili 14,7%) i korištenje mjera za poticanje zapošljavanja (72 ili 12,5%).

Više o tome...