Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Brodsko-posavska  >  U Anketi poslodavaca za 2013. godinu uzorkom je obuhvaćeno 508 poslodavaca, a sudjelovanju u anketi odazvalo se 360 poslodavaca (70,9%). Upitnik za anketiranje ispunilo je 215 poslodavaca iz sektora trgovačkih društava i ustanova, što čini 59,7% od ukupnoga broja anketiranih, te 145 obrtnika ili 40,3% anketiranih.
Zadnja izmjena: 16.04.2013.

U Anketi poslodavaca za 2013. godinu uzorkom je obuhvaćeno 508 poslodavaca, a sudjelovanju u anketi odazvalo se 360 poslodavaca (70,9%). Upitnik za anketiranje ispunilo je 215 poslodavaca iz sektora trgovačkih društava i ustanova, što čini 59,7% od ukupnoga broja anketiranih, te 145 obrtnika ili 40,3% anketiranih.


Anketa poslodavaca 2013. godine

U Anketi poslodavaca za 2013. godinu uzorkom je obuhvaćeno 508 poslodavaca (trgovačka društva, obrtnici, ustanove), a sudjelovanju u anketi odazvalo se 360 poslodavaca (70,9%). Upitnik za anketiranje ispunilo je 215 poslodavaca iz sektora trgovačkih društava i ustanova, što čini 59,7% od ukupnoga broja anketiranih, te 145 obrtnika ili 40,3% anketiranih.

Kod anketiranih je poslodavaca bilo zaposleno 12208 radnika, što čini udio od 90,2% u odnosu na uzorak, te 35,2 % u odnosu na ukupni broj zaposlenih na području Brodsko–posavske županije. Prema veličini poslodavca, uzimajući u obzir broj zaposlenih, najveći broj anketiranih su mali poslodavci (do 49 zaposlenih) – 309 ili 85,8% od ukupnoga broja, 43 anketirana su srednji poslodavci (od 50 do 249 zaposlenih), s udjelom od 12,0%, te 8 velikih poslodavaca (više od 250 zaposlenih) ili 2,2%.

Promatrano prema područjima Nacionalne klasifikacije djelatnosti, u istraživanju je sudjelovalo najviše poslodavaca iz područja: prerađivačke industrije - 41 ili 11,4%, trgovine na veliko i malo – 40 ili 11,1%, obrazovanja – 32 ili 8,9%, te građevinarstva - 30 ili 8,3%. U 2012. godini ostvarene su pozitivne promjene u zaposlenosti anketiranih poslodavaca, što znači da je ostvaren veći broj zapošljavanja u odnosu na broj radnika kojima je prestao radni odnos.

Tijekom 2012.godine anketirani su poslodavci zaposlili ukupno 3063 radnika, što čini 26,0 % u odnosu na prethodnu zaposlenost (31.12.2011.) anketiranih subjekata, a istodobno je prestalo raditi ukupno 2655 radnika ili 22,5% od ukupnoga broja zaposlenih. Tako je na kraju 2012. godine broj zaposlenih kod anketiranih subjekata iznosio 12208, i to: 4738 žena (ili 38,8%) te 7470 muškaraca (61,2%).

Više od trećina poslodavaca (110 od ukupno anketiranih) se izjasnilo da su, između ostalog, radnike tražili posredovanjem HZZ-a. Dakle, 35,7 % dobivenih odgovora odnosi se na posredovanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje kao jedan od najučestalijih načina traženja radnika za zapošljavanje. Također, znatan broj poslodavaca zapošljavao je radnike putem osobnih poznanstava (23,7%), uvidom u vlastitu bazu životopisa (23,7%), oglašavanjem u medijima (12,0%), a manje posredovanjem privatnih agencija za zapošljavanje (1,0%) te na druge načine (3,8%).

Anketirani su poslodavci prognozirali da će u 2013. godini zaposliti ukupno 1256 radnika, što ukazuje na stopu planiranog zapošljavanja (postotak u odnosu na ukupni broj zaposlenih kod anketiranih poslodavaca) od 10,3%. Većina planiranog zapošljavanja s udjelom od 87,7% predviđa se na određeno vrijeme, dok je 21,2% udio planiranog zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Istodobno, planirano se zapošljavanje uglavnom odnosi na rad u punom radnom vremenu (96,5%).

S obzirom na strukturu vlasništva anketiranih poslodavaca koji planiraju novo zapošljavanje u 2013. godini, najveće potrebe za zapošljavanjem iskazali su poslodavci iz privatnog ili pretežito privatnog sektora (59,0 %). Unutar državnog/javnog sektora obuhvat ukupnoga planiranog zapošljavanja iznosi 26,8%.

Potrebe za novim zapošljavanjem iskazali su poslodavci iz svih područja djelatnosti, a prema predviđanjima anketiranih, najveći bi se broj radnika trebao zaposliti u prerađivačkoj industriji (338 ili 26,9%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (228 ili 18,2% od ukupnoga predviđenog zapošljavanja), javne uprave i obrane (198 ili 15,8 %), poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (105 ili 8,4%), te građevinarstvu (105 ili 8,4%).

Anketiranjem poslodavaca utvrđena su i očekivanja poslodavaca u pogledu promjena u zaposlenosti na kraju 2013. u odnosu na 2012. godinu, te u slučaju očekivanog smanjenja broja zaposlenih radnika istraženi su razlozi smanjenja i obilježja radnika potencijalnih viškova.

Ukupno je 81 poslodavac (22,5% od svih anketiranih poslodavaca) potvrdno odgovorio na ovo pitanje, tj. da očekuje povećani broj zaposlenih radnika na kraju godine, i to u apsolutnome prirastu od 270 radnika. Istodobno su 22 poslodavca (6,1 %) odgovorila da očekuju smanjenje broja radnika, s procjenom od 141 radnika potencijalnog viška a ostali poslodavci nisu odgovorili na ovo pitanje (ne mogu prognozirati broj zaposlenih do kraja 2013. godine).

Anketom se želio dobiti uvid u opseg i kvalitetu suradnje poslodavaca s HZZ-om. Traženi su odgovori na pitanja o tome jesu li pri traženju i zapošljavanju radnika poslodavci koristili usluge HZZ-a; te ukoliko jesu, koje su vrste usluga koristili i jesu li zadovoljni dobivenim uslugama.

Ukupno je 346 poslodavaca dalo odgovore na ova pitanja, a od toga su 138 poslodavaca ili 39,9% izjavilo da su pri traženju i zapošljavanju radnika koristili usluge HZZ-a.

Daljnji rezultati su pokazali u kojoj su mjeri poslodavci koristili pojedine usluge HZZ-a. Redoslijed dobivenih odgovora je sljedeći: objava potrebe za radnikom na web stranici HZZ-a – 37,0 %, stručna pomoć kod zbrinjavanja tehnološkog viška – 27,2%, predstavljanje tvrtke i slobodnog radnog mjesta nezaposlenim osobama u prostorijama Zavoda – 12,0%, objava potrebe za radnikom u dnevnom biltenu, dnevnom listu ili na oglasnoj ploči HZZ-a – 9,8%, ciljano posredovanje (upućivanje odgovarajućih kandidata na slobodna radna mjesta) – 6,5%, profesionalna selekcija kandidata (psihologijsko testiranje, liječnički pregled i intervju) – 3,3%, mjere za poticanje zapošljavanja (sufinanciranje zapošljavanja i/ili obrazovanja radnika) – 1,1%, te ostale usluge – 3,3%.

Može se zaključiti da su anketirani poslodavci općenito zadovoljni dobivenim uslugama od strane HZZ-a. U prosjeku su u 93,5 % slučajeva su potpuno ili djelomično zadovoljni, a tek 6,5 % odgovora ukazuje na nezadovoljstvo korištenim uslugama.