Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2012. godini  >  6. sjednica Upravnog vijeća održana 26. rujna 2012.  >  Priopćenje sa 6. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Zadnja izmjena: 07.05.2013.

Priopćenje sa 6. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Zagreb, 26. rujna 2012. održana je 6. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku kojom se sklapa Ugovor o radu sa ravnateljicom Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje gđom Ankicom Paun Jarallah i Odluku o plaći ravnateljice Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Izmjene i dopune u Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu koje su u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje primilo je na znanje Izvješće o imovini u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po zaključcima od 4. sjednice Upravnog vijeća održane 10.07.2012. godine.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje primilo je na znanje Izvješće o rezultatima posredovanja izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje  I.-VI.2012. godine.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primilo je na znanje informaciju o završetku projekta „Centar tržišta rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje“.