Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2011. godini  >  32. sjednica Upravnog vijeća održana 13. listopada 2011.
Zadnja izmjena: 08.05.2013.

32. sjednica Upravnog vijeća održana 13. listopada 2011.


Dnevni red:  
  1. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o radu sa v.d. ravnateljice Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje gđom Ankicom Paun Jarallah.
  2. Donošenje Odluke o održavanju na snazi Odluke Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o plaći v.d. ravnateljice od 11.05.2007. godine te Odluke o najmu stana od 11.06.2008. godine. 
 
  1.dn.reda
  Odluka
  2.dn.reda
  Odluka