Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2011. godini  >  33. sjednica Upravnog vijeća održana 07. studenog 2011.
Zadnja izmjena: 08.05.2013.

33. sjednica Upravnog vijeća održana 07. studenog 2011.


Dnevni red:  
 1. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 15.09.2011. godine i Zapisnika sa 32. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 13.10.2011. godine.
 2. a) Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o radu sa ravnateljicom Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje gđom Ankicom Paun Jarallah.
  b) Donošenje Odluke o plaći ravnateljice Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  c) Donošenje Odluke o stambenom zbrinjavanju ravnateljice Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 3. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o upravljanju dionicama i poslovnim udjelima u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje s Agencijom za upravljanje državnom imovinom.
 4. Davanje suglasnosti za osnivanje prava služnosti puta te održavanja i postavljanja komunalnih instalacija i priključaka na dijelu nekretnine u vlasništvu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 5. Davanje suglasnosti za sklapanje Okvirnog sporazuma i Ugovora broj 1 za nabavu telekomunikacijskih usluga - elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži broj 344-01/11-01/04.
 6. Otpis informatičke opreme za 2011. godinu.
 7. Razno.
 
  2.dn.reda
  a) Odluka
b) Odluka
c) Odluka
  3.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  5.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje
  6.dn.reda
  Odluka
Obrazloženje