Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2011. godini  >  26. sjednica Upravnog vijeća održana 22. veljače 2011.  >  Priopćenje sa 26. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Zadnja izmjena: 08.05.2013.

Priopćenje sa 26. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Zagreb, 22. veljače 2011. održana je 26. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na 26. sjednici Upravnoga vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održanoj 22. veljače 2011. godine Upravno vijeće prihvatilo je Plan prihoda i rashoda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu.

Upravno vijeće Hrvatski zavod za zapošljavanje prihvatilo je Izvješće Centralne komisije o provedenom godišnjem popisu imovine i obaveza Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa stanjem na dan 31.12.2010. godine i prihvatilo je prijedlog Centralne inventurne komisije za otpis osnovnih sredstava, osnovnih sredstva – informatičke opreme i sitnog inventara kao i otpis nenaplativih potraživanja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sa stanjem na dan 31.12.2010. godine.

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na svojoj je sjednici održanoj 27.03.2008. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Strateškog plana Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u razdoblju od 2008. do 2011. godine. Budući da postojeći Strateški plan vrijedi do kraja 2011. godine, Hrvatski zavod za zapošljavanje pristupit će izradi novog Strateškog plana za razdoblje od 2012. do 2016. godine, osnovati Radnu skupinu za njegovu izradu te dostaviti novi Strateški plan na prihvaćanje Upravnom vijeću.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dalo je suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Okvirnog sporazuma za nabavu fotokopirnog papira za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2011.-2013. godine i Ugovora br. 1 o nabavu fotokopirnog papira u 2011. godini s odabranim Ponuditeljem BIRODOM d.o.o., Hojnikova 19, Zagreb – Lučko.