Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Međimurska  >  Anketa poslodavaca za 2013. godinu, PU Čakovec
Zadnja izmjena: 05.06.2013.

Anketa poslodavaca za 2013. godinu, PU Čakovec

 
Hrvatski zavod za zapošljavanje putem nadležnih područnih ureda po županijama proveo je redovito godišnje istraživanje – Anketu poslodavaca. Istraživanjem se od poslodavaca prikupljaju informacije o: zaposlenosti i zapošljavanju u prethodnoj godini, poteškoćama pri zapošljavanju, planovima i potrebama u pogledu zapošljavanja novih radnika te prognoziranje potencijalnih viškova. Potporu u provedbi istraživanja i ove godine dale su partnerske institucije: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska udruga poslodavaca.
 
Uzorak i obuhvat. U anketi poslodavaca za 2013. godinu uzorkom je bilo obuhvaćeno 517 poslodavaca, a sudjelovanju u anketi odazvalo se 468 poslodavaca ili 90,5% anketiranih. Obzirom na organizacijski oblik upitnik su vratila 344 (73,5%) trgovačka društva i 124 (26,5%) obrtnika. U trgovačka društva ubrojeni su svi ostali organizacijski oblici poslodavaca izuzev obrtnika (udruge, JLS-ovi, zadruge…). Obuhvat broja zaposlenih kod anketiranih poslodavaca je bio 98,3% u odnosu na cjelokupni uzorak odnosno 40,5% u odnosu na ukupnu zaposlenost u Međimurskoj županiji.
 
Struktura anketiranih poslodavaca. Anketirani su poslodavci svih oblika vlasništva, djelatnosti i veličine obzirom na broj zaposlenih radnika. U anketi su pretežito sudjelovali mikro odnosno mali poslodavci, dakle, poslodavci sa manje od 50 zaposlenih radnika – 398 vraćenih upitnika ili 85,0%. Što se tiče vlasništva, većina anketiranih odnosi se na privatni sektor - 382 (81,6%) poslodavca. Promatrano teritorijalno kudikamo najveći udio poslodavaca koji su vratili upitnike odnosi se na područje Ispostave Čakovec – 340 ili 72,6%. S obzirom na područje djelatnosti u anketi je sudjelovalo najviše poslodavaca iz prerađivačke djelatnosti (69 ili 14,8%), građevinarstva (50 ili 10,7%) i trgovine (41 ili 8,8%).
 
Promjene u zaposlenosti tijekom 2012. godine. Kod anketiranih je poslodavaca ostvaren veći broj zapošljavanja od broja otpuštanja, što je rezultiralo porastom broja zaposlenih na kraju 2012. godine u odnosu sa prosinac 2011. godine. Naime, tijekom 2012. godine anketirani su poslodavci zaposlili 2.703 osobe, dok je istodobno prestalo raditi 2.290 radnika, što znači da je na godišnjoj razini ostvareno povećanje zaposlenih za 413 radnih mjesta ili 2,8%. Što se spola tiče, broj zaposlenih žena povećao se za 4,2%, a muškaraca za 1,6%.
 
Poteškoće pri zapošljavanju radnika. Rezultati istraživanja pokazuju da poslodavci koriste različite izvore informacija pri traženju radnika, no ipak najveći broj poslodavaca radnike i dalje traži posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prošle je godine 217 poslodavaca, što čini 68,0% od 319 anketiranih poslodavaca koji su zapošljavali, radnike tražilo upravo posredovanjem Zavoda.
 
Poteškoće prilikom zapošljavanja radnika prošle godine imalo je svega 45 poslodavaca, a najviše zbog nedostatka radnika traženog zanimanja, nedostatka radnika sa traženim radnim iskustvom te zbog nezainteresiranosti i nemotiviranosti radnika za prihvaćanje ponuđenog zaposlenja.
 
Planirano zapošljavanje u 2013. godini. Anketirani su poslodavci prognozirali da će u tekućoj godini zaposliti 1.198 radnika, što ukazuje na stopu planiranog zapošljavanja (postotak u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod anketiranih poslodavaca 31.12.2012.) od 7,8%. Većina planiranog zapošljavanja sa udjelom od 84,2% odnosi se na zapošljavanje na određeno vrijeme, a svega 3,3% planiranih zapošljavanja odnosi se na nepuno radno vrijeme. Što se tiče stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, poslodavci namjeravaju angažirati 247 osoba i to uglavnom u državno/javnom i privatnom sektoru.
 
Zapošljavanje planiraju poslodavci svih oblika vlasništva, ali kudikamo najveće potrebe iskazali su poslodavci iz privatnog sektora. Što se tiče područja djelatnosti, daleko najviše planiranih zapošljavanja očekuje se u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, javnoj upravi i obrani te djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.
 
Brojčano, za što smatramo da imamo uporište u prikupljenim podacima, očekujemo da će se potrebe za zaposlenicima, projicirajući na čitavu populaciju poslodavaca, kretati od 3.000 do 3.500 zaposlenika. Ostvarivanje planiranog zapošljavanja ovisiti će prije svega o globalnim gospodarskim kretanjima i očekivanom gospodarskom rastu u našoj zemlji u drugoj polovici godine.
 
Zaposlenje, kao i prethodnih godina, nezaposlene osobe uglavnom mogu očekivati u sljedećim djelatnostima: prerađivačka industrija, građevinarstvo, djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, poljoprivreda i trgovina. Kako je ove godine prvi put u istraživanje uključena i djelatnost javne uprave i obrane, značajan dio zapošljavanja planira se i kroz angažiranje komunalnih odnosno vrtlarskih radnika na javnim radovima.
 
Iako je tijekom prošle godine mnogo radnika ostalo bez zaposlenja, poslodavci i dalje nisu mogli pronaći dovoljan broj bravara/bravarica, zavarivača/zavarivačica, vozača/vozačica, šivača/šivačica te rukovatelja/rukovateljica brojčano upravljanim strojem za obradu kovina. Za 2013. godinu poslodavci su uglavnom najavili da će zapošljavati poljoprivredne radnike/poljoprivredne radnice, doktore/doktorice medicine, bravare/bravarice, prodavače/prodavačice te vozače/vozačice. Međutim, ako ste ekonomist/ekonomistica bilo koje obrazovne razine, pravnik/pravnica, cvjećar/cvjećarica, vrtlar/vrtlarica ili frizer/frizerka, gotovo da vas i nema na listi prognoziranih potreba poslodavaca.
 
Očekivane promjene u zaposlenosti na kraju 2013. godine. U pogledu očekivanih promjena u zaposlenosti na kraju godine, ukupno je 146 (31,2%) anketiranih poslodavca izjavilo da očekuju povećanje zaposlenosti i to u apsolutnom prirastu za 466 radnih mjesta. Istodobno, 47 (10,1%) poslodavaca izjasnilo se da očekuje smanjenje broja zaposlenih, s procjenom od 377 radnika u potencijalnom višku.  Razlika između očekivanog povećanja i smanjenja broja radnika je pozitivna – i to za 86 radnika, što ukazuje na povećanje od 0,6% do kraja godine. Nadalje, evidentirane su značajne razlike u pogledu smjera i opsega promjena u zaposlenosti prema području djelatnosti poslovanja. Primjerice, za dominantnu granu u Županiji -  prerađivačku industriju, očekuje se negativna stopa rasta od -0,9%, međutim, po drugoj strani kod građevinarstva (3,8%), trgovine (3,6%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme hrane (2,1%) te djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi (1,9%), očekuju se pozitivne stope rasta.
 
Iako je vrijeme provođenja ankete (siječanj, veljača) bilo nezahvalno za procjene poslodavaca glede budućih kretanja u zaposlenosti i zapošljavanja, a ublažavanje  gospodarske krize se očekuje u drugoj polovici godine, temeljem rezultata provedene ankete, postoje realni temelji za procjenu da će se najavljeni trend rasta ukupne zaposlenosti realizirati ili barem zadržati na istoj razini.
 
Suradnja sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Poslodavci uglavnom koriste sljedeće naše usluge: ciljano posredovanje, objavu radnog mjesta i mjere aktivne politike u zapošljavanju. U puno manjem opsegu poslodavci koriste usluge profesionalne selekcije i predstavljanje tvrtke u Zavodu. Razina zadovoljstva uslugama Zavoda veoma je visoka, te se zadovoljstvo pojedinim pruženim usluga, zbrajajući potpuno ili djelomično zadovoljstvo, kreće u rasponu od 97,8% do 100,0%. Od ukupnog broja odgovora, u 99,4% slučajeva (499 odgovora) poslodavci su zadovoljni potpuno ili djelomično, a tek 0,6% (3 odgovora) ukazuje na nezadovoljstvo korištenim uslugama.
 
Cjelovite rezultate istraživanja možete vidjeti u publikaciji Anketa poslodavaca 2013.