Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Karlovačka  >  Izvještaj o provedbi Ankete poslodavaca u 2013. godini u Karlovačkoj županiji
Zadnja izmjena: 11.06.2013.

Izvještaj o provedbi Ankete poslodavaca u 2013. godini u Karlovačkoj županiji


Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo je u 2013. godini anketu poslodavaca s ciljem istraživanja budućih potreba na tržištu rada. Anketa istražuje potrebe za radnicima, poteškoće pri pronalasku zaposlenika te identificira profile radnika koji bi se mogli pojaviti kao višak. Anketa poslodavaca provođena je na razini Republike Hrvatske u razdoblju od 14. siječnja do 01. ožujka 2013. godine.

Reprezentativni uzorak za Karlovačku županiju napravljen je prema 2 osnovna kriterija: veličina poslodavca (3 kategorije – mali, srednji i veliki poslodavci) i djelatnost poslodavca (podjela prema NKD-u). Prema navedenim kriterijima napravljen je odgovarajući reprezentativni uzorak od 504 poslodavaca Karlovačke županije na razini pouzdanosti od 95% i razini preciznosti od ±20 %.
Anketa poslodavaca provodila se na dva načina - 50% poslodavaca iz uzorka dobilo je anketu poštom i istim putem ju je vratilo, dok 50% poslodavaca je kontaktirao direktno od matičnih savjetnika PU Karlovac.

Tijekom navedenog razdoblja 396 tj. 78,6% poslodavaca iz uzorka vratilo je ispunjeni anketni upitnik u Područni ured Karlovac.

ZAPOŠLJAVANJE I PRESTANAK RADA U 2012. GODINI
Podaci dobiveni iz ankete pokazali su da se ukupan broj zaposlenih u Karlovačkoj županiji u odnosu na 2011. godinu neznatno povećao za 3,7%. Upravo u djelatnostima koje najviše zapošljavaju u Karlovačkoj županiji je zabilježeno blago povećanje zaposlenosti – u prerađivačkoj industriji od 12,0% te u ugostteljstvu od 3,2%. S druge strane u trgovini, obrazovnom i zdravstvenom sektoru i poljoprivredi zabilježeno je statistički značajno smanjenje broja zaposlenih. Što se tiče uzroka prestanka rada u 2012. godini najčešći su bili istek ugovora na određeno vrijeme (59,7%), sporazumni otkaz (18,9%) te otkaz od strane poslodavaca (8,5%).

MOGUĆE ZAPOŠLJAVANJE I PRESTANAK RADA U 2013. GODINI
Predviđanja poslodavaca koja su iskazali u anketi poslodavaca u vezi zapošljavanja u 2013. godini govore o nastavku stagnacije zapošljavanja i nedostatku kadrovskih planova. Više od polovice poslodavaca (66,9%) ne može u ovom trenutku procijeniti da li će doći do promjena u broju zaposlenih odnosno nisu planirali mijenjati broj i strukturu zaposlenih. Podatak nam ukazuje na činjenicu kako poslodavci zbog gospodarske krize još uvijek nemaju jasan plan poslovanja u 2013. godini te se nadaju ostanku na razini broja zaposlenih iz 2012. godine. Taj trend je primjetan posljednje 4 godine i svakako govori da se nastavlja teško poslovanje karlovačkih poslodavaca u sljedećem razdoblju. Tek četvrtina poslodavaca (25,0%) odgovorila je da planiraju povećanje djelatnika, no u manjem obimu. Inače struktura potencijalnog zapošljavanja (broj koji se planira zaposliti prema zanimanju) govori nam da će većina zapošljavanja biti kratkotrajna odnosno sezonska. Osim toga 8,1% poslodavacaplanira smanjenje broja zaposlenih. No, ne očekuju se veći otkazi, stečajevi i zatvaranja poduzeća, već se radi uglavnom otkazivanju ugovora na određeno.

ZADOVOLJSTVO POSLODAVACA USLUGAMA HZZ-A
Osim kretanja radne snage, ispitali smo poslodavce i u zadovoljstvu s uslugama HZZ-a. Odgovori su potvrdili da još uvijek veliki broj poslodavaca (44,2% ispitanih) koristi usluge posredovanja HZZ-a. Što se tiče pojedinih usluga HZZ-a, poslodavci najčešće koriste usluge objave potrebe za radnikom na web stranici HZZ-a i u dnevnom biltenu tj. na oglasnoj ploči te je većina korisnika u potpunosti zadovoljna ovom uslugom. Također ciljano posredovanje između poslodavaca i nezaposlenih osoba je često korištena usluga HZZ-a, koju su poslodavci također ocijenili vrlo zadovoljavajućom.

Cijeli izvještaj možete pročitati ovdje