Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Vukovarsko-srijemska  >  REZULTATI ANKETE POSLODAVACA ZA 2013. NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Zadnja izmjena: 04.07.2013.

REZULTATI ANKETE POSLODAVACA ZA 2013. NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE


Hrvatski zavod za zapošljavanje od 2007. godine provodi anketiranje poslodavaca kojim prikuplja informacije o prethodnom i očekivanom zapošljavanju, potrebama u pogledu zanimanja, znanja i vještina radnika, eventualnim poteškoćama pri zapošljavanju te o zadovoljstvu poslodavaca uslugama HZZ-a. Istraživanje je provedeno na razini Republike Hrvatske u razdoblju od 21. siječnja do 01. ožujka 2013. godine, a anketom je obuhvaćeno 12.805 poslodavaca od kojih su 10.432 ili 81,5% poslodavca istu vratila.
Anketom poslodavaca 2013. u uzorak Vukovarsko-srijemske županije odabrano je 813 poslodavaca od čega je 655 poslodavaca ili 80,6% istu vratilo. Od 655 poslovnih subjekata koji su vratili anketu, 384 ili 58,6% su tvrtke, a 271 ili 41,4% je obrt. Najveći udio imaju poslodavci iz prerađivačke industrije (10,7%) te djelatnosti trgovine (9,9%) dok najmanji udio imaju poslodavci iz djelatnosti rudarstva i vađenja (0,2% - 1 poslodavac) te opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (0,5%).
 
Promjene u zaposlenosti tijekom 2012. godine
 
Tvrtke iz uzorka na dan 31.12.2012. godine imale su zaposleno ukupno 16.403 radnika, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja porast od 6 osoba (0,04%). Uzorkovane tvrtke su tijekom 2012. godine zaposlile ukupno 4.328 novih radnika, od čega je 1.781 žena (41,2%). Obzirom na granu djelatnosti, najveći broj novozaposlenih zabilježen je u djelatnosti kućanstava (80,0%), poslovanju nekretninama (40,0%) te u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (7,8%).
Obzirom na razinu obrazovanja radnika, poslodavci su u prethodnoj godini najviše zapošljavali osobe sa završenom srednjom školom (59,0%) kao i 26,8% osoba bez škole i sa završenom osnovnom školom, što je najčešće posljedica zapošljavanja na sezonskim poslovima u djelatnosti poljoprivrede i javnom radu. Najmanje je zaposleno osoba sa završenom višom školom (2,9%). Žene imaju većinski udio u ukupnom broju novozaposlenih osoba sa završenim fakultetom (63,0%) te višom školom (59,7%).
Prema rezultatima ankete, 58 tvrtki (8,9%) je imalo poteškoća s pronalaženjem i zapošljavanjem radnika tijekom 2012. godine, a kao najčešći razlog naveli su nedostatak radnika traženog zanimanja (55,2%), slijedi problem nezainteresiranosti ili nemotiviranosti radnika (29,3%) te nedostatka radnog iskustva (27,6%). Poslodavci koji su imali poteškoće pri pronalasku radnika traženog zanimanja su iskazali da im je tijekom 2012. godine nedostajalo preko 100 radnika odgovarajućeg zanimanja. Iz strukture samih zanimanja vidimo kako su na vrhu popisa poljoprivredni radnik/radnica (djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva), doktor/doktorica medicine (djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi) te komercijalist/komercijalistica (trgovina na veliko i na malo).
 
Planirano zapošljavanje tijekom 2013. godine
 
Na upit koji se odnosi na očekivanu promjenu broja zaposlenih, povećanje broja zaposlenih očekuje 161 poslodavac (24,6% uzorka) dok su se 53 (8,1% uzorka) izjasnila da očekuju smanjenje broja zaposlenih tijekom 2013. godine. Poslodavci koji očekuju povećanje broja radnika su naveli da planiraju povećati broj zaposlenih za 654 radnika, dok su oni koji očekuju pad broja zaposlenih naveli smanjenje za 150 radnika. Zanimanja koja su poslodavci naveli kao višak koji bi se mogao pojaviti tijekom 2013. godine su: kovač/kovačica, administrativni službenik/službenica, montažer/montažerka slike i zvuka, radnik/radnica visokogradnje, prodavač/prodavačica, konobar/konobarica, radnik/radnica niskogradnje, veterinarski tehničar/tehničarka i dr.
Prema rezultatima ankete, 307 (46,9% uzorka) poslodavaca predviđa tijekom 2013. godine zaposliti ukupno 2.139 radnika. Najveće potrebe poslodavci su iskazali za radnike slijedećih zanimanja: prodavač/prodavačica, ratarski radnik/radnica, vrtlarski radnik/radnica, radnik/radnica u održavanju, radnik/radnica niskogradnje, doktor/doktorica medicine, konobar/konobarica, njegovatelj/njegovateljica osoba s teškoćama razvoju, medicinska sestra, komunalni redar/redarica i dr. Tijekom 2013. godine, 129 poslodavaca iz uzorka planira angažirati 369 osoba kroz mjeru Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Prema anketi, 31,9% uzorkovanih poslodavaca traži radnike putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Najveći udio odgovora odnosi se na posredovanje pri zapošljavanju kao najučestaliji način traženja radnika (34,9%), a nakon toga, najveći je udio poslodavaca koji su tražili radnike  putem osobnih poznanstava (32,9%).
U ukupnom je broju poslodavaca njih 230 koristilo usluge Zavoda (35,1%), dok 425 poslodavaca obuhvaćenih anketom nije uopće koristilo usluge Zavoda (64,9%). Od ukupnog broja poslodavaca, korisnika usluga Zavoda, čak 97,5% njih je njima potpuno ili djelomično zadovoljno.