Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  „Pola-pola” - potpora za zapošljavanje
Zadnja izmjena: 19.07.2016.

„Pola-pola” - potpora za zapošljavanje

 
 
Paket mjera Mladi i kreativni, I posebnost je prednost, Važno je iskustvo, I mi smo za novi posao i učenje
Naziv mjere Pola-pola
Vrsta intervencije Potpora za zapošljavanje
Cilj mjere Osiguranje zaposlenja skupina nezaposlenih osoba kojima prijeti dugotrajna nezaposlenost i socijalna isključenost.
 1. Ciljane skupine
 • Hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci,
 • mlade dugotrajno nezaposlene osobe do 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci i koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih,
 • osobe do 29 godina starosti bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih,
 • osobe u dobi između 15 i 24 godine prijavljene u evidenciju nezaposlenih,
 • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih
i to:
 1. mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 2. mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 3. mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci,
 4. osobe starije od 29 godina s nezavršenom srednjom školom,
 5. nezaposlene osobe starije od 54 godine prijavljene u evidenciju nezaposlenih,
 6. nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, kojima je unazad najviše 6 mjeseci radni odnos prestao uslijed poslovno uvjetovanog otkaza ili u okviru programa zbrinjavanja viška, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a
 • dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
Trajanje 12 mjeseci

Visina subvencije

Pola-pola poslodavac Iznos subvencije
UKUPNO
Radnik bez zanimanja Osoba sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem Osoba sa zvanjima
stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja
Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba
Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba
Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina
mali i srednji 21.940,00 28.000,00 21.000,00
veliki 13.164,00 16.800,00 21.000,00

 
Korisnici
Poduzetnici i neprofitne organizacije koji obavljaju gospodarsku aktivnost.
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
 • Potpora se  može dodijeliti poslodavcima ukoliko će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci. Prosječan broj zaposlenih predstavlja izračun kretanja broja zaposlenih po svakom mjesecu unazad 12 mjeseci.
 • Poslodavci moraju imati zaposlenog najmanje jednog radnika unazad 6 mjeseci.
 • Broj osoba koje poslodavac može dobiti uz potporu za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.
 • Potpora za zapošljavanje može se dodijeliti poslodavcima koji nemaju povećano zapošljavanje unazad 12 mjeseci već opravdano upražnjena radna mjesta koja nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu. Opravdano upražnjena radna mjesta trebaju biti rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a ne kao posljedica viška radne snage. Poslodavci ne smiju imati Odluku o poslovno uvjetovanom otkazu unazad 6 mjeseci.
Obveze korisnika
Poslodavac je u obvezi:
 • po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana zaključiti ugovor o radu sa sufinanciranom osobom u najmanjem trajanju od 12 mjeseci,
 • održati broj zaposlenih utvrđenih na dan podnošenja Zahtjeva na temelju kojeg je odobreno sufinanciranje, ali uvećan za broj sufinanciranih osoba i to prema trajanju ugovorne obveze zadržavanja u radnom odnosu sufinancirane osobe,
 • redovito isplaćivati plaće radniku i uplaćivati propisane doprinose te dostavljati dokaze Zavodu o izvršavanju ugovornih obaveza. 

Osoba je u obvezi:
 • ispunjavati obveze iz ugovora o radu
 • javiti Zavodu svaku promjenu svog statusa i nepravilnosti koje utječu na tijek rješavanja ugovornih obaveza
Napomene 
 • Potpore za zapošljavanje ne mogu koristiti poslodavci u teškoćama
 • Potpore za zapošljavanje ne mogu koristiti poslodavci koji nemaju financijsku dokumentaciju za prethodnu godinu poslovanja.
 • sva prava, obveze i postupanje ugovornih strana bit će precizirane ugovorom o dodjeli potpore

Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje .