Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ – potpora za samozapošljavanje
Zadnja izmjena: 26.08.2016.

„Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ – potpora za samozapošljavanjePaket mjera Mladi i kreativni, I posebnost je prednost, Uključeni, Važno je iskustvo, I mi smo za novi posao i učenje, Paket mjera za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine, Paket mjera za žene
Naziv mjere Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto
Vrsta intervencije Potpora za samozapošljavanje
Cilj mjere Pružiti stručnu i financijsku podršku realizaciji poduzetničkih ideja nezaposlenih osoba s ciljem pokretanja i registriranja poslovnog subjekta
Ciljane skupine
 1. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju prijavljene u evidenciju Zavoda, izrađenim Profesionalnim planom zapošljavanja te koje su obavile aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje u skladu s dinamikom razrade poduzetničke ideje
i to:
 • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci,
 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, kojima je unazad najviše 6 mjeseci radni odnos prestao uslijed poslovno uvjetovanog otkaza ili u okviru programa zbrinjavanja viška, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a
 • ostale nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a.
 1. Osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba (100% visina subvencije).
Trajanje 12 mjeseci
Visina subvencije
do 25.000 kn 
Korisnici
Nezaposlene osobe koje imaju izrađeni Profesionalnim planom zapošljavanja koje su prošle aktivnosti za samozapošljavanje kod savjetnika za samozapošljavanje.
Način odabira korisnika
Javni poziv, poslovni plan i obrada zahtjeva nakon zaprimanja
Kriteriji
 • Osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva te proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom područnom uredu.
 • Dodijeljena subvencija usmjerena je na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta, a isti se prikazuju u troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.
 • Troškovnik podrazumijeva osnovna ili obrtna sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti, trošak doprinosa obveznih osiguranja za prvih 5 mjeseci obavljanja djelatnosti.
Obveze korisnika
 • po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva u roku 30 dana dostaviti dokaze o registraciji djelatnosti i prijavi radnog odnosa u punom radnom vremenu u najmanjem trajanju od 12 mjeseci nadležnim institucijama,
 • u roku 180 dana od dana isplate dostaviti dokaze o namjenskom utrošku sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz Poslovni plan na temelju kojeg je dana suglasnost.
Napomene
 • Osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost mogu koristiti potpore za samozapošljavanje isključivo u slučaju da dokažu da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.
 • Potpora za preuzimanje poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u 100 postotnom vlasništvu.
 • Potpora za preuzimanje poslovnog subjekta od člana obitelji može se odobriti samo u slučaju umirovljenja dotadašnjeg vlasnika.
 • Potpora se može odobriti za udruživanja do četiri suvlasnika istog poslovnog subjekta.
 • U slučajevima kada su uz osobe koje koriste sredstva za samozapošljavanje osnivači obrta i trgovačkog društva druge fizičke osobe, korisnici sredstava moraju biti većinski suvlasnici na način:
  • ­dva, tri ili četiri osnivača - korisnik sredstava treba imati većinski udjel u vlasništvu (51%),       
  • ­tri osnivača - dva korisnika sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 51%,
  • ­više od četiri osnivača:
   • jedan korisnik sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 25%,
   • više korisnika sredstava čiji udjeli u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge osnivače.
 • Osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje, ista se ne može ponovo odobriti.

Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.