Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  „Zajedno smo jači” – potpora za zapošljavanje upravitelja zadruge
Zadnja izmjena: 26.08.2016.

„Zajedno smo jači” – potpora za zapošljavanje upravitelja zadruge

 
 
Paket mjera Mladi i kreativni, I posebnost je prednost, Uključeni, Važno je iskustvo, I mi smo za novi posao i učenje, Paket mjera za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine, Paket mjera za žene
Naziv mjere Zajedno smo jači
Vrsta intervencije Potpora za zapošljavanje
Cilj mjere Poticanje zapošljavanja upravitelja zadruge
Ciljane skupine
 1. Osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih sa zvanjima / zanimanjima stečenima po programima srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, bez obzira na radni staž:
 • osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci,
 • osobe s invaliditetom,
 • osobe starije od 50 godina života,
 • samci koji žive s jednom ili više uzdržavanih osoba
i to:
 • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci,
 • dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina koje su evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci,
 • osobe starije od 29 godina s nezavršenom srednjom školom prijavljene u evidenciju nezaposlenih,
 • nezaposlene osobe starije od 54 godine prijavljene u evidenciju nezaposlenih,
 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, kojima je unazad najviše 6 mjeseci radni odnos prestao uslijed poslovno uvjetovanog otkaza ili u okviru programa zbrinjavanja viška, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a,
 1. Osobe romske nacionalne manjine u evidenciji nezaposlenih.
Trajanje 12 mjeseci
Visina subvencije
Zajedno smo jači poslodavac Iznos subvencije UKUPNO
Osoba sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem
Osoba sa zvanjima
stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja
Sufinanciranje zapošljavanja upravitelja zadruge osobe s invaliditet. mali 42.000,00 52.500,00
ostali mali 28.000,00 21.000,00
Korisnici
Poduzetnici i neprofitne organizacije koji obavljaju gospodarsku aktivnost.
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
 • Potpora se  može dodijeliti poslodavcima ukoliko će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci. Prosječan broj zaposlenih predstavlja izračun kretanja broja zaposlenih po svakom mjesecu unazad 12 mjeseci.
 • Poslodavci moraju imati zaposlenog najmanje jednog radnika unazad 6 mjeseci.
 • Broj osoba koje poslodavac može dobiti uz potporu za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.
 • Potpora za zapošljavanje može se dodijeliti poslodavcima koji nemaju povećano zapošljavanje unazad 12 mjeseci već opravdano upražnjena radna mjesta koja nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu. Opravdano upražnjena radna mjesta trebaju biti rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a ne kao posljedica viška radne snage. Poslodavci ne smiju imati Odluku o poslovno uvjetovanom otkazu unazad 6 mjeseci.
Obveze korisnika
Poslodavac je u obvezi:
 • po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana zaključiti ugovor o radu sa sufinanciranom osobom u najmanjem trajanju od 12 mjeseci,
 •  održati broj zaposlenih utvrđen na dan podnošenja Zahtjeva na temelju kojeg je odobreno sufinanciranje, ali uvećan za broj sufinanciranih osoba i to prema trajanju ugovorne obveze zadržavanja u radnom odnosu sufinancirane osobe,
 • redovito isplaćivati plaće radniku i uplaćivati propisane doprinose te dostavljati dokaze Zavodu o izvršavanju ugovornih obaveza. 
Osoba je u obvezi:
 • ispunjavati obveze iz ugovora o radu
Napomene:
 • Osobe koje će se zaposliti kao upravitelj zadruge uz potporu moraju imati iskustva u vođenju i upravljanju.
 • Potpora za zapošljavanje upravitelja ne može se odobriti za zapošljavanje osobe koja je obavljala funkciju upravitelja iste zadruge i osobe za koju je bilo su/financirano zapošljavanje u svojstvu upravitelja zadruge kroz programe poticanja razvoja zadrugarstva i programe zapošljavanja upravitelja zadruge.
 • Potpore za zapošljavanje ne mogu koristiti poslodavci u teškoćama.
 • Potpore za zapošljavanje ne mogu koristiti poslodavci koji nemaju financijsku dokumentaciju za prethodnu godinu poslovanja.
 • Sva prava, obveze i postupanje ugovornih strana bit će precizirane ugovorom o dodjeli potpore. 

Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje .