Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  Rad i nakon stručnog osposobljavanja – potpora za zapošljavanje
Zadnja izmjena: 19.08.2016.

Rad i nakon stručnog osposobljavanja – potpora za zapošljavanje

 

Paket mjera Mladi i kreativni
Naziv mjere Rad i nakon stručnog osposobljavanja
Vrsta intervencije Potpora za zapošljavanje
Cilj mjere Zadržavanje u zaposlenosti mlade osobe nakon stručnog osposobljavanja za rad na poslovima radnih mjesta za koje su se osposobljavale.
Ciljane skupine

Mlade osobe do 29 godina koje se nalaze i koje su bile na stručnom osposobljavanju, a od završetka kojeg nije prošlo više od 6 mjeseci, prijavljene u evidenciju nezaposlenih te nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci
i to:
 1. mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 2. mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 3. mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.
Trajanje 12 mjeseci
Visina subvencije
Rad i nakon stručnog osposobljavanja Poslodavac Iznos subvencije UKUPNO
Osoba sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem Osoba sa zvanjima
stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja
Rad i nakon stručnog osposobljavanja za rad  bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetetom mali,srednji, veliki 42.000,00 52.500,00
ostale osobe mali, srednji 28.000,00 21.000,00
veliki 16.800,00 21.000,00
Korisnici
Poduzetnici i neprofitne organizacije koji obavljaju gospodarsku aktivnost.
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja
Kriteriji
 • Potpora se  može dodijeliti poslodavcima ukoliko će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci. Prosječan broj zaposlenih predstavlja izračun kretanja broja zaposlenih po svakom mjesecu unazad 12 mjeseci.
 • Poslodavci moraju imati zaposlenog najmanje jednog radnika unazad 6 mjeseci.
 • Broj osoba koje poslodavac može dobiti uz potporu za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.
 • Potpora za zapošljavanje može se dodijeliti poslodavcima koji nemaju povećano zapošljavanje unazad 12 mjeseci već opravdano upražnjena radna mjesta koja nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu. Opravdano upražnjena radna mjesta trebaju biti rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a ne kao posljedica viška radne snage. Poslodavci ne smiju imati Odluku o poslovno uvjetovanom otkazu unazad 6 mjeseci.
Obveze korisnika
Poslodavac je u obvezi:
 • po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana zaključiti ugovor o radu sa sufinanciranom osobom u najmanjem trajanju od 12 mjeseci,
 • ­održati broj zaposlenih utvrđenih na dan podnošenja Zahtjeva na temelju kojeg je odobreno sufinanciranje, ali uvećan za broj sufinanciranih osoba i to prema trajanju ugovorne obveze zadržavanja u radnom odnosu sufinancirane osobe,
 • redovito isplaćivati plaće radniku i uplaćivati propisane doprinose te dostavljati dokaze Zavodu o izvršavanju ugovornih obaveza.

Osoba je u obvezi:
 • ispunjavati obveze iz ugovora o radu,
 • javiti Zavodu svaku promjenu svog statusa i nepravilnosti koje utječu na tijek rješavanja ugovornih obaveza.
Napomene
 • poslodavac je dužan oglasiti PR 
 • potpore za zapošljavanje ne mogu koristiti poslodavci u teškoćama.
 • sva prava, obveze i postupanje ugovornih strana bit će precizirane ugovorom o dodjeli potpore.


Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje .