Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  „Ostanak u zaposlenosti“- potpora za zapošljavanje kod drugog poslodavca
Zadnja izmjena: 18.07.2016.

„Ostanak u zaposlenosti“- potpora za zapošljavanje kod drugog poslodavca

 

Paket mjera Važno je očuvati radno mjesto, Uključeni
Naziv mjere Ostanak u zaposlenosti
Vrsta intervencije Potpora za zapošljavanje
Cilj mjere Osigurati ostanak u zaposlenosti osobama kojima prijeti gubitak radnog mjesta i dugotrajna nezaposlenost zbog godina života, ograničenih stručnih znanja i vještina i sl. 
Ciljane skupine
 • Zaposlene osobe iznad 50 godina starosti kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog poslovno uvjetovanog otkaza ili viška radnika, a prethodno su bile zaposlene kod poslodavca najmanje 5 godina na neodređeno
 • zaposlene osobe s invaliditetom kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog poslovno uvjetovanog otkaza ili viška radnika, a prethodno su bile zaposlene kod poslodavca najmanje 12 mjeseci na neodređeno
i to:
 1. mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 2. mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 3. mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci,
 4. dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina koje su evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci,
 5. osobe starije od 29 godina s nezavršenom srednjom školom prijavljene u evidenciju nezaposlenih,
 6. nezaposlene osobe starije od 54 godine prijavljene u evidenciju nezaposlenih,
 7. nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, kojima je unazad najviše 6 mjeseci radni odnos prestao uslijed poslovno uvjetovanog otkaza ili u okviru programa zbrinjavanja viška, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a.
Trajanje 12 mjeseci
Visina subvencije
 
 
Ostanak u zaposlenosti Poslodavac Iznos subvencije
UKUPNO 
Radnik bez zanimanja1 Radnik sa zanimanjem stečenim po programima srednjoškolskog obrazovanja Radnik sa zanimanjem stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja
Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina mali i srednji 21.940,00 28.000,00 21.000,00
veliki 13.164,00 16.800,00 21.000,00
Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom   mali, srednji, veliki 32.910,00 42.000,00 52.500,00
 
 
 
Korisnici
Poduzetnici i neprofitne organizacije koji obavljaju gospodarsku aktivnost.
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
 • Potpora se  može dodijeliti poslodavcima ukoliko će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci. Prosječan broj zaposlenih predstavlja izračun kretanja broja zaposlenih po svakom mjesecu unazad 12 mjeseci.
 • Poslodavci moraju imati zaposlenog najmanje jednog radnika unazad 6 mjeseci.
 • Broj osoba koje poslodavac može dobiti uz potporu za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.
 • Potpora za zapošljavanje može se dodijeliti poslodavcima koji nemaju povećano zapošljavanje unazad 12 mjeseci već opravdano upražnjena radna mjesta koja nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu. Opravdano upražnjena radna mjesta trebaju biti rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a ne kao posljedica viška radne snage. Poslodavci ne smiju imati Odluku o poslovno uvjetovanom otkazu unazad 6 mjeseci.
Obveze korisnika
Poslodavac je u obvezi:
 • po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana zaključiti ugovor o radu sa sufinanciranom osobom u najmanjem trajanju od 12 mjeseci,
 • ­održati broj zaposlenih utvrđenih na dan podnošenja Zahtjeva na temelju kojeg je odobreno sufinanciranje, ali uvećan za broj sufinanciranih osoba i to prema trajanju ugovorne obveze zadržavanja u radnom odnosu sufinancirane osobe,
 • redovito isplaćivati plaće radniku i uplaćivati propisane doprinose te dostavljati dokaze Zavodu o izvršavanju ugovornih obaveza.

Osoba je u obvezi:
 • ispunjavati obveze iz ugovora o radu,
 • javiti Zavodu svaku promjenu svog statusa i nepravilnosti koje utječu na tijek rješavanja ugovornih obaveza.
Napomene:
 • Potpore za zapošljavanje ne mogu koristiti poslodavci u teškoćama.
 • Potpore za zapošljavanje ne mogu koristiti poslodavci koji nemaju financijsku dokumentaciju za prethodnu godinu poslovanja.
 • Sva prava, obveze i postupanje ugovornih strana bit će precizirane ugovorom o dodjeli potpore.

  1Iznosi će biti promijenjeni u trenutku objave Uredbe o minimalnoj plaći za 2016. godinu.


Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.